סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?


זמן לסיום:

2. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?


זמן לסיום:

3. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?


זמן לסיום:

4. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?


זמן לסיום:

5. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

6. באיזה מצב יוצג המונה במונית כשהיא פנויה להסעת נוסעים?


זמן לסיום:

7. מהו המשפט הנכון בנוגע לחובת הסעה ולשכר נסיעה ברכב ציבורי?


זמן לסיום:

8. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?


זמן לסיום:

9. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?


זמן לסיום:

10. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?


זמן לסיום:

11. תעריף 1 במונה של מונית הוא:


זמן לסיום:

12. מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?


זמן לסיום:

13. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מתחנת דלק?


זמן לסיום:

14. רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?


זמן לסיום:

15. האם הורדת נוסעים מרכב ציבורי נחשבת עצירה?


זמן לסיום:

16. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

17. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:


זמן לסיום:

18. מהו אורכו המרבי המותר בחוק של האוטובוס בתמונה?


זמן לסיום:

19. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?


זמן לסיום:

20. על אילו מסוגי רכב הרשומים למטה נאסר לחצות מסילת ברזל?


זמן לסיום:

21. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?


זמן לסיום:

22. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?


זמן לסיום:

23. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:


זמן לסיום:

24. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?


זמן לסיום:

25. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?


זמן לסיום:

26. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?


זמן לסיום:

27. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?


זמן לסיום:

28. הגדר "שטח הפרדה בנוי":


זמן לסיום:

29. מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?


זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן