סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

זמן לסיום:

2. מה מציין התמרור?

זמן לסיום:

3. למי מותר לנסוע בשולי הדרך?

זמן לסיום:

4. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

זמן לסיום:

5. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

6. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

זמן לסיום:

7. לפני בילוי במועדון, פאב וכו':

זמן לסיום:

8. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

זמן לסיום:

9. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

11. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

זמן לסיום:

12. הסבר את המושג ״סרן״ ברכב:

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

15. מהו "שטח מת"?

זמן לסיום:

16. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

18. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

19. עד איזה רוחב כללי מותרת חריגה במטען לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק״ג?

זמן לסיום:

20. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

זמן לסיום:

21. כאשר יורד גשם חזק:

זמן לסיום:

22. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?

זמן לסיום:

23. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?

זמן לסיום:

24. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?

זמן לסיום:

25. האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:

זמן לסיום:

26. מתי מותר להשתמש ב"פנס לנסיעה אחורנית"?

זמן לסיום:

27. הנסיעה בירידה בהילוך סרק (ניוטרל):

זמן לסיום:

28. מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?

זמן לסיום:

29. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

זמן לסיום:

30. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות