סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

זמן לסיום:

4. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:

זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

6. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. האם מותר לנהוג ברכב כשאחד מגלגלי הנגרר או הנתמך אינו בא במגע עם הכביש (בגלל צורת חיבורו או הטענתו של הרכב)?

זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

10. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?

זמן לסיום:

11. האם מותר לתקן רכב בדרך?

זמן לסיום:

12. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

זמן לסיום:

13. מיהו "עובר דרך"?

זמן לסיום:

14. באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?

זמן לסיום:

15. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

זמן לסיום:

16. לאיזה רכב דרושים שרשראות ודגלים (תאורה היקפית)?

זמן לסיום:

17. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

18. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

19. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?

זמן לסיום:

20.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?

זמן לסיום:

21. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :

זמן לסיום:

22. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

23. מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם?

זמן לסיום:

24. למי עליך לתת זכות קדימה כשאתה פונה שמאלה בצומת שבו לא הוצב כל תמרור?

זמן לסיום:

25. מתי יידרש ליווי לרכב המוביל מטען חורג?

זמן לסיום:

26. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

זמן לסיום:

27. הגדר "סרן", ברכב:

זמן לסיום:

28. צורתם של תמרורי אזהרה היא:

זמן לסיום:

29. כיצד עליך לנהוג בהגיעך לקטע דרך המופיע בתמונה?

זמן לסיום:

30. כיצד תתייחס אל המצב שלפניך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות