סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב ציבורי (דרגה D)

1. מה תפקיד המאט ברכב?


זמן לסיום:

2. מהו תעריף 2?


זמן לסיום:

3. האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?


זמן לסיום:

4. האם השפעתה של פחית בירה על הנהג פחותה מהשפעתה של כוסית ויסקי?


זמן לסיום:

5. האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?


זמן לסיום:

6. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?


זמן לסיום:

7. בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:


זמן לסיום:

8. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?


זמן לסיום:

9. באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?


זמן לסיום:

10. מרחק התגובה תלוי:


זמן לסיום:

11. כיצד יפעל נהג רכב כשבזמן נסיעה אירע נקר (פנצ'ר) באחד הצמיגים ברכבו?


זמן לסיום:

12. האם מותר לתקן רכב בדרך?


זמן לסיום:

13. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?


זמן לסיום:

14. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?


זמן לסיום:

15. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?


זמן לסיום:

16. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:


זמן לסיום:

17. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:


זמן לסיום:

18. כיצד ינהג הנוהג ברכב בשעה שהבחין ב"רכב ביטחון"?


זמן לסיום:

19. האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?


זמן לסיום:

20. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

21. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?


זמן לסיום:

22. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?


זמן לסיום:

23. בלימת פתע מותרת כאשר:


זמן לסיום:

24. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?


זמן לסיום:

25. איזה תמרור מזהיר מפני הימצאות בעלי חיים בדרך?


זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

27. סמן את המשפט הנכון:


זמן לסיום:

28. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?


זמן לסיום:

29. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?


זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן