סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

2. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?


זמן לסיום:

3. כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:


זמן לסיום:

4. כשיש ערפל, נוסף לאורות הערפל:


זמן לסיום:

5. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?


זמן לסיום:

6. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

7. בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?


זמן לסיום:

8. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?


זמן לסיום:

9. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

10. מה המשפט הנכון?


זמן לסיום:

11. שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:


זמן לסיום:

12. מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?


זמן לסיום:

13. כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?


זמן לסיום:

14. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?


זמן לסיום:

15. באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?


זמן לסיום:

16. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?


זמן לסיום:

17. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?


זמן לסיום:

18. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?


זמן לסיום:

19. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

20. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?


זמן לסיום:

21. האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?


זמן לסיום:

22. האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?


זמן לסיום:

23. לאחר חציית קטע דרך המוצף מים, על הנהג:


זמן לסיום:

24. האם קיים קשר בין כושר השיפוט של הנהג לבין שימוש בסמים ובאלכוהול?


זמן לסיום:

25. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?


זמן לסיום:

26. האם בעל אופנוע רשאי להתקין במקום הצמיגים המקוריים צמיגים שמידותיהם שונות?


זמן לסיום:

27. האם רשאי רוכב אופנוע להחנות את רכבו בתחנת אוטובוס?


זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

29. האם מותר להסיע נוסע על אופנוע כאשר רגליו של הנוסע מונחות בצד אחד של האופנוע?


זמן לסיום:

30. מה נחוץ למעבר בין נתיבים ללא הפרעה או סיכון?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן