סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. תאונת דרכים היא אירוע:


זמן לסיום:

2. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?


זמן לסיום:

3. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:


זמן לסיום:

4. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?


זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

6. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:


זמן לסיום:

7. איזה רכב מסחרי צריך "היתר גרירה" לצורך גרירה?


זמן לסיום:

8. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:


זמן לסיום:

9. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:


זמן לסיום:

10. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?


זמן לסיום:

11. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?


זמן לסיום:

12. נהג רכב המגיע לגשר צר:


זמן לסיום:

13. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?


זמן לסיום:

14. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?


זמן לסיום:

15. באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?


זמן לסיום:

16. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:


זמן לסיום:

17. מדוע "הגשם הראשון" מסוכן לנוהגים?


זמן לסיום:

18. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:


זמן לסיום:

19. מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו?


זמן לסיום:

20. ״מגבה נוע״ הוא:


זמן לסיום:

21. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?


זמן לסיום:

22. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

23. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?


זמן לסיום:

24. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

25. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?


זמן לסיום:

26. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?


זמן לסיום:

27. עד היכן תוקפו של התמרור?


זמן לסיום:

28. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?


זמן לסיום:

29. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

30. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן