סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?


זמן לסיום:

2. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?


זמן לסיום:

3. אזור מיתון תנועה הוא אזור:


זמן לסיום:

4. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?


זמן לסיום:

5. נהג מונית החייב בהרכבת משקפיים או מכשירים אופטיים:


זמן לסיום:

6. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?


זמן לסיום:

7. תאריך הייצור של הצמיג ברכב:


זמן לסיום:

8. כאשר אתה יוצא לכביש מדרך עפר:


זמן לסיום:

9. האם מותר להחנות אוטובוס המיועד להסיע 16 נוסעים או פחות במקום חנייה של רכב מסוג אחר?


זמן לסיום:

10. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?


זמן לסיום:

11. מהו מספר הנוסעים שרשאי להסיע נהג באוטובוס?


זמן לסיום:

12. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?


זמן לסיום:

13. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?


זמן לסיום:

14. מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי?


זמן לסיום:

15. הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות:


זמן לסיום:

16. מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם?


זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

18. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?


זמן לסיום:

19. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?


זמן לסיום:

20. מהו הדין באשר להובלת עגלת נכים במונית?


זמן לסיום:

21. איזה ציוד חייב להיות באוטובוס המסיע נוסעים בקו עירוני?


זמן לסיום:

22. מהו משך הזמן שעל האוטובוס לעצור בתחנה?


זמן לסיום:

23. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?


זמן לסיום:

24. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

25. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:


זמן לסיום:

26. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?


זמן לסיום:

27. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

28. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:


זמן לסיום:

29. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?


זמן לסיום:

30. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן