סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?

זמן לסיום:

2. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

4. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?

זמן לסיום:

5. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

6. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

7. מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?

זמן לסיום:

8. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?

זמן לסיום:

9. מהי "פניית פרסה"?

זמן לסיום:

10. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

זמן לסיום:

11. מהי הסכנה שבהחלפת הילוך בזמן נסיעה בעת נהיגת רכב כבד במורד תלול?

זמן לסיום:

12. איזה תמרור מתיר חנייה לרכב על מדרכה?

זמן לסיום:

13. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:

זמן לסיום:

14. האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?

זמן לסיום:

15. יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:

זמן לסיום:

16. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שני סרנים?

זמן לסיום:

19. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

20. מה הגובה המרבי מעל פני הקרקע של מטען שמותר להסיע ברכב שמשקלו הכולל המותר מ-8,000 ק"ג ועד 15,000 ק"ג?

זמן לסיום:

21. מהו הגובה המרבי המותר של רכב שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או פחות מזה, יחד עם המטען שעליו?

זמן לסיום:

22. באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

23. כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:

זמן לסיום:

24. מערכות השליטה ברכב הן:

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. מה הן הסכנות בנסיעה ברכב שיש בו דליפה ממערכת הפליטה של המנוע?

זמן לסיום:

27. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

זמן לסיום:

28. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:

זמן לסיום:

29. מהו "מאט מהירות"?

זמן לסיום:

30. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות