סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?


זמן לסיום:

2. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:


זמן לסיום:

3. מי רשאי להוביל חומרים מסוכנים?


זמן לסיום:

4. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:


זמן לסיום:

5. מה אורכו הכולל המרבי המותר של רכב משא הגורר גרור?


זמן לסיום:

6. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

8. מה ההבדל בין התמרורים?


זמן לסיום:

9. כיצד מסמנים מטען הבולט מעבר לחלקו הקדמי של הרכב?


זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

11. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?


זמן לסיום:

12. חובה להאט את נסיעת הרכב:


זמן לסיום:

13. מה על הנהג (אתה) לעשות כדי להימנע מפגיעה בהולך הרגל?


זמן לסיום:

14. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?


זמן לסיום:

15. נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:


זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?


זמן לסיום:

17. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?


זמן לסיום:

18. מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?


זמן לסיום:

19. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?


זמן לסיום:

20. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?


זמן לסיום:

21. באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?


זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

23. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

24. מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?


זמן לסיום:

25. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?


זמן לסיום:

26. הכרת המערכות השונות בתא הנהג תאפשר לנהג בעת הנהיגה:


זמן לסיום:

27. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:


זמן לסיום:

28. באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?


זמן לסיום:

29. על פי חוק, לוחית זיהוי שלישית חובה ברכב מסוג:


זמן לסיום:

30. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן