סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:

זמן לסיום:

2. סכנת החלקה בכביש רטוב:

זמן לסיום:

3. מה מציין הסימון לרוחב הכביש?

זמן לסיום:

4. ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:

זמן לסיום:

5. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?

זמן לסיום:

6. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

זמן לסיום:

7. איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש לאחור בעת התנגשות?

זמן לסיום:

8. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?

זמן לסיום:

9. מתי מותר השימוש בצופר?

זמן לסיום:

10. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

זמן לסיום:

11. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

12. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

זמן לסיום:

13. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

זמן לסיום:

14. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

15. מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?

זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

17. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

זמן לסיום:

18. גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:

זמן לסיום:

19. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

20. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

זמן לסיום:

21. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?

זמן לסיום:

22. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

זמן לסיום:

23. איזה סוג של "שיטור עירוני" רשאי להפיץ אור כחול ואור צהוב מהבהב?

זמן לסיום:

24. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

זמן לסיום:

25. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

זמן לסיום:

26. הגדר "רכב אטי":

זמן לסיום:

27. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?

זמן לסיום:

28. כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב יש לכוון:

זמן לסיום:

29. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

זמן לסיום:

30. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות