סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?

זמן לסיום:

2. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

זמן לסיום:

3. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:

זמן לסיום:

4. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:

זמן לסיום:

5. כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?

זמן לסיום:

6. השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

זמן לסיום:

7. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:

זמן לסיום:

8. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

9. הרכב הבא (1) מולך החל לפנות שמאלה. כיצד תגיב?

זמן לסיום:

10. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

זמן לסיום:

11. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

זמן לסיום:

12. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?

זמן לסיום:

13. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?

זמן לסיום:

14. איזה מהתמרורים אוסר לפנות שמאלה לתחנת דלק?

זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

16. מדוע אנו חייבים להטות את האופנוע בזמן פנייה?

זמן לסיום:

17. מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?

זמן לסיום:

18. בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?

זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

20. מהו נתיב?

זמן לסיום:

21. סכנת ההחלקה בכביש רטוב גדולה יותר:

זמן לסיום:

22. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

זמן לסיום:

23. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

זמן לסיום:

24. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?

זמן לסיום:

25. מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?

זמן לסיום:

26. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?

זמן לסיום:

27. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?

זמן לסיום:

28. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

29. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

זמן לסיום:

30. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות