סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

זמן לסיום:

2. לאיזה רכב מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?

זמן לסיום:

3. כיצד ניתן למתן החלקה של הרכב בדרך?

זמן לסיום:

4. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:

זמן לסיום:

5. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

6. רישיון נהיגה של נהג חדש לא יחודש כרישיון נהיגה רגיל, אלא יוארך בשנתיים כרישיון נהיגה של נהג חדש, אם הורשע הנהג בעבירה של:

זמן לסיום:

7. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?

זמן לסיום:

8. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

9. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

זמן לסיום:

10. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

11. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:

זמן לסיום:

12. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

זמן לסיום:

13. מה מסמל התמרור?

זמן לסיום:

14. הקטנת צריכת הדלק ברכב מתאפשרת:

זמן לסיום:

15. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

16. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

זמן לסיום:

17. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

זמן לסיום:

18. מראה פנורמית:

זמן לסיום:

19. מה על הנהג לעשות אם התקלקל אחד משני פנסי החזית ברכבו בזמן תאורה?

זמן לסיום:

20. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

זמן לסיום:

21. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

22. כשמחנים את הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

24. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

25. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

זמן לסיום:

26. כיצד תגיב למראה שלפניך?

זמן לסיום:

27. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

זמן לסיום:

28. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

30. כאשר הראות לקויה:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות