סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מה הם התנאים לנסיעה בקו ישר וללא סטיות?


זמן לסיום:

2. כיצד על נהג הרכב הכסוף להגיב כאשר נהג הרכב הכהה רוצה להחנות את רכבו בין שני כלי רכב לצד המדרכה, בנסיעה לאחור?


זמן לסיום:

3. כאשר נותנים אות באמצעות הצופר:


זמן לסיום:

4. תחום הצומת נקבע על ידי:


זמן לסיום:

5. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

6. אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:


זמן לסיום:

7. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

8. בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:


זמן לסיום:

9. "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :


זמן לסיום:

10. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?


זמן לסיום:

11. בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:


זמן לסיום:

12. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:


זמן לסיום:

13. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?


זמן לסיום:

14. מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:


זמן לסיום:

15. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

16. באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

17. :טרקטור משא" הוא טרקטור"


זמן לסיום:

18. מראה פנורמית:


זמן לסיום:

19. מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?


זמן לסיום:

20. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:


זמן לסיום:

21. באילו מקרים חלה חובת האטה?


זמן לסיום:

22. מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?


זמן לסיום:

23. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

24. כיצד ינהג נהג רכב שנעקף?


זמן לסיום:

25. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

26. אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:


זמן לסיום:

27. למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?


זמן לסיום:

28. מהו פרק הזמן המינימלי שעל נהג להחזיק ברישיון נהיגה, כדי שיותר לו לנהוג בטרקטור שמשקלו יותר מ-3,200 ק"ג או שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג?


זמן לסיום:

29. מה פירוש התמרורים?


זמן לסיום:

30. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן