סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?


זמן לסיום:

2. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?


זמן לסיום:

3. האם מותר לנהוג ברכב ששדה הראייה לפנים מוגבל בו?


זמן לסיום:

4. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?


זמן לסיום:

5. תוקפו של רישיון נהיגה ל "נוהג חדש" הוא:


זמן לסיום:

6. מאיזה צד יתקרב נהג לרכבו לפני כניסתו לרכב?


זמן לסיום:

7. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?


זמן לסיום:

8. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:


זמן לסיום:

9. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?


זמן לסיום:

10. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?


זמן לסיום:

11. איזה פעולה על הנהג המתקרב לעשות כדי למנוע פגיעה, לפי הסימנים המעידים בתמונה?


זמן לסיום:

12. האם מותר לנהוג ברכב שמערכת אורותיו אינה תקינה?


זמן לסיום:

13. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?


זמן לסיום:

14. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

15. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?


זמן לסיום:

16. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?


זמן לסיום:

17. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?


זמן לסיום:

18. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?


זמן לסיום:

19. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?


זמן לסיום:

20. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?


זמן לסיום:

21. מערכות השליטה ברכב הן:


זמן לסיום:

22. איזה תמרור משמעו, תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי?


זמן לסיום:

23. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?


זמן לסיום:

24. כיצד עלינו לנהוג בירידה?


זמן לסיום:

25. בתמונה שלפניך:


זמן לסיום:

26. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?


זמן לסיום:

27. לפני שילוב הילוך מהילוך P להילוך אחר בתיבת הילוכים אוטומטית, על הנהג:


זמן לסיום:

28. הגדר "חנייה":


זמן לסיום:

29. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?


זמן לסיום:

30. מטען חורג הבולט מאחורי הרכב יש לסמן:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן