סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. הנוהג ב"רכב סיור" חייב להיות:


זמן לסיום:

2. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?


זמן לסיום:

3. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?


זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

5. אתה נוהג ברכב שרוחבו הכולל 220 ס"מ. האם עליך להדליק פנסי רוחב ב"זמן תאורה"?


זמן לסיום:

6. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

7. איזה תמרור יופיע לאחר תמרור 708?


זמן לסיום:

8. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?


זמן לסיום:

9. האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?


זמן לסיום:

10. מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?


זמן לסיום:

11. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?


זמן לסיום:

12. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?


זמן לסיום:

13. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?


זמן לסיום:

14. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?


זמן לסיום:

15. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

16. האם יש חובה להדליק את אורות פנסי החזית של האוטובוס גם ביום?


זמן לסיום:

17. מה הם כללי הסעת ילדים במונית בקו שירות?


זמן לסיום:

18. כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?


זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

20. בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:


זמן לסיום:

21. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:


זמן לסיום:

22. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:


זמן לסיום:

23. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:


זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרורים?


זמן לסיום:

25. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?


זמן לסיום:

26. מתי לא ירשו נהג או כרטיסן את עלייתו של נוסע לאוטובוס?


זמן לסיום:

27. מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?


זמן לסיום:

28. כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?


זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

30. אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן