סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?

זמן לסיום:

2. אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?

זמן לסיום:

3. עד היכן תוקפו של התמרור?

זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

5. מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?

זמן לסיום:

6. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

זמן לסיום:

9. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

זמן לסיום:

10. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:

זמן לסיום:

11. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

13. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

זמן לסיום:

14. מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?

זמן לסיום:

15. מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?

זמן לסיום:

16. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

זמן לסיום:

17. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

זמן לסיום:

18. כאשר מוצב התמרור הזה:

זמן לסיום:

19. באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

זמן לסיום:

20. כיצד נבצע מעבר מנתיב אחד לנתיב אחר?

זמן לסיום:

21. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

זמן לסיום:

22. מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?

זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרורים?

זמן לסיום:

24. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

זמן לסיום:

25. כיצד תנהג אם במהלך בלימה ממושכת התחממו הבלמים יתר על המידה?

זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

27. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?

זמן לסיום:

28. מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?

זמן לסיום:

29. על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?

זמן לסיום:

30. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות