סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?

זמן לסיום:

2. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

3. דרגת הרישיון הדרושה לנהיגת אופנוע שנפח מנועו עד 125 סמ"ק והספק מנועו עד 14.6 כ"ס (KW 11)היא:

זמן לסיום:

4. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

זמן לסיום:

5. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

6. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

זמן לסיום:

9. כאשר הראות לקויה:

זמן לסיום:

10. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

זמן לסיום:

11. מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?

זמן לסיום:

12. באיזה אופן יש לנהוג באופנוע בזמן חציית כתם שמנוני על הכביש?

זמן לסיום:

13. האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

זמן לסיום:

14. עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?

זמן לסיום:

15. כיצד תנהג בהתאם לתמונה?

זמן לסיום:

16. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

17. כיצד יוודא הנהג את תקינותה של מערכת הבלמים ההידרולית?

זמן לסיום:

18. האם מותר לנהוג ברכב שאינו תקין?

זמן לסיום:

19. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

זמן לסיום:

20. האם רוכב אופנוע רשאי לנסוע על המדרכה?

זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

22. מהו הגורם המגביל את יכולתו של הרוכב לבלום, להטות או להאיץ את האופנוע?

זמן לסיום:

23. איזה תמרור מורה על מתן זכות קדימה במעגל תנועה?

זמן לסיום:

24. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

זמן לסיום:

25. מהו "מפגש מסילת ברזל"?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

28. האם מותר לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר בתחום של 100 מטרים לפני מסילת ברזל?

זמן לסיום:

29. מהי המהירות המרבית המותרת בתחום שאחרי התמרור?

זמן לסיום:

30. אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות