סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

2. באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?

זמן לסיום:

3. מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?

זמן לסיום:

4. מהירות סבירה היא:

זמן לסיום:

5. האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות?

זמן לסיום:

6. מהי "בדיקת נשיפה"?

זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

8. האם מותר לנהוג ברכב כשהנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול?

זמן לסיום:

9. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

זמן לסיום:

10. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

זמן לסיום:

11. כאשר דולק אור צהוב יציב (לא מהבהב) לבדו ברמזור:

זמן לסיום:

12. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?

זמן לסיום:

13. אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?

זמן לסיום:

14. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

זמן לסיום:

15. על פי התמרורים, למה יש לצפות?

זמן לסיום:

16. באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

זמן לסיום:

17. "זמן תאורה" בחוק הוא:

זמן לסיום:

18. מדוע צריך להימנע מהפעלת מנוע הרכב במקום סגור?

זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?

זמן לסיום:

20. היכן מוצב התמרור?

זמן לסיום:

21. מה משמעותה של הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):

זמן לסיום:

22. שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?

זמן לסיום:

23. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

24. כיצד יפעל נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים שבה נפגע אדם?

זמן לסיום:

25. הוצב התמרור בדרך שלפניך. האם הוא מחייב מתן זכות קדימה?

זמן לסיום:

26. כאשר אתה נוסע מאחורי משאית גדולה:

זמן לסיום:

27. מה משמעות התמרור?

זמן לסיום:

28. מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?

זמן לסיום:

29. אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?

זמן לסיום:

30. מהו פרק הזמן המינימלי שעל נהג להחזיק ברישיון נהיגה, כדי שיותר לו לנהוג בטרקטור שמשקלו יותר מ-3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג?

זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות