סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: אופנועים וקטנועים (דרגה A)

1. באילו מקרים חלה חובת האטה?


זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

3. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?


זמן לסיום:

4. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?


זמן לסיום:

5. באיזה אופן יש לנהוג באופנוע בזמן חציית כתם שמנוני על הכביש?


זמן לסיום:

6. מתי חלה על הנהג חובת איתות?


זמן לסיום:

7. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?


זמן לסיום:

8. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?


זמן לסיום:

9. כיצד עלינו לנהוג כאשר אנו נוהגים בעקבות רכב המאותת במחוון הכיוון (וינקר)?


זמן לסיום:

10. האם מותר למלא דלק בעת שהמנוע ברכב פועל?


זמן לסיום:

11. הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רישיון נהיגה מדרגה A2 הוא:


זמן לסיום:

12. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:


זמן לסיום:

13. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:


זמן לסיום:

14. נהג שצבר לחובתו 36 נקודות או יותר:


זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

16. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

17. מיהו "עובר דרך"?


זמן לסיום:

18. על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?


זמן לסיום:

19. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?


זמן לסיום:

20. מהי הסכנה בעת בלימה בירידה בלתי מתוכננת מהכביש אל שול הדרך?


זמן לסיום:

21. החוק מחייב שכאשר מסיעים נוסע נוסף באופנוע?


זמן לסיום:

22. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?


זמן לסיום:

23. מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?


זמן לסיום:

24. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?


זמן לסיום:

25. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?


זמן לסיום:

26. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:


זמן לסיום:

27. אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:


זמן לסיום:

28. האם מותר לנהג לסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?


זמן לסיום:

29. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?


זמן לסיום:

30. היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן