סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?

זמן לסיום:

2. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

זמן לסיום:

3. מרחק התגובה תלוי:

זמן לסיום:

4. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

זמן לסיום:

5. כיצד עליך לנהוג כשאתה מזהה תקלה במערכת הבלמים בזמן נהיגה ברכב?

זמן לסיום:

6. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

7. האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?

זמן לסיום:

8. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

זמן לסיום:

9. השימוש בתצוגה הנראית לעיני הנוהג, למעט תצוגת בקרה וניווט של רכב, נווטן (ג'י-פי-אס-GPS):

זמן לסיום:

10. מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

זמן לסיום:

11. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

13. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:

זמן לסיום:

14. מה הם הפרטים שחייב למסור נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

זמן לסיום:

15. כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

זמן לסיום:

17. תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?

זמן לסיום:

18. כיצד יש לסמן מטען הבולט בחלקו האחורי של הרכב?

זמן לסיום:

19. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?

זמן לסיום:

20. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

זמן לסיום:

21. כמה כלי רכב מותר לגרור ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-2,200 ק"ג?

זמן לסיום:

22. התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:

זמן לסיום:

23. מה מידת לחץ האוויר הצריכה להיות בגלגלי הרכב?

זמן לסיום:

24. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

25. כיצד ניתן להפחית את מידת זיהום האוויר של גזי הפליטה מהרכב?

זמן לסיום:

26. בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?

זמן לסיום:

27. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

זמן לסיום:

28. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

29. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:

זמן לסיום:

30. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות