סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

3. באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

4. מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?

זמן לסיום:

5. איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

7. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

זמן לסיום:

8. תוקפו של התמרור עד:

זמן לסיום:

9. כיצד ישפיע הרווח בין כלי הרכב על תהליך העקיפה?

זמן לסיום:

10. איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?

זמן לסיום:

11. :טרקטור משא" הוא טרקטור"

זמן לסיום:

12. כיצד יש לנהוג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

זמן לסיום:

13. כביש חד-סטרי הוא:

זמן לסיום:

14. האם הפסקה להתרעננות מחוץ לרכב יכולה להפיג את העייפות בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

15. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?

זמן לסיום:

16. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?

זמן לסיום:

17. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:

זמן לסיום:

18. כיצד עלינו לנהוג בירידה?

זמן לסיום:

19. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

זמן לסיום:

20. בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

זמן לסיום:

21. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?

זמן לסיום:

22. האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?

זמן לסיום:

23. מה ההבדל בין התמרורים?

זמן לסיום:

24. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

25. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?

זמן לסיום:

26. הגדר "רחוב משולב":

זמן לסיום:

27. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?

זמן לסיום:

28. כיצד מסומן מעבר חצייה?

זמן לסיום:

29. כיצד תשחרר לחץ שמן הידרולי לפני ניתוק צנרת ההספקה למתקן או לציוד הנוסף?

זמן לסיום:

30. האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות