סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?

זמן לסיום:

2. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:

זמן לסיום:

3. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?

זמן לסיום:

4. הגדר ״רכב משא״:

זמן לסיום:

5. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

זמן לסיום:

6. כיצד יש להחנות רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק״ג בעלייה בכביש שיש בו אבני שפה?

זמן לסיום:

7. חובת ליווי ברכב חלה על רכב מסחרי המוביל מטען חורג שרוחבו יותר מ-:

זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

9. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

10. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

11. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

זמן לסיום:

12. איזה ביטוח יכסה את הנזק שנגרם לרכבו של אחר?

זמן לסיום:

13. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:

זמן לסיום:

14. הסבר את המושג ״סרן״ ברכב:

זמן לסיום:

15. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

16. האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

זמן לסיום:

17. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:

זמן לסיום:

18. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?

זמן לסיום:

19. המרחק שהרכב יעבור מעת הלחיצה על דוושת הבלם ועד שהרכב ייעצר, יגדל:

זמן לסיום:

20. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

21. איזה תמרור מתיר כניסת הולכי רגל?

זמן לסיום:

22. האם החובות והאיסורים החלים על רכב מסחרי חלים גם על רכב משא?

זמן לסיום:

23. בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

24. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

זמן לסיום:

25. תוקפו של התמרור:

זמן לסיום:

26. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

27. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?

זמן לסיום:

28. מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?

זמן לסיום:

29. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגה ברכב עבודה הגורר גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג היא:

זמן לסיום:

30. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות