סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. מי רשאי להיות "מלווה" ל"נוהג חדש" (גם אם הוא אינו מורה נהיגה)?


זמן לסיום:

2. סכנת החלקה ברכב קיימת במיוחד:


זמן לסיום:

3. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?


זמן לסיום:

4. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?


זמן לסיום:

5. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?


זמן לסיום:

6. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?


זמן לסיום:

7. היכן תעצור כשבצומת שלפניך דולק ברמזור האור האדום?


זמן לסיום:

8. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?


זמן לסיום:

9. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

10. הגדר "קו עצירה":


זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

12. באילו מקרים החוק מחייב להאט?


זמן לסיום:

13. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?


זמן לסיום:

14. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?


זמן לסיום:

15. מה פירוש הסימון על פני הכביש?


זמן לסיום:

16. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:


זמן לסיום:

17. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?


זמן לסיום:

18. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?


זמן לסיום:

19. באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?


זמן לסיום:

20. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?


זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

22. בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:


זמן לסיום:

23. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?


זמן לסיום:

24. כיצד תנהג כאשר אתה מבחין בתמרור (שבתמונה), המוצב מעל נתיב נסיעתך?


זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

26. מראה פנורמית:


זמן לסיום:

27. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?


זמן לסיום:

28. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?


זמן לסיום:

29. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?


זמן לסיום:

30. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי בדרך שאינה עירונית שיש לאורכה שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן