סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?


זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

3. מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?


זמן לסיום:

4. מיהו "עובר דרך"?


זמן לסיום:

5. אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?


זמן לסיום:

6. מהו "שביל"?


זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

8. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

9. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

10. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

11. כיצד על נהג הרכב הכסוף לנהוג על פי התמונה?


זמן לסיום:

12. לפי התמונה שלפניך, ממה נגרם שיבוש בשדה הראייה?


זמן לסיום:

13. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:


זמן לסיום:

14. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?


זמן לסיום:

15. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?


זמן לסיום:

16. האם מותר לנהוג ברכב כשאחת הדלתות פתוחה?


זמן לסיום:

17. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:


זמן לסיום:

18. צורתם של תמרורי אזהרה היא:


זמן לסיום:

19. איזה תמרור משמעו, תאונה בדרך שלפניך?


זמן לסיום:

20. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?


זמן לסיום:

21. כיצד ינהגו הנוהגים ברכב בדרך צרה ותלולה (עלייה חדה)?


זמן לסיום:

22. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:


זמן לסיום:

23. בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:


זמן לסיום:

24. כיצד נמנע החלקה של הרכב בדרך?


זמן לסיום:

25. מה הן תופעות הלוואי של שימוש במגבים לא תקינים?


זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

27. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

28. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?


זמן לסיום:

29. הנסיעה בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית מותרת גם לרכב של:


זמן לסיום:

30. "זמן תאורה" בחוק הוא:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן