סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מה חובתו של נהג רכב המוריד ילדים בהסעת תלמידים?

זמן לסיום:

2. האם רשאית הרשות להתלות את רישיון ההסעה של מונית?

זמן לסיום:

3. שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?

זמן לסיום:

4. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:

זמן לסיום:

5. מתי מותר השימוש בצופר?

זמן לסיום:

6. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

זמן לסיום:

7. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?

זמן לסיום:

8. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:

זמן לסיום:

9. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?

זמן לסיום:

10. האם נהג מונית פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות בנסיעה?

זמן לסיום:

11. מתי חלה חובה להפעיל את מאטי המהירות לסוגיהם, המותקנים ברכב?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?

זמן לסיום:

15. מתי חייב הנהג להאיר את "הקופסה" במצב "פנוי" במונית?

זמן לסיום:

16. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

זמן לסיום:

17. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:

זמן לסיום:

18. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

זמן לסיום:

19. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

זמן לסיום:

20. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

23. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

זמן לסיום:

24. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

25. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

זמן לסיום:

26. האם מותר להסיע בעלי חיים באוטובוס?

זמן לסיום:

27. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

זמן לסיום:

28. אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:

זמן לסיום:

29. באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?

זמן לסיום:

30. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות