סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

2. אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?


זמן לסיום:

3. האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?


זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

5. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

7. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?


זמן לסיום:

8. כיצד יש לנהוג על פי האירוע שבתמונה?


זמן לסיום:

9. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?


זמן לסיום:

10. איזה תמרור מתיר כניסת אופניים?


זמן לסיום:

11. אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:


זמן לסיום:

12. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?


זמן לסיום:

13. תוקפו של התמרור עד:


זמן לסיום:

14. אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:


זמן לסיום:

15. אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?


זמן לסיום:

16. הגדר "כביש חד-סטרי":


זמן לסיום:

17. מה מציין התמרור?


זמן לסיום:

18. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?


זמן לסיום:

19. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

20. באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?


זמן לסיום:

21. האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?


זמן לסיום:

22. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?


זמן לסיום:

23. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה?


זמן לסיום:

24. שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?


זמן לסיום:

25. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?


זמן לסיום:

26. כיצד תתניע מנוע ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית?


זמן לסיום:

27. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

28. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?


זמן לסיום:

29. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?


זמן לסיום:

30. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן