סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?


זמן לסיום:

2. מערכות השליטה ברכב הן:


זמן לסיום:

3. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?


זמן לסיום:

4. מהו "מפגש מסילת ברזל"?


זמן לסיום:

5. כיצד תגיב למראה שלפניך?


זמן לסיום:

6. האם רשאי נהג רכב (שאינו קלנועית) לנסוע על המדרכה לאורכה?


זמן לסיום:

7. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה בטרקטורון?


זמן לסיום:

8. מתי מותר לנהוג על מדרכה?


זמן לסיום:

9. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?


זמן לסיום:

10. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

11. נוהג ברכב פונה ימינה והולכי רגל חוצים את נתיב נסיעתו במעבר החצייה. מה עליו לעשות?


זמן לסיום:

12. כיצד תנהג בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

13. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:


זמן לסיום:

14. נהיגה נכונה ומתונה ושמירה על לחץ אוויר נכון בצמיגים יתרמו:


זמן לסיום:

15. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?


זמן לסיום:

16. היכן יוצג השלט "נהג חדש" ברכב?


זמן לסיום:

17. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?


זמן לסיום:

18. מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?


זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

20. מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?


זמן לסיום:

21. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?


זמן לסיום:

22. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?


זמן לסיום:

23. אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?


זמן לסיום:

24. התחלת עקיפה בכביש דו-סטרי ארוך וישר. באמצע העקיפה ממש מופיע מולך רכב באותו נתיב:


זמן לסיום:

25. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?


זמן לסיום:

26. הסבר את המושג ״בלמי שירות״:


זמן לסיום:

27. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

28. מה הם המאפיינים של דרך הררית?


זמן לסיום:

29. אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?


זמן לסיום:

30. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן