סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

2. מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?


זמן לסיום:

3. אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:


זמן לסיום:

4. מה פירוש התמרור המוצב לפניך?


זמן לסיום:

5. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?


זמן לסיום:

6. אילו הוראות עדיפות בצומת שבו מוצבים רמזורים ותמרורים?


זמן לסיום:

7. איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?


זמן לסיום:

8. מה פירוש הסימון על פני הכביש?


זמן לסיום:

9. איזה רכיב (חלק) ברכב גורם לחיבור או לניתוק התנועה הסיבובית מן המנוע לתיבת ההילוכים?


זמן לסיום:

10. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

11. מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?


זמן לסיום:

12. לשם מה דרוש להתקין מסגרת בטיחות בטרקטור?


זמן לסיום:

13. כאשר רכב נאלץ לעצור בדרך שאינה עירונית ונהג או נוסע עומד לצאת ממנו:


זמן לסיום:

14. מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?


זמן לסיום:

15. תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:


זמן לסיום:

16. מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?


זמן לסיום:

17. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

18. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

19. מה יקרה אם המשקל על זרועות ההרמה ההידרוליות האחוריות יהיה גבוה מדי או רחוק מהטרקטור?


זמן לסיום:

20. "שתיית אלכוהול משפיעה לרעה על חדות הראייה". נכון או לא?


זמן לסיום:

21. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?


זמן לסיום:

22. האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?


זמן לסיום:

23. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

24. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

25. מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?


זמן לסיום:

26. מה מציין התמרור?


זמן לסיום:

27. אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:


זמן לסיום:

28. האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?


זמן לסיום:

29. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?


זמן לסיום:

30. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן

דילוג לתוכן