סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

2. בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:


זמן לסיום:

3. איזה תמרור אוסר פניית פרסה שמאלה?


זמן לסיום:

4. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?


זמן לסיום:

5. בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:


זמן לסיום:

6. שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:


זמן לסיום:

7. על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?


זמן לסיום:

8. מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?


זמן לסיום:

9. בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?


זמן לסיום:

10. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?


זמן לסיום:

11. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:


זמן לסיום:

12. האם מותר לאופנוע לגרור?


זמן לסיום:

13. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?


זמן לסיום:

14. מה עלול לקרות כתוצאה מהתחממות הבלמים?


זמן לסיום:

15. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?


זמן לסיום:

16. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:


זמן לסיום:

17. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?


זמן לסיום:

18. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

19. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

20. מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?


זמן לסיום:

21. "זמן תאורה" בחוק הוא:


זמן לסיום:

22. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

23. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

24. מתי מותר לנהוג על מדרכה?


זמן לסיום:

25. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?


זמן לסיום:

26. כדי להימנע מפגיעה ברכב שעצר פתאום לפניך:


זמן לסיום:

27. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

28. כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:


זמן לסיום:

29. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?


זמן לסיום:

30. האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן