סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:

זמן לסיום:

2. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:

זמן לסיום:

3. מה קובע "חוק שירותי הובלה"?

זמן לסיום:

4. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

5. מה המשותף לתמרורים אלו?

זמן לסיום:

6. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

זמן לסיום:

7. היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?

זמן לסיום:

8. המרחק שבין גלגלי הרכב הקרובים לשפת הכביש בחנייה, בעצירה ובעמידה, ובין המדרכה לא יהיה יותר מ-:

זמן לסיום:

9. בתמונה שלפניך:

זמן לסיום:

10. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

11. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. אין להסיע נוסע נוסף בטרקטור משא, אלא אם כן:

זמן לסיום:

14. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?

זמן לסיום:

15. נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:

זמן לסיום:

16. כיצד ניתן להקטין את בעיית הסינוור מרכב הבא ממולך?

זמן לסיום:

17. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

זמן לסיום:

18. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

זמן לסיום:

19. מהי הסיבה המוצדקת לירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?

זמן לסיום:

20. היכן מותר לטרקטורון לנסוע?

זמן לסיום:

21. אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?

זמן לסיום:

22. מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?

זמן לסיום:

23. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

זמן לסיום:

24. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?

זמן לסיום:

25. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

26. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?

זמן לסיום:

27. נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?

זמן לסיום:

28. מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?

זמן לסיום:

29. איזו נורה תבחר כשאתה נדרש להחליף נורה ברכב?

זמן לסיום:

30. האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות