סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?

זמן לסיום:

2. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

3. נהג רכב היוצא מתחנת דלק חייב לתת זכות קדימה:

זמן לסיום:

4. האם רשאי נהג רכב (שאינו קלנועית) לנסוע על המדרכה לאורכה?

זמן לסיום:

5. כיצד תנהג (רכב 3) כשאתה פונה ימינה בצומת שלפניך?

זמן לסיום:

6. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

זמן לסיום:

7. האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?

זמן לסיום:

8. מתי מותר לבלום בלימת חירום?

זמן לסיום:

9. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

זמן לסיום:

10. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

זמן לסיום:

11. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

זמן לסיום:

12. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

13. בחר במשפט הנכון והיחיד:

זמן לסיום:

14. כשאתה נוסע בתוך מנהרה, המסומנת בתמרור 633:

זמן לסיום:

15. כדי להשלים עקיפה בבטיחות, על העוקף:

זמן לסיום:

16. אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:

זמן לסיום:

17. למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

זמן לסיום:

18. כיצד תנהג על פי התמרור?

זמן לסיום:

19. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

זמן לסיום:

20. תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:

זמן לסיום:

21. אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?

זמן לסיום:

22. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

זמן לסיום:

23. אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:

זמן לסיום:

24. באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?

זמן לסיום:

25. מה מאפיין נהיגה שבה נשמר מרחק מתאים מהרכב שלפנים?

זמן לסיום:

26. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?

זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

28. האם מותר לנהוג בדרך עירונית ברכב מנועי כשבפנסי החזית דולק "אור גבוה"?

זמן לסיום:

29. כיצד תשחרר לחץ שמן הידרולי לפני ניתוק צנרת ההספקה למתקן או לציוד הנוסף?

זמן לסיום:

30. כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות