סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?


זמן לסיום:

2. מהו הגובה המרבי מעל פני הכביש של מטען שמותר להעמיס על רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מ-3,501 ועד 8,000 ק"ג?


זמן לסיום:

3. מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?


זמן לסיום:

4. מהו "משקל כולל מותר"?


זמן לסיום:

5. כמה כלי רכב מותר לגרור ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-2,200 ק"ג?


זמן לסיום:

6. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?


זמן לסיום:

7. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

8. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

9. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?


זמן לסיום:

10. נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:


זמן לסיום:

11. מידע על לחץ האוויר הנכון בצמיגי הרכב ניתן למצוא ב:


זמן לסיום:

12. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?


זמן לסיום:

13. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

14. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

15. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?


זמן לסיום:

16. תוקפו של התמרור עד:


זמן לסיום:

17. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?


זמן לסיום:

18. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:


זמן לסיום:

19. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

20. מתי מותר להפעיל "פנסי ערפל"?


זמן לסיום:

21. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?


זמן לסיום:

22. מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?


זמן לסיום:

23. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?


זמן לסיום:

24. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?


זמן לסיום:

25. מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?


זמן לסיום:

26. פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:


זמן לסיום:

27. כיצד נסמן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק״ג, המסיע 11 נוסעים או יותר?


זמן לסיום:

28. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

29. בחר במשפט הנכון והיחיד:


זמן לסיום:

30. :טרקטור משא" הוא טרקטור"


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן