סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

2. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:


זמן לסיום:

3. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:


זמן לסיום:

4. איזה תמרור סביר שתראה לפני שיופיע תמרור 305?


זמן לסיום:

5. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?


זמן לסיום:

6. האם קו הפרדה לבן רצוף המסומן על הכביש מתיר לעקוף רכב הנוסע כחוק בשול הדרך?


זמן לסיום:

7. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:


זמן לסיום:

8. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:


זמן לסיום:

9. נהג מתכוון לפנות פניית פרסה בקטע כביש ישר. עליו לוודא לפני כן (על פי החוק):


זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

11. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

12. מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו?


זמן לסיום:

13. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?


זמן לסיום:

14. בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?


זמן לסיום:

15. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?


זמן לסיום:

16. רכב מסחרי שמשקלו הכולל 12,000 ק"ג או יותר, חייבים להיות מותקנים בצדו האחורי:


זמן לסיום:

17. מה הם הגורמים המשפיעים על יציבותו של רכב מסחרי המוביל מטען, בעת נסיעה בעקומה?


זמן לסיום:

18. האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?


זמן לסיום:

19. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?


זמן לסיום:

20. אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?


זמן לסיום:

21. מרחק התגובה הוא המרחק שהרכב עובר:


זמן לסיום:

22. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?


זמן לסיום:

23. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?


זמן לסיום:

24. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?


זמן לסיום:

25. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

26. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?


זמן לסיום:

27. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?


זמן לסיום:

28. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?


זמן לסיום:

29. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:


זמן לסיום:

30. איזה תמרור משמעו "דרך מהירה"?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן