סימולציה מבחן תאוריה חינם

מבחן תאוריה: טרקטור/ון (דרגה 1)

1. האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?


זמן לסיום:

2. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?


זמן לסיום:

3. מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?


זמן לסיום:

4. אזור מיתון תנועה הוא אזור:


זמן לסיום:

5. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?


זמן לסיום:

6. כיצד עליך לנהוג ביציאה מחצרים או מדרך גישה לבית, כשאתה עומד לעלות על המדרכה?


זמן לסיום:

7. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?


זמן לסיום:

8. כיצד לצמצם למינימום את סכנת אבדן הבלמים בנהיגה בדרך הררית?


זמן לסיום:

9. מתי ובאיזה אופן בודקים את כמות השמן במנוע?


זמן לסיום:

10. יכולת השליטה ברכב לצורך מניעת תאונה:


זמן לסיום:

11. בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?


זמן לסיום:

12. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

13. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?


זמן לסיום:

14. מה פירוש התמרור?


זמן לסיום:

15. שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:


זמן לסיום:

16. מה תפקידה של זרוע ההרמה האמצעית (הנקודה השלישית)?


זמן לסיום:

17. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?


זמן לסיום:

18. האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?


זמן לסיום:

19. "שתיית אלכוהול מאריכה את זמן ההתאוששות מסינוור". נכון או לא?


זמן לסיום:

20. באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?


זמן לסיום:

21. אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:


זמן לסיום:

22. כשמציינים "מהירות הפעלה תקנית" של מעביר הכוח פי-טי-או (PTO), למה מתכוונים?


זמן לסיום:

23. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?


זמן לסיום:

24. כיצד תנהג בהמשך הדרך?


זמן לסיום:

25. באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?


זמן לסיום:

26. האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?


זמן לסיום:

27. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?


זמן לסיום:

28. אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:


זמן לסיום:

29. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?


זמן לסיום:

30. איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?


זמן לסיום:

נווט שאלות המבחן