סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?


זמן לסיום:

2. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?


זמן לסיום:

3. מה ההבדל בין התמרורים?


זמן לסיום:

4. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?


זמן לסיום:

5. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?


זמן לסיום:

6. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?


זמן לסיום:

7. בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?


זמן לסיום:

8. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?


זמן לסיום:

9. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?


זמן לסיום:

10. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

11. כיצד תנהג בהמשך הדרך?


זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

13. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?


זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

15. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?


זמן לסיום:

16. כיצד יפעל נהג רכב שגילה במהלך הנסיעה ליקוי בטיחות בהגה או בבלמים?


זמן לסיום:

17. כשאתה נוסע מאחורי "רכב ביטחון", עליך:


זמן לסיום:

18. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?


זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

20. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?


זמן לסיום:

21. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר עד 3,500 ק"ג הנוסע בדרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המציין אחרת)?


זמן לסיום:

22. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:


זמן לסיום:

23. אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:


זמן לסיום:

24. מה הן הסכנות בנהיגה במהירויות גבוהות?


זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

26. כיצד יש להעמיד או להשאיר רכב שרוחבו עולה על 210 ס"מ בדרך ב"זמן תאורה"?


זמן לסיום:

27. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?


זמן לסיום:

28. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?


זמן לסיום:

29. האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים פרטי?


זמן לסיום:

30. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן