סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. האם רשאי נהג רכב (שאינו קלנועית) לנסוע על המדרכה לאורכה?


זמן לסיום:

2. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?


זמן לסיום:

3. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?


זמן לסיום:

4. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים, מתחנת דלק או מדרך גישה לבית?


זמן לסיום:

5. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?


זמן לסיום:

6. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?


זמן לסיום:

7. כיצד תפעל כשאתה רואה את התמרור?


זמן לסיום:

8. מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?


זמן לסיום:

9. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?


זמן לסיום:

10. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?


זמן לסיום:

11. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?


זמן לסיום:

12. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?


זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

14. "נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:


זמן לסיום:

15. תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:


זמן לסיום:

16. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :


זמן לסיום:

17. מה המהירות המרבית המותרת בחוק (בקמ"ש) לאוטובוס זעיר פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?


זמן לסיום:

18. מה מציין התמרור?


זמן לסיום:

19. מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?


זמן לסיום:

20. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?


זמן לסיום:

21. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?


זמן לסיום:

22. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

23. האם מותר לאנשים להיות ברכב בעת גרירתו, מלבד הנוהג בו?


זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

25. באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים פרטי לנסוע?


זמן לסיום:

26. על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:


זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

28. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?


זמן לסיום:

29. מה על נהג רכב לעשות תמיד כאשר רכב אחר נצמד אליו מאחור?


זמן לסיום:

30. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן