סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?


זמן לסיום:

2. מהי "בדיקת נשיפה"?


זמן לסיום:

3. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?


זמן לסיום:

4. נהג אוטובוס זעיר ציבורי החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים:


זמן לסיום:

5. האם מותר להכניס כיסאות להושבת נוסעים לאוטובוס או למונית נוסף למושבים הקבועים בו?


זמן לסיום:

6. האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?


זמן לסיום:

7. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:


זמן לסיום:

8. לא יחודש רישיון נהיגה שלא היה תקף במשך פרק זמן העולה על:


זמן לסיום:

9. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:


זמן לסיום:

10. הסבר את המושג ״בלם עצמאי״:


זמן לסיום:

11. מתי מותר השימוש בצופר?


זמן לסיום:

12. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך שבו מוצב התמרור?


זמן לסיום:

13. בתמונה שלפניך:


זמן לסיום:

14. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:


זמן לסיום:

15. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

16. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?


זמן לסיום:

17. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?


זמן לסיום:

18. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:


זמן לסיום:

19. מאיזה מרחק צריך להיראות האור המהבהב בפנס המיטלטל הצהוב ב"זמן תאורה" ובמזג אוויר נאה?


זמן לסיום:

20. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?


זמן לסיום:

21. הגדר "כביש חד-סטרי":


זמן לסיום:

22. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?


זמן לסיום:

23. העלאה של תלמידים לאוטובוס המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:


זמן לסיום:

24. הגדר "קו עצירה":


זמן לסיום:

25. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

26. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?


זמן לסיום:

27. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?


זמן לסיום:

28. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

29. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?


זמן לסיום:

30. הגדר ״אורך כולל״:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן