סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. כיצד יסומן רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ- 7,500 ק"ג?


זמן לסיום:

2. כאשר השמש מסנוורת את נהג הרכב, עליו:


זמן לסיום:

3. "שתיית אלכוהול פוגעת ביכולת השיפוט לגבי אומדן מרחקים ומהירויות". נכון או לא?


זמן לסיום:

4. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?


זמן לסיום:

5. מהו "זמן תאורה" על פי החוק:


זמן לסיום:

6. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?


זמן לסיום:

7. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:


זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

9. קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:


זמן לסיום:

10. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?


זמן לסיום:

11. מהו ״רכב עבודה"?


זמן לסיום:

12. מה מחייב התמרור?


זמן לסיום:

13. אפר מרחף או מלט בתפזורת, אפשר להובילו:


זמן לסיום:

14. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?


זמן לסיום:

15. כמה כלי רכב מותר לגרור בבת אחת ברכב מנועי?


זמן לסיום:

16. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?


זמן לסיום:

17. חגירת חגורת בטיחות כנדרש:


זמן לסיום:

18. מה משמעות הסימון על פני הכביש?


זמן לסיום:

19. מהירות סבירה היא:


זמן לסיום:

20. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?


זמן לסיום:

21. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:


זמן לסיום:

22. על פי החוק, גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג חייב:


זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

24. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?


זמן לסיום:

25. באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?


זמן לסיום:

26. בתמונה שלפניך:


זמן לסיום:

27. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?


זמן לסיום:

28. מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?


זמן לסיום:

29. האם מותר להוביל מכולה ברכב שאינו מצויד בהתקן סגר סובב?


זמן לסיום:

30. האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן