סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?


זמן לסיום:

2. מהו "משקל עצמי"?


זמן לסיום:

3. כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:


זמן לסיום:

4. סמן את המשפט הנכון:


זמן לסיום:

5. צורתם של תמרורי אזהרה היא:


זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

7. מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?


זמן לסיום:

8. בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:


זמן לסיום:

9. כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?


זמן לסיום:

10. האם מותר לנהג לנסוע בשעת עקיפה מהר יותר מן המהירות המרבית המותרת?


זמן לסיום:

11. איזה לחץ המסופק מן הטרקטור מפעיל מתקנים וציוד נוסף?


זמן לסיום:

12. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?


זמן לסיום:

13. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?


זמן לסיום:

14. כשמחנים את הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):


זמן לסיום:

15. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?


זמן לסיום:

16. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?


זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

18. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?


זמן לסיום:

19. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

20. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:


זמן לסיום:

21. מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?


זמן לסיום:

22. לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?


זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

24. מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?


זמן לסיום:

25. כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?


זמן לסיום:

26. נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?


זמן לסיום:

27. כאשר מוצב התמרור הזה:


זמן לסיום:

28. אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:


זמן לסיום:

29. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד להיכנס לדרך או לחצותה?


זמן לסיום:

30. אזור מיתון תנועה הוא אזור:


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן