סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?

זמן לסיום:

2. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

3. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?

זמן לסיום:

4. לפני מעבר חצייה אסור לעקוף:

זמן לסיום:

5. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

6. "שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?

זמן לסיום:

7. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:

זמן לסיום:

8. מה פירוש האור המופיע ברמזור?

זמן לסיום:

9. מה המשותף לתמרורים אלו?

זמן לסיום:

10. באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

11. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?

זמן לסיום:

14. הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב להתחמק ממטען הנופל מרכב הנוסע לפניו הם:

זמן לסיום:

15. האם רשאי רוכב אופנוע לנהוג בשביל שסומן ומיועד להולכי רגל?

זמן לסיום:

16. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?

זמן לסיום:

17. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

19. איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

זמן לסיום:

20. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

זמן לסיום:

21. תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:

זמן לסיום:

22. מה מסמל התמרור?

זמן לסיום:

23. רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:

זמן לסיום:

24. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?

זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

26. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

27. כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?

זמן לסיום:

28. כיצד משפיעים עיקול או פנייה על יכולת הבלימה של האופנוע?

זמן לסיום:

29. כאשר אתה עומד לפנות שמאלה בצומת ללא תמרור, עליך לתת זכות קדימה לרכב הבא מולך:

זמן לסיום:

30. האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות