סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב להתחמק ממטען הנופל מרכב הנוסע לפניו הם:


זמן לסיום:

2. החוק מחייב שכאשר מסיעים נוסע נוסף באופנוע?


זמן לסיום:

3. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?


זמן לסיום:

4. מה הדין באשר להנחת חפצים או השארתם בדרך?


זמן לסיום:

5. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?


זמן לסיום:

6. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?


זמן לסיום:

7. מהו "מחלף"?


זמן לסיום:

8. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?


זמן לסיום:

9. מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?


זמן לסיום:

10. האם מותר לעצור רכב בדרך מהירה?


זמן לסיום:

11. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?


זמן לסיום:

12. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?


זמן לסיום:

13. שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:


זמן לסיום:

14. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?


זמן לסיום:

15. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

16. מה מסמל התמרור?


זמן לסיום:

17. באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?


זמן לסיום:

18. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?


זמן לסיום:

19. מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?


זמן לסיום:

20. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?


זמן לסיום:

21. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?


זמן לסיום:

22. איזה תמרור אוסר כניסת הולכי רגל?


זמן לסיום:

23. בנהיגה באופנוע בכביש רטוב נשקפת סכנה של:


זמן לסיום:

24. למה חשוב להקפיד על נהיגה בימין הכביש?


זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

26. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

28. מה מציין התמרור?


זמן לסיום:

29. כיצד יש לנהוג כשהסימון הזה מסומן על פני הכביש?


זמן לסיום:

30. מהו הגורם המגביל את יכולתו של הרוכב לבלום, להטות או להאיץ את האופנוע?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן