סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?


זמן לסיום:

2. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):


זמן לסיום:

3. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

5. על מה צריך להקפיד הנהג לפני התנעת המנוע?


זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

7. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

8. מתי חלה על הנהג חובת איתות?


זמן לסיום:

9. כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?


זמן לסיום:

10. נהיגה בחשכה באור גבוה:


זמן לסיום:

11. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?


זמן לסיום:

12. מה פירוש האור המופיע ברמזור?


זמן לסיום:

13. בחר במשפט הנכון:


זמן לסיום:

14. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?


זמן לסיום:

15. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?


זמן לסיום:

16. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?


זמן לסיום:

17. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?


זמן לסיום:

18. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:


זמן לסיום:

19. שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:


זמן לסיום:

20. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?


זמן לסיום:

21. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?


זמן לסיום:

22. האם נהג חייב להציג לפני שוטר את מסמכי הרכב המקוריים?


זמן לסיום:

23. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?


זמן לסיום:

24. מתי המהירות הסבירה תהיה גבוהה יותר מן המהירות המרבית המותרת?


זמן לסיום:

25. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:


זמן לסיום:

26. מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא:


זמן לסיום:

27. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?


זמן לסיום:

28. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?


זמן לסיום:

29. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?


זמן לסיום:

30. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן