סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

3. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

4. כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:

זמן לסיום:

5. אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:

זמן לסיום:

6. כשמחנים את הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):

זמן לסיום:

7. מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?

זמן לסיום:

8. כמה זמן חייב נהג להציג שלט "נהג חדש" בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

9. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?

זמן לסיום:

10. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:

זמן לסיום:

11. האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא?

זמן לסיום:

12. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

13. אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?

זמן לסיום:

14. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:

זמן לסיום:

15. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

זמן לסיום:

17. מיהו "עובר דרך"?

זמן לסיום:

18. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

זמן לסיום:

19. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

זמן לסיום:

20. האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?

זמן לסיום:

21. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

זמן לסיום:

22. מתי אין חובה להודיע לתחנת המשטרה על פגיעה ברכב או ברכוש שבעליהם לא נכחו בזמן הפגיעה?

זמן לסיום:

23. למשך כמה זמן מותר להשאיר רכב שהתקלקל בדרך או במקום ציבורי?

זמן לסיום:

24. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?

זמן לסיום:

25. מהי הסכנה בשימוש בנווטן (ג'י-פי-אס – GPS) בעת נהיגה?

זמן לסיום:

26. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

זמן לסיום:

27. החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

זמן לסיום:

28. באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?

זמן לסיום:

29. לחץ האוויר הנדרש בצמיגי הרכב:

זמן לסיום:

30. נתיב נסיעתך נחסם על ידי הרכב הכסוף החונה בחנייה כפולה (מסומן בעיגול). מה עליך לעשות?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות