סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?


זמן לסיום:

2. "נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים אינו רשאי להסיע ברכב:


זמן לסיום:

3. אילו תעודות חייבות להיות בידי הנהג בעת הנהיגה?


זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

5. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:


זמן לסיום:

6. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:


זמן לסיום:

7. הגדר "כביש חד-סטרי":


זמן לסיום:

8. בתמונה שלפניך:


זמן לסיום:

9. בלימת פתע מותרת כאשר:


זמן לסיום:

10. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

11. כיצד תפעל אם נורת מד חום המנוע מעידה על טמפרטורת מנוע גבוהה מן המותר?


זמן לסיום:

12. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?


זמן לסיום:

13. מי חייב במלווה ל"נוהג חדש" כשהוא נוהג ברכב נוסעים פרטי?


זמן לסיום:

14. אסור להחנות רכב בתחום של:


זמן לסיום:

15. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?


זמן לסיום:

16. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?


זמן לסיום:

17. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?


זמן לסיום:

18. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:


זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

20. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?


זמן לסיום:

21. מה ההבדל בין התמרורים?


זמן לסיום:

22. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):


זמן לסיום:

23. מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?


זמן לסיום:

24. אזור מיתון תנועה הוא אזור:


זמן לסיום:

25. ברכב היברידי (רכב כלאיים):


זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

28. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):


זמן לסיום:

29. ברישיון הרכב של אוטובוס זעיר פרטי מצוין שמותר להסיע בו עד 16 נוסעים פרט לנהג. מחזיק רישיון נהיגה מסוג B, עד כמה נוסעים רשאי הוא להסיע באוטובוס זה?


זמן לסיום:

30. הגדר "רחוב משולב":


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן