סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?

זמן לסיום:

2. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

3. באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?

זמן לסיום:

4. עד איזה גובה מותר להעמיס מטען בתפזורת?

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג לאור המצב בתמונה?

זמן לסיום:

6. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

זמן לסיום:

7. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?

זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

9. מהו "מרכב אחוד" ברכב?

זמן לסיום:

10. מה הם ״השטחים המתים״?

זמן לסיום:

11. מתי יידרש ליווי לרכב המוביל מטען חורג?

זמן לסיום:

12. גרירה ללא פין בטיחות ייעודי וללא שרשראות בטיחות יכולה לגרום:

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

זמן לסיום:

15. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?

זמן לסיום:

16. מה הם אמצעי ההתרעה המותקנים בתא הנהג ברכב בעל מערכת בלמים פנאומטית (לחץ אוויר)?

זמן לסיום:

17. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

זמן לסיום:

18. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

זמן לסיום:

19. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

זמן לסיום:

20. כיצד נצמיד מכולה למשטח ההטענה של הרכב?

זמן לסיום:

21. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ-12,000 ק"ג היא:

זמן לסיום:

22. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

זמן לסיום:

23. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?

זמן לסיום:

24. אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?

זמן לסיום:

25. האם מותר להחנות רכב המוביל חומר מסוכן שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בדרך עירונית?

זמן לסיום:

26. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

זמן לסיום:

27. על פי החוק, הנתמך (שהוא חלק "מרכב מורכב"):

זמן לסיום:

28. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

29. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת רכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג ושצמוד אליו גרור או נתמך שמשקלו 4,000 ק"ג:

זמן לסיום:

30. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות