סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?


זמן לסיום:

2. כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?


זמן לסיום:

3. אחרי כמה שנים משנת ייצורו, לא יחודש רישיונו של רכב חילוץ וגרירה שמשקלו הכולל המותר לא יותר מ-16,000 ק"ג?


זמן לסיום:

4. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?


זמן לסיום:

5. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?


זמן לסיום:

6. תוקפו של התמרור:


זמן לסיום:

7. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?


זמן לסיום:

8. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?


זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרורים?


זמן לסיום:

12. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?


זמן לסיום:

13. ברכב המיועד להובלת רכב ("מובילית") יש שני משטחים. מה הגובה המרבי המותר לרכב עם מטענו?


זמן לסיום:

14. באיזה רכב חייבים להיות "נעלי ביטחון"?


זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

16. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?


זמן לסיום:

17. על איזה סוג רכב נאסר לעקוף רכב עוקף?


זמן לסיום:

18. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?


זמן לסיום:

19. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

20. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

21. כיצד עלינו לנהוג בירידה?


זמן לסיום:

22. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?


זמן לסיום:

23. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?


זמן לסיום:

24. כאשר אתה נוסע בדרך צרה במורד, עליך לתת זכות קדימה לרכב עולה במקרים האלה:


זמן לסיום:

25. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?


זמן לסיום:

26. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

27. עד היכן תוקפו של התמרור?


זמן לסיום:

28. מתי מותרת הנסיעה אחורנית?


זמן לסיום:

29. מתי חובה להצטייד באישור של קצין משטרה לצורך הובלת מטען ארוך?


זמן לסיום:

30. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן