סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?


זמן לסיום:

2. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

3. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?


זמן לסיום:

4. מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?


זמן לסיום:

5. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?


זמן לסיום:

6. מה משמעות סימון אדום-צהוב על אבני שפה?


זמן לסיום:

7. כיצד תחמוק ממכשול, כגון עצם המונח על הדרך, המתגלה במפתיע בעת הנסיעה באופנוע?


זמן לסיום:

8. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?


זמן לסיום:

9. מותר להסיע נוסע נוסף באופנוע כשגילו של הנהג הוא:


זמן לסיום:

10. כשהתמרורים או הסימון שעל הכביש בצבע כתום:


זמן לסיום:

11. איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?


זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

13. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?


זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

15. איזו פעולה חשוב לנקוט לפני לחיצה על הבלם בכל האטה או עצירה?


זמן לסיום:

16. בנהיגה באופנוע בכביש רטוב נשקפת סכנה של:


זמן לסיום:

17. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:


זמן לסיום:

18. כשאתה מתקרב לרכב המוריד ילדים:


זמן לסיום:

19. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?


זמן לסיום:

20. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?


זמן לסיום:

21. כיצד תנהג במצב שבו המשאית שבתמונה נכנסת אל נתיב נסיעתך?


זמן לסיום:

22. כיצד נימנע מהתנגשות חזיתית בנהיגה בדרך הררית צרה ומפותלת?


זמן לסיום:

23. האם חייבים להתקין מראה באופנוע?


זמן לסיום:

24. אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:


זמן לסיום:

25. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:


זמן לסיום:

26. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?


זמן לסיום:

27. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

28. הנסיעה בירידה בהילוך סרק (ניוטרל):


זמן לסיום:

29. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?


זמן לסיום:

30. אין להסיע נוסע נוסף באופנוע, אלא אם כן:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן