סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מהי הסכנה הנשקפת לרוכב על רכב דו-גלגלי במעבר בין טורי מכוניות הנעות לפני צומת?


זמן לסיום:

2. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:


זמן לסיום:

3. מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

4. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?


זמן לסיום:

5. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:


זמן לסיום:

6. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?


זמן לסיום:

7. כאשר לוחצים על ידית המצמד באופנוע בעל תיבת הילוכים ידנית:


זמן לסיום:

8. "החוק אינו אוסר נהיגה תחת השפעת סמים משכרים (אסורים)":


זמן לסיום:

9. אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?


זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

11. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?


זמן לסיום:

12. כיצד משפיעים עיקול או פנייה על יכולת הבלימה של האופנוע?


זמן לסיום:

13. בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?


זמן לסיום:

14. הוצב תמרור במרחק של כ-100 מטר לפני מפגש מסילת ברזל ולפניך נוסע רכב אטי:


זמן לסיום:

15. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?


זמן לסיום:

16. כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:


זמן לסיום:

17. מהי הסכנה הנשקפת לרוכב על רכב דו-גלגלי במעבר בין טורי מכוניות העומדות לפני צומת?


זמן לסיום:

18. כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:


זמן לסיום:

19. בזמן נסיעה ביום התקלקל אור החזית הגבוה באופנוע. כיצד יש לנהוג?


זמן לסיום:

20. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?


זמן לסיום:

21. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?


זמן לסיום:

22. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?


זמן לסיום:

23. תאונת דרכים היא אירוע:


זמן לסיום:

24. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?


זמן לסיום:

25. לא יוביל רוכב על אופנוע חבילה, צרור או חפץ:


זמן לסיום:

26. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?


זמן לסיום:

27. מה הסכנה הצפויה בנסיעה באופנוע כשרגלית הצד באופנוע פתוחה?


זמן לסיום:

28. כיצד תנהג בהמשך הדרך?


זמן לסיום:

29. מרחק התגובה של הנהג הוא המרחק שעובר הרכב:


זמן לסיום:

30. "זמן תאורה" בחוק הוא:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן