סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. העלאה של תלמידים לאוטובוס זעיר ציבורי המיועד להסעת תלמידים והורדתם ממנו ייעשו:

זמן לסיום:

2. מה חייב הנהג לוודא לאחר עליית הנוסעים ולפני התחלת הנסיעה באוטובוס?

זמן לסיום:

3. באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?

זמן לסיום:

4. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?

זמן לסיום:

5. אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

זמן לסיום:

6. היכן תותקן מראת תשקיף בתוך האוטובוס?

זמן לסיום:

7. האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

זמן לסיום:

8. פניית פרסה מותרת:

זמן לסיום:

9. לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאוטובוס:

זמן לסיום:

10. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

זמן לסיום:

11. מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?

זמן לסיום:

12. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

13. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

זמן לסיום:

14. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:

זמן לסיום:

15. מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי להסיע נהג זוטובוס?

זמן לסיום:

16. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?

זמן לסיום:

17. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?

זמן לסיום:

20. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

זמן לסיום:

21. האם רשאי נהג מונית להוריד נוסעים במקום שהוצב בו תמרור או סימון האוסר עצירה או חנייה?

זמן לסיום:

22. יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:

זמן לסיום:

23. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

זמן לסיום:

24. כאשר יורד גשם חזק:

זמן לסיום:

25. היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?

זמן לסיום:

26. כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

זמן לסיום:

27. הגדר "רחוב משולב":

זמן לסיום:

28. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

זמן לסיום:

29. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

30. האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות