סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: רכב (דרגה B)

1. מתי מותר השימוש בצופר?


זמן לסיום:

2. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?


זמן לסיום:

3. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

4. כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?


זמן לסיום:

5. מהו "רכב נוסעים פרטי"?


זמן לסיום:

6. האם סימון על גבי הכביש שנעשה על פי החוק נחשב לתמרור?


זמן לסיום:

7. אביזרים הממתנים את חומרת הפגיעה בנוסעים בתאונת דרכים הם:


זמן לסיום:

8. מה הן פעולות הבטיחות שיש לבצע לפני הרמת הרכב בעזרת מגבה (ג'ק)?


זמן לסיום:

9. מי רשאי לנהוג ב"רכב ביטחון" וב"רכב חילוץ"?


זמן לסיום:

10. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?


זמן לסיום:

11. הגדר "שביל":


זמן לסיום:

12. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?


זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

14. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:


זמן לסיום:

15. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?


זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

17. לאחר נסיעה בשלולית מים עמוקה, על הנהג:


זמן לסיום:

18. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?


זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

20. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?


זמן לסיום:

21. האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?


זמן לסיום:

22. מה משמעות הסימון על פני הדרך (קו קטעים צהוב כפול)?


זמן לסיום:

23. כיצד ניתן לצמצם את בעיית העצירה בטווח אורות הרכב בעת נסיעה בלילה?


זמן לסיום:

24. אחד התנאים המצדיקים עקיפת רכב נוסע הוא:


זמן לסיום:

25. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?


זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

27. באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?


זמן לסיום:

28. מה הן הדרישות בנוגע לשרשראות המותקנות בין הגרור לגורר?


זמן לסיום:

29. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

30. מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן