סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: משא כבד (דרגה C)

1. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?


זמן לסיום:

2. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?


זמן לסיום:

3. מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?


זמן לסיום:

4. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?


זמן לסיום:

5. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?


זמן לסיום:

6. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?


זמן לסיום:

7. כיצד מסמנים מטען הבולט מחלקו האחורי או הקדמי של הרכב?


זמן לסיום:

8. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?


זמן לסיום:

9. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?


זמן לסיום:

10. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?


זמן לסיום:

11. על פי שיטת הניקוד:


זמן לסיום:

12. מהו נתיב?


זמן לסיום:

13. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?


זמן לסיום:

14. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:


זמן לסיום:

15. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:


זמן לסיום:

16. מהי הסכנה הצפויה בנהיגת רכב משא ארוך?


זמן לסיום:

17. כיצד יתמודד הנהג עם עומס הפעולות שעליו לבצע בהתקרבו לצומת?


זמן לסיום:

18. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

19. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?


זמן לסיום:

20. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?


זמן לסיום:

21. על פי הקבוע בחוק, האם יש חשיבות למטען ולסידורו ברכב?


זמן לסיום:

22. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?


זמן לסיום:

23. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?


זמן לסיום:

24. האם רשאי שוטר להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לתחנת שקילה לצורך שקילתו?


זמן לסיום:

25. איזה סוג רכב חייב להיכנס לצומת מהנתיב הימני, בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה?


זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

27. האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?


זמן לסיום:

28. מהו "מרכב אחוד" ברכב?


זמן לסיום:

29. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?


זמן לסיום:

30. באילו מקרים חלה חובת האטה?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן