סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מה חובתו של נהג רכב המוריד ילדים בהסעת תלמידים?


זמן לסיום:

2. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת המתואר בתמונה?


זמן לסיום:

3. כיצד צריך לנהוג בכביש המוצף במים?


זמן לסיום:

4. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?


זמן לסיום:

5. מהו "שטח מת"?


זמן לסיום:

6. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:


זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

8. ברכב המיועד להסעת תלמידים אסור:


זמן לסיום:

9. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?


זמן לסיום:

10. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?


זמן לסיום:

11. אוטובוס זעיר מיועד להסיע עד:


זמן לסיום:

12. אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:


זמן לסיום:

13. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?


זמן לסיום:

14. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?


זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרורים?


זמן לסיום:

16. באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?


זמן לסיום:

17. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?


זמן לסיום:

18. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?


זמן לסיום:

19. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:


זמן לסיום:

20. מה מציין התמרור?


זמן לסיום:

21. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

23. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:


זמן לסיום:

24. מה הם המאפיינים של דרך הררית?


זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

26. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?


זמן לסיום:

27. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?


זמן לסיום:

28. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:


זמן לסיום:

29. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?


זמן לסיום:

30. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן