סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מתי חייב נהג אוטובוס להזדהות באמצעות תעודה?


זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

3. השימוש בתצוגה הנראית לעיני הנוהג, למעט תצוגת בקרה וניווט של רכב, נווטן (ג'י-פי-אס-GPS):


זמן לסיום:

4. מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?


זמן לסיום:

5. מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

6. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

7. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?


זמן לסיום:

8. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?


זמן לסיום:

9. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?


זמן לסיום:

10. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?


זמן לסיום:

11. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

12. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?


זמן לסיום:

13. כיצד יסומן אוטובוס שיש הכרח להעמידו בלילה בדרך שאינה עירונית?


זמן לסיום:

14. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לכל אוטובוס שמשקלו הכולל 4,500 ק"ג?


זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

16. מהי "בדיקת נשיפה"?


זמן לסיום:

17. אין להסיע תלמידים ברכב המיועד להסעת תלמידים:


זמן לסיום:

18. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?


זמן לסיום:

19. אילו סוגי נסיעה מותר לעשות במונית, על פי רישיון מן המפקח על התעבורה?


זמן לסיום:

20. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?


זמן לסיום:

21. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?


זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

23. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס ציבורי זעיר שמשקלו הכולל 3,300 ק"ג ?


זמן לסיום:

24. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?


זמן לסיום:

25. מה מסמל התמרור?


זמן לסיום:

26. המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת הכביש בחנייה, בעצירה ובעמידה, ובין המדרכה לא יהיה יותר מ-:


זמן לסיום:

27. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?


זמן לסיום:

28. מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):


זמן לסיום:

29. האם הכניסה מותרת לאוטובוס המשמש ללימוד נהיגה כשמוצב התמרור שלפניך?


זמן לסיום:

30. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן