סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:

זמן לסיום:

4. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

5. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

זמן לסיום:

6. מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?

זמן לסיום:

7. בחר במשפט הנכון:

זמן לסיום:

8. סכנת החלקה בכביש רטוב:

זמן לסיום:

9. מה ההבדל בין התמרורים?

זמן לסיום:

10. עד היכן תוקפם של התמרורים?

זמן לסיום:

11. האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?

זמן לסיום:

12. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?

זמן לסיום:

13. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

14. רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

זמן לסיום:

15. בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:

זמן לסיום:

16. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

זמן לסיום:

17. לא יחודש רישיון נהיגה של "נוהג חדש" בתור רישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית משפט בעבירה של:

זמן לסיום:

18. איזה נתיב הוא הנכון לצורך פנייה שמאלה?

זמן לסיום:

19. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

זמן לסיום:

20. מיהו "עובר דרך"?

זמן לסיום:

21. הגדר "קו עצירה":

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

24. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

זמן לסיום:

25. אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?

זמן לסיום:

26. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

27. על מה חשוב להקפיד ברכיבה על אופנוע לצד כלי רכב או בקרבתם?

זמן לסיום:

28. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

זמן לסיום:

29. מהו נתיב?

זמן לסיום:

30. מהו "זמן הלילה"?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות