סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?


זמן לסיום:

2. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?


זמן לסיום:

3. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?


זמן לסיום:

4. אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:


זמן לסיום:

5. האם מותר, בהתאם לרישיון סיור שניתן לאוטובוס, להוביל בלוני גז פחמי?


זמן לסיום:

6. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?


זמן לסיום:

7. האם חייב הנוהג באוטובוס להחזיק ברשותו ברכב זוג משקפיים/עדשות מגע נוסף?


זמן לסיום:

8. האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?


זמן לסיום:

9. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:


זמן לסיום:

10. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

11. מתי מותר לנהוג על מדרכה?


זמן לסיום:

12. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?


זמן לסיום:

13. "אוטובוס פרטי" הוא:


זמן לסיום:

14. על פי החוק, אוטובוס מפרקי:


זמן לסיום:

15. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?


זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

17. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?


זמן לסיום:

18. תוקפו של התמרור עד:


זמן לסיום:

19. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?


זמן לסיום:

20. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?


זמן לסיום:

21. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?


זמן לסיום:

22. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?


זמן לסיום:

23. כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:


זמן לסיום:

24. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?


זמן לסיום:

25. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?


זמן לסיום:

26. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

27. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?


זמן לסיום:

28. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?


זמן לסיום:

29. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?


זמן לסיום:

30. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן