סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מהי הבלימה הנכונה באופנוע במהלך הרכיבה?


זמן לסיום:

2. מה פירוש האור המופיע ברמזור?


זמן לסיום:

3. כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:


זמן לסיום:

4. מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?


זמן לסיום:

5. מה ההבדל בין התמרורים?


זמן לסיום:

6. על פי שיטת הניקוד:


זמן לסיום:

7. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

8. באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה ממושכת במורד?


זמן לסיום:

9. מדוע אנו חייבים להטות את האופנוע בזמן פנייה?


זמן לסיום:

10. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?


זמן לסיום:

11. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

12. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:


זמן לסיום:

13. מה מציין התמרור?


זמן לסיום:

14. בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:


זמן לסיום:

15. מתי מותר לנהוג על מדרכה?


זמן לסיום:

16. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?


זמן לסיום:

17. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:


זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

19. למה משמש שול הדרך בדרך מהירה?


זמן לסיום:

20. "שמירת רווח מהרכב שלפניך בעת הנהיגה משפיעה על צריכת הדלק ועל הבלאי של הרכב". נכון או לא?


זמן לסיום:

21. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?


זמן לסיום:

22. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:


זמן לסיום:

23. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:


זמן לסיום:

24. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?


זמן לסיום:

25. מהי הפעולה הראשונה שמבצעים נהגים בסדר הפעולות לחציית צמתים?


זמן לסיום:

26. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?


זמן לסיום:

27. פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:


זמן לסיום:

28. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?


זמן לסיום:

29. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?


זמן לסיום:

30. סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן