סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. מה היתרון שבנסיעתך בימין הכביש?


זמן לסיום:

2. על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?


זמן לסיום:

3. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

4. האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?


זמן לסיום:

5. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:


זמן לסיום:

6. עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:


זמן לסיום:

7. אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:


זמן לסיום:

8. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק לפנים?


זמן לסיום:

9. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?


זמן לסיום:

10. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?


זמן לסיום:

11. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:


זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

13. מדוע משלבים הילוך נמוך בנסיעה במורד תלול?


זמן לסיום:

14. כשמוצב התמרור הזה:


זמן לסיום:

15. באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

16. מהי הסכנה בתדלוק הרכב כשהמנוע פועל?


זמן לסיום:

17. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?


זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

19. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?


זמן לסיום:

20. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?


זמן לסיום:

21. מתי תחזור באופנוע לנתיב הנסיעה שלך בסיום העקיפה?


זמן לסיום:

22. באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?


זמן לסיום:

23. כיצד נצמצם את צריכת הדלק ברכב?


זמן לסיום:

24. מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?


זמן לסיום:

25. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?


זמן לסיום:

26. איזו יכולת הקשורה בנהג נפגמת כשיש ערפל?


זמן לסיום:

27. מה ההבדל בין התמרורים?


זמן לסיום:

28. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?


זמן לסיום:

29. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?


זמן לסיום:

30. האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן