סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

2. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?


זמן לסיום:

3. אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?


זמן לסיום:

4. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

5. מחזיק רישיון נהיגה בדרגה B רשאי לנהוג גם:


זמן לסיום:

6. מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות בגלגלי הרכב?


זמן לסיום:

7. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?


זמן לסיום:

8. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?


זמן לסיום:

9. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:


זמן לסיום:

10.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?


זמן לסיום:

11. הגדר ״אורך כולל״:


זמן לסיום:

12. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

13. בנסיעה בדרך משובשת צריך:


זמן לסיום:

14. אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:


זמן לסיום:

15. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:


זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?


זמן לסיום:

17. לאיזה לחץ יש לנפח את גלגל החילוף (הגלגל הרזרבי) ברכב?


זמן לסיום:

18. איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?


זמן לסיום:

19. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?


זמן לסיום:

20. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?


זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

22. כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי?


זמן לסיום:

23. מהי "פניית פרסה"?


זמן לסיום:

24. מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?


זמן לסיום:

25. האם הרשום בשטר המטען מהווה הוכחה למשקלו של המטען?


זמן לסיום:

26. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:


זמן לסיום:

27. מדוע צריך להשתמש בבלם עזר (חנייה) למטרת חנייה בלבד?


זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

29. תקופת הליווי ל"נוהג חדש" ברכב נוסעים פרטי היא:


זמן לסיום:

30. מתי חלה על הנהג חובת איתות?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן