סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?


זמן לסיום:

2. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?


זמן לסיום:

3. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?


זמן לסיום:

4. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:


זמן לסיום:

5. האם מותר להחנות אוטובוס המיועד להסיע 16 נוסעים או פחות במקום חנייה של רכב מסוג אחר?


זמן לסיום:

6. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

9. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?


זמן לסיום:

10. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?


זמן לסיום:

11. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:


זמן לסיום:

12. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?


זמן לסיום:

13. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?


זמן לסיום:

14. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

15. אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?


זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

17. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?


זמן לסיום:

18. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 710?


זמן לסיום:

19. מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?


זמן לסיום:

20. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?


זמן לסיום:

21. איזו תוספת תיתוסף בעבור נסיעת שירות במונית בין השעות 23:31–04:59?


זמן לסיום:

22. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?


זמן לסיום:

23. אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:


זמן לסיום:

24. אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:


זמן לסיום:

25. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:


זמן לסיום:

26. האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?


זמן לסיום:

27. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לכל אוטובוס שמשקלו הכולל 4,500 ק"ג?


זמן לסיום:

28. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?


זמן לסיום:

29. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?


זמן לסיום:

30. מראה פנורמית:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן