סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?


זמן לסיום:

2. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?


זמן לסיום:

3. היכן ינועו כלי רכב בדרך המחולקת על ידי קו הפרדה רצוף?


זמן לסיום:

4. מה פירוש הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

5. בכביש צר, כששני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת:


זמן לסיום:

6. מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?


זמן לסיום:

7. מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?


זמן לסיום:

8. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

9. אילו פעולות תנקוט במצב הנתון?


זמן לסיום:

10. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?


זמן לסיום:

11. ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום בכלי רכב:


זמן לסיום:

12. כיצד יפעל נהג אם נורית הבקרה של מערכת הבלמים בלוח המחוונים בתא הנהג דולקת?


זמן לסיום:

13. הנוהג ברכב חייב להאט את נסיעתו כשהוא:


זמן לסיום:

14. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

15. כיצד חייב לנהוג נוהג ברכב העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?


זמן לסיום:

16. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?


זמן לסיום:

17. המהירות הסבירה בדרך מהירה:


זמן לסיום:

18. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

19. מה הם היתרונות בהסתכלות הרחק קדימה?


זמן לסיום:

20. האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?


זמן לסיום:

21. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

22. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

23. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

24. באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?


זמן לסיום:

25. כיצד צריך לפעול נהג רכב המתקרב לבתי ספר ולמגרשי משחקים?


זמן לסיום:

26. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

27. כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?


זמן לסיום:

28. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?


זמן לסיום:

29. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:


זמן לסיום:

30. כיצד עליך לנהוג בהמשך הדרך שלפניך?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן