סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

זמן לסיום:

2. באיזה מספר מסומן אורך "שלוחה אחורית" באוטובוס בתמונה?

זמן לסיום:

3. כיצד מסומן מעבר חצייה?

זמן לסיום:

4. כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:

זמן לסיום:

5. באיזה סוג רכב חייבת לפעול תאורה פנימית ב"זמן תאורה"?

זמן לסיום:

6. מה קובע החוק בקשר למכירת כרטיסים או למתן עודף בידי נהג רכב ציבורי?

זמן לסיום:

7. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

8. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:

זמן לסיום:

9. כיצד ינהג נוהג ברכב המתקרב לתמרור?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. מהי "נסיעת סיור" במונית?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?

זמן לסיום:

13. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

14. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

זמן לסיום:

15. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

זמן לסיום:

16. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

זמן לסיום:

17. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:

זמן לסיום:

18. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?

זמן לסיום:

19. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

20. הגדר "כביש חד-סטרי":

זמן לסיום:

21. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?

זמן לסיום:

22. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

זמן לסיום:

23. מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?

זמן לסיום:

24. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?

זמן לסיום:

25. מי רשאי לתקן או לכייל מונה למוניות?

זמן לסיום:

26. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?

זמן לסיום:

27. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

זמן לסיום:

28. האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת למונית שמשקלה הכולל 2,500 ק"ג?

זמן לסיום:

29. בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:

זמן לסיום:

30. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות