סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. "בירה אינה נחשבת למשקה אלכוהולי":


זמן לסיום:

2. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?


זמן לסיום:

3. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר עד 3,500 ק"ג הנוסע בדרך שאינה עירונית ללא שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המציין אחרת)?


זמן לסיום:

4. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?


זמן לסיום:

5. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?


זמן לסיום:

6. האם מותר לרדת מרכב או להיכנס אליו כשהוא בתנועה?


זמן לסיום:

7. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?


זמן לסיום:

8. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?


זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

10. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

11. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?


זמן לסיום:

12. על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?


זמן לסיום:

13. מה חשיבותן של משענות הראש במושבי הרכב בעת תאונה מאחור?


זמן לסיום:

14. נהיגה נכונה ומתונה ושמירה על לחץ אוויר נכון בצמיגים יתרמו:


זמן לסיום:

15. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

16. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?


זמן לסיום:

17. מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?


זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

19. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?


זמן לסיום:

20. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?


זמן לסיום:

21. באיזו דרך מותרת לרכב נוסעים פרטי המהירות 110 קמ"ש?


זמן לסיום:

22. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?


זמן לסיום:

23. מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?


זמן לסיום:

24. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?


זמן לסיום:

25. מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?


זמן לסיום:

26. אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?


זמן לסיום:

27. האם מותר להחנות רכב על המדרכה?


זמן לסיום:

28. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?


זמן לסיום:

29. נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:


זמן לסיום:

30. האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן