סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?


זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

3. כיצד נגרמת החלקה של רכב על פני הכביש?


זמן לסיום:

4. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

5. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:


זמן לסיום:

6. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:


זמן לסיום:

7. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?


זמן לסיום:

8. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?


זמן לסיום:

9. רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:


זמן לסיום:

10. כיצד יש לנהוג ממקום הצבת התמרור ועד אחרי המסילה?


זמן לסיום:

11. מהירות סבירה היא:


זמן לסיום:

12. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?


זמן לסיום:

13. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?


זמן לסיום:

14. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):


זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

16. מה פירוש הסימון על פני הכביש?


זמן לסיום:

17. מה מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג ואינו בעל מרכב תקני להסעת נוסעים?


זמן לסיום:

18. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?


זמן לסיום:

19. מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?


זמן לסיום:

20. נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:


זמן לסיום:

21. האם מותר להוביל מכולה כאשר לא כל התקני חיבור סובב (טוויסט-לוק) נעולים?


זמן לסיום:

22. מהו "שביל"?


זמן לסיום:

23. באילו כלי רכב חייבים להימצא מטפי כיבוי אש?


זמן לסיום:

24. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:


זמן לסיום:

25. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:


זמן לסיום:

26. כאשר הראות לקויה:


זמן לסיום:

27. לאחר חיבור נגרר או נתמך לגורר או לתומך, האם צריך לבדוק את תגובת הבלמים?


זמן לסיום:

28. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?


זמן לסיום:

29. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?


זמן לסיום:

30. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן