סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. נהיגה בחושך מחייבת זהירות רבה יותר:

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?

זמן לסיום:

4. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

5. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?

זמן לסיום:

6. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

זמן לסיום:

7. על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?

זמן לסיום:

8. נהג המבקש להחנות את רכבו בירידה:

זמן לסיום:

9. האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא?

זמן לסיום:

10. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?

זמן לסיום:

11. התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

זמן לסיום:

12. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:

זמן לסיום:

13. מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם?

זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

15. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

זמן לסיום:

16. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

זמן לסיום:

17. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

זמן לסיום:

18. האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?

זמן לסיום:

19. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:

זמן לסיום:

20. האם הפסקה קצרה להתרעננות בזמן הנהיגה יכולה להפיג עייפות?

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?

זמן לסיום:

23. מה הן הפעולות הראשונות שצריך נהג לעשות לאחר הכניסה לרכב, לפני תחילת הנסיעה?

זמן לסיום:

24. מה הם ״השטחים המתים״?

זמן לסיום:

25. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

זמן לסיום:

26. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?

זמן לסיום:

27. כיצד תשפיע רוח צד חזקה על תנועת המשאית הגבוהה?

זמן לסיום:

28. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. על פי הקבוע בחוק, האם יש חשיבות למטען ולסידורו ברכב?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות