סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

2. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?


זמן לסיום:

3. איזה תמרור מתיר לנוהג ברכב או ברכבת מקומית להתקדם רק ימינה?


זמן לסיום:

4. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?


זמן לסיום:

5. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?


זמן לסיום:

6. הגדר "עמעום אורות":


זמן לסיום:

7. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:


זמן לסיום:

8. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?


זמן לסיום:

9. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?


זמן לסיום:

10. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?


זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

12. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?


זמן לסיום:

13. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?


זמן לסיום:

14. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

15. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?


זמן לסיום:

16. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?


זמן לסיום:

17. האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?


זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

19. מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?


זמן לסיום:

20. האם הנסיעה בנתיב שסומן כנתיב לתחבורה ציבורית מותרת למונית ללא נוסעים?


זמן לסיום:

21. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

22. מתי חלה חובה להאיר את פנים האוטובוס?


זמן לסיום:

23. האם נהג אוטובוס רשאי לעשן בזמן הנסיעה?


זמן לסיום:

24. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:


זמן לסיום:

25. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?


זמן לסיום:

26. מהי חובתו של הנוהג באוטובוס בהגיעו לתחנת היעד הסופית?


זמן לסיום:

27. מתי חובה להפעיל מאט מהירות בירידה?


זמן לסיום:

28. באיזה תנאי יתיר נהג אוטובוס להוביל בו מטען?


זמן לסיום:

29. האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?


זמן לסיום:

30. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן