סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה מסמל התמרור?


זמן לסיום:

2. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?


זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

4. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?


זמן לסיום:

5. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

6. אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:


זמן לסיום:

7. האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?


זמן לסיום:

8. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

9. מה פירוש האור המופיע ברמזור?


זמן לסיום:

10. מהו "גרור" על פי החוק:


זמן לסיום:

11. כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?


זמן לסיום:

12. איזה תמרור פירושו מספר הקילומטרים בדרך?


זמן לסיום:

13. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:


זמן לסיום:

14. בכביש צר, כששני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת:


זמן לסיום:

15. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?


זמן לסיום:

16. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?


זמן לסיום:

17. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?


זמן לסיום:

18. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?


זמן לסיום:

19. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?


זמן לסיום:

20. מידת הצמיג המותרת להתקנה ברכב היא:


זמן לסיום:

21. איזה מרחק נשמור מהרכב הנוסע לפנינו בעת הנסיעה?


זמן לסיום:

22. האם שוטר רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב שלא סומן כחוק או שהמטען לא הועמס עליו כחוק?


זמן לסיום:

23. מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?


זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

25. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?


זמן לסיום:

26. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?


זמן לסיום:

27. מה המשפט הנכון?


זמן לסיום:

28. מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?


זמן לסיום:

29. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?


זמן לסיום:

30. כיצד נימנע ממצבי סכנה בעת התחלת הנסיעה בהשתלבות בתנועה?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן