סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משאית קלה (דרגה C1)

1. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?


זמן לסיום:

2. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?


זמן לסיום:

3. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?


זמן לסיום:

4. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?


זמן לסיום:

5. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?


זמן לסיום:

6. "שתיית אלכוהול משבשת את התיאום (קואורדינציה) בין אברי הגוף". נכון או לא?


זמן לסיום:

7.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?


זמן לסיום:

8. האם חובה להתקין גם פנסי חנייה ברכב שמותקנים בו פנסי רוחב?


זמן לסיום:

9. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

10. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?


זמן לסיום:

11. "נוהג חדש" הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות מופרזת. לכן:


זמן לסיום:

12. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?


זמן לסיום:

13. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:


זמן לסיום:

14. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?


זמן לסיום:

15. האם מותר להחנות רכב על המדרכה?


זמן לסיום:

16. מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?


זמן לסיום:

17. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?


זמן לסיום:

18. את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק:


זמן לסיום:

19. מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:


זמן לסיום:

20. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?


זמן לסיום:

21. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?


זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

23. מה הם ״השטחים המתים״?


זמן לסיום:

24. "שתיית כמות רבה של אלכוהול משבשת את הראייה ההיקפית ואת שדה הראייה". נכון או לא?


זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

26. מה הם המאפיינים של דרך הררית?


זמן לסיום:

27. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?


זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

29. מה ההבדל בין התמרורים?


זמן לסיום:

30. מה פירוש האור המופיע ברמזור?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן