סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

זמן לסיום:

2. אזור מיתון תנועה הוא אזור:

זמן לסיום:

3. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:

זמן לסיום:

4. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

זמן לסיום:

5. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?

זמן לסיום:

6. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?

זמן לסיום:

7. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

זמן לסיום:

8. תחום הצומת נקבע על ידי:

זמן לסיום:

9. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?

זמן לסיום:

10. באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?

זמן לסיום:

11. איזה רכב חייב במגיני בוץ?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. האם רשאי נהג מונית להוריד נוסעים במקום שהוצב בו תמרור או סימון האוסר עצירה או חנייה?

זמן לסיום:

14. מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?

זמן לסיום:

15. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":

זמן לסיום:

16. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

זמן לסיום:

17. כיצד תשפיע רוח צד חזקה על תנועת המשאית הגבוהה?

זמן לסיום:

18. בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

19.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

זמן לסיום:

20. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

זמן לסיום:

21. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

זמן לסיום:

22. מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?

זמן לסיום:

23. האם העצירה מותרת למונית לשם העלאה או הורדה של נוסעים בתחום התמרור שלפניך?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

26. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

27. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?

זמן לסיום:

28. מהי חובתו של נוהג ברכב שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בעת העמדת רכב ב"זמן תאורה" בדרך שאינה עירונית?

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות