סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?


זמן לסיום:

2. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:


זמן לסיום:

3. כיצד תשפיע נהיגתך בימין הכביש על שדה הראייה של נהגים אחרים?


זמן לסיום:

4. אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?


זמן לסיום:

5. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?


זמן לסיום:

6. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:


זמן לסיום:

7. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:


זמן לסיום:

8. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?


זמן לסיום:

9. מהי מהירות סבירה ?


זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

11. מי רשאי להיות "מלווה" ל"נוהג חדש" (גם אם הוא אינו מורה נהיגה)?


זמן לסיום:

12. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?


זמן לסיום:

13. מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?


זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

15. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?


זמן לסיום:

16. מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?


זמן לסיום:

17. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?


זמן לסיום:

18. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

19. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך, כשהשול סלול באספלט ופנוי, כדי לאפשר לרכב אחר לעוקפו?


זמן לסיום:

20. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?


זמן לסיום:

21. אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?


זמן לסיום:

22. מה דינו של אדם המסיע רכב בכוח גופו?


זמן לסיום:

23. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?


זמן לסיום:

24. למי הסמכות לפסול רישיון נהיגה?


זמן לסיום:

25. אביזרים הממתנים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים הם:


זמן לסיום:

26. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?


זמן לסיום:

27. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?


זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

29. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?


זמן לסיום:

30. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן