סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?

זמן לסיום:

2. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

זמן לסיום:

3. אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:

זמן לסיום:

4. כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

5. מהו "זמן הלילה"?

זמן לסיום:

6. מהי הבלימה הנכונה באופנוע במהלך הרכיבה?

זמן לסיום:

7. מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?

זמן לסיום:

8. מה מסמל התמרור?

זמן לסיום:

9. כיצד מושגת הבלימה במערכות בלימה ברכב?

זמן לסיום:

10. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

זמן לסיום:

11. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

זמן לסיום:

12. כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?

זמן לסיום:

13. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

14. כיצד ניתן לדעת כי רפידות הבלם שחוקות ויש להחליפן?

זמן לסיום:

15. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:

זמן לסיום:

16. בעל רישיון נהיגה לדרגה A2 לא יסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן מלאו לנוהג:

זמן לסיום:

17. מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?

זמן לסיום:

18. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?

זמן לסיום:

19. מהו "שביל"?

זמן לסיום:

20. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

21. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

23. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

זמן לסיום:

24. אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

25. מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?

זמן לסיום:

26. מהי נעילת גלגלים ברכב?

זמן לסיום:

27. מהי המהירות הסבירה הבטוחה לרכיבה על אופנוע?

זמן לסיום:

28. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

29. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

זמן לסיום:

30. רישיון נהיגה דרגה A2 מאפשר לנהוג:

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות