סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

2. כיצד יפעל נהג בכביש אם לפתע בא מולו רכב בנתיב נסיעתו?


זמן לסיום:

3. האם מותר לנסוע על שטח הפרדה?


זמן לסיום:

4. האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?


זמן לסיום:

5. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?


זמן לסיום:

6. כשהראות בדרך מוגבלת, על נהג הרכב:


זמן לסיום:

7. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?


זמן לסיום:

8. מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?


זמן לסיום:

9. מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?


זמן לסיום:

10. מהו "רכב נוסעים פרטי"?


זמן לסיום:

11. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?


זמן לסיום:

12. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:


זמן לסיום:

13. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?


זמן לסיום:

14. היכן יוחזק האפוד הזוהר ברכב (למעט באופנוע)?


זמן לסיום:

15. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?


זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

17. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?


זמן לסיום:

18. אילו אביזרים מקטינים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים?


זמן לסיום:

19. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?


זמן לסיום:

20. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?


זמן לסיום:

21. האם מותר לנוסעים להיכנס לרכב או לצאת ממנו מן הצד הפונה אל הכביש?


זמן לסיום:

22. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?


זמן לסיום:

23. מה עליך לעשות אם רכבך משמיע רעש בלתי סביר?


זמן לסיום:

24. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?


זמן לסיום:

25. לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:


זמן לסיום:

26. מהו "מושב מגביה" (בוסטר)?


זמן לסיום:

27. בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?


זמן לסיום:

28. מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?


זמן לסיום:

29. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?


זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן