סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

זמן לסיום:

2. כיצד תבצע הורדת הילוכים בעלייה ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית, ללא עזרת ידית ההילוכים?

זמן לסיום:

3. הגדר "צומת":

זמן לסיום:

4. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?

זמן לסיום:

5. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

6. פנס ערפל אחורי:

זמן לסיום:

7. מתי חובה להפעיל פנס מהבהב צהוב מעל תא הנהג במשאית?

זמן לסיום:

8. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

זמן לסיום:

9. רכב המוביל מטען יסומן בשלט ״זהירות מטען רחב״ כאשר:

זמן לסיום:

10. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?

זמן לסיום:

11. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

12. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

13. כיצד יפעל נוהג ברכב בהתקרבו לקטע כביש שיש עליו שמן?

זמן לסיום:

14. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

זמן לסיום:

15. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

16. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?

זמן לסיום:

17. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

זמן לסיום:

18. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

זמן לסיום:

19. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

20. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

21. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

22. הגעת לצומת שאינו פנוי:

זמן לסיום:

23. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

27. מהו "נתמך" על פי החוק:

זמן לסיום:

28. תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:

זמן לסיום:

29. יכולת השליטה ברכב:

זמן לסיום:

30. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות