סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. באילו מקרים החוק מחייב להאט?


זמן לסיום:

2. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?


זמן לסיום:

3. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?


זמן לסיום:

4. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?


זמן לסיום:

5. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?


זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

7. מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?


זמן לסיום:

8. מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?


זמן לסיום:

9. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?


זמן לסיום:

10. איזה רכב הוא "רכב ביטחון"?


זמן לסיום:

11. מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?


זמן לסיום:

12. באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

13. באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?


זמן לסיום:

14. השלם: בהתקרבך למעבר חצייה להולכי רגל:


זמן לסיום:

15. היכן יש להחזיק את האפוד הזוהר ברכב?


זמן לסיום:

16. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

17. בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?


זמן לסיום:

18. איזה תמרור פירושו שביל או נתיב המיועד לאופניים בלבד, סע בכוון החץ:


זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

20. באיזה רכב מותר לגרור גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורישוי?


זמן לסיום:

21. בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:


זמן לסיום:

22. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:


זמן לסיום:

23. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?


זמן לסיום:

24. כיצד ינהג נוהג ברכב היוצא מדרך עפר ומתכוון להיכנס לדרך הסלולה?


זמן לסיום:

25. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?


זמן לסיום:

26. מה מציין התמרור?


זמן לסיום:

27. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?


זמן לסיום:

28. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:


זמן לסיום:

29. מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?


זמן לסיום:

30. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן