סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?


זמן לסיום:

2. צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:


זמן לסיום:

3. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:


זמן לסיום:

4. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:


זמן לסיום:

5. כיצד תנהג בלילה כשהרכב הבא מולך מסנוור אותך?


זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

7. פניית פרסה מותרת:


זמן לסיום:

8. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?


זמן לסיום:

9. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

10.   מה דינו של נוהג ברכב המסרב להיבדק בדיקת שכרות לפי דרישת שוטר?


זמן לסיום:

11. כיצד תבטיח מהירות נמוכה של הטרקטור והנגרר בירידה תלולה וארוכה?


זמן לסיום:

12. אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:


זמן לסיום:

13. אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?


זמן לסיום:

14. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

15. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?


זמן לסיום:

16. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

17. באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?


זמן לסיום:

18. באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?


זמן לסיום:

19. בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?


זמן לסיום:

20. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:


זמן לסיום:

21. בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?


זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

23. איזה תמרור משמעו עמדת טעינה לרכב חשמלי?


זמן לסיום:

24. מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?


זמן לסיום:

25. מיהו "עובר דרך"?


זמן לסיום:

26. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?


זמן לסיום:

27. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

28. האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?


זמן לסיום:

29. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?


זמן לסיום:

30. מתי דרושה בלימת גלגל אחד בטרקטור (הפרדת בלמים)?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן