סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך למחסום כשהוא מורד (כלומר אופקי)?


זמן לסיום:

2. היכן מותר לטרקטורון לנסוע?


זמן לסיום:

3. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?


זמן לסיום:

4. ברכב היברידי (רכב כלאיים):


זמן לסיום:

5. באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?


זמן לסיום:

6. מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?


זמן לסיום:

7. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?


זמן לסיום:

8. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?


זמן לסיום:

9. איזה חלק ברכב יפחית את טלטול הראש לאחור בעת התנגשות?


זמן לסיום:

10. מדוע צריך להשתמש בבלם עזר (חנייה) למטרת חנייה בלבד?


זמן לסיום:

11. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?


זמן לסיום:

12. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?


זמן לסיום:

13. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:


זמן לסיום:

14. מהו "רכב נוסעים פרטי"?


זמן לסיום:

15. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:


זמן לסיום:

16. מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?


זמן לסיום:

17. על פי התמרורים, למה יש לצפות?


זמן לסיום:

18. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

19. תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:


זמן לסיום:

20. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?


זמן לסיום:

21. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

22. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?


זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

24. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?


זמן לסיום:

25. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

26. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?


זמן לסיום:

27. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

28. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

29. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

30. כיצד יש לסמן מטען הבולט בחלקו האחורי של הרכב?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן