סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?


זמן לסיום:

2. מאיזה צד מותר לנו לעקוף רכב אחר?


זמן לסיום:

3. כיצד תנהג על פי התמרור?


זמן לסיום:

4. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?


זמן לסיום:

5. מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?


זמן לסיום:

6. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

7. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

8. יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:


זמן לסיום:

9. מהי הסכנה המידית הנגרמת בהחלקת רכב בעת נהיגה?


זמן לסיום:

10. האם ניתן לבלום רק גלגל אחד בטרקטור?


זמן לסיום:

11. באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?


זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

13. כוונון נכון של מושב הנהג:


זמן לסיום:

14. באיזה רכב חובה להתקין זמזם לנסיעה לאחור?


זמן לסיום:

15. מה הם הגורמים המשפיעים על נוהג ברכב להעלות או להוריד הילוך?


זמן לסיום:

16. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:


זמן לסיום:

17. מה עלינו לבדוק ולוודא לפני התנעת מנוע הרכב?


זמן לסיום:

18. מה הם מרכיבי מרחק העצירה?


זמן לסיום:

19. מה המשותף לתמרורים אלו?


זמן לסיום:

20. בתמונה שלפניך:


זמן לסיום:

21. כשהרכב שלפניך מאותת על כוונתו לפנות שמאלה:


זמן לסיום:

22. מה משמעות התמרור?


זמן לסיום:

23. לחץ אוויר גבוה מדי בצמיגים:


זמן לסיום:

24. האם נוהג בטרקטור רשאי לחצות מדרכה?


זמן לסיום:

25. באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?


זמן לסיום:

26. מרחק הבלימה של הרכב הוא המרחק שעובר הרכב:


זמן לסיום:

27. האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?


זמן לסיום:

28. מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?


זמן לסיום:

29. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?


זמן לסיום:

30. מהו נתיב?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן