לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 9 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
בתמונה שלפניך מצולם אירוע. כיצד עליך לנהוג?
האט, היזהר והיכון לעצירה. אל תעשה כל פעולה העלולה לסכן או להבהיל את הולך הרגל.
בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?
התמרור השמאלי סותר את התמרור הימני.
בתמונה שלפניך רואים מדרכה. מהו המשפט הנכון?
המדרכה מיועדת להולכי רגל בלבד.
בתמונה שלפניך, תגובת הנוהגים בדרך לרכב היוצא מהחנייה אינה ברורה. כיצד צריך להגיב נהג המשאית במצב זה?
יאט עד כדי עצירה, כדי לוודא התנהגות בטוחה של נהגי כלי הרכב שלפניו.
בתמונה שלפניך:
עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:
נהיגה מהירה מדי, חוסר ערנות ואי הכרת מנגנוני הרכב.
האם "בדיקת אלכוהול" במכשיר נשיפה מתקבלת כראיה בבית משפט:
כן.
האם "זוטובוס" נחשב למונית?
זוטובוס הוא מונית לכל דבר.
האם אוטובוס הוא מקום ציבורי לעניין חוק איסור העישון במקומות ציבוריים?
כן.
האם אוטובוס המורשה להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות על המדרכה בתחום תמרור המתיר חנייה על המדרכה?
לא.
האם אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר רשאי לחנות במקום שלא נועד במפורש ותומרר לחניית אוטובוס?
אינו רשאי.
האם אוטובוס הנוסע בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית רשאי לעקוף רכב עוקף?
רשאי.
האם אפשר להסתפק באיתות בלבד בעת התחלת הנסיעה?
לא. האיתות אינו מקנה כל זכות – יש לוודא הסתכלות נכונה, נוסף לאיתות.
האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?
כן, תמיד.
האם אתה רשאי לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כן. כאשר אתה נוסע בנתיב לתחבורה ציבורית.
האם בכל ירידה תלולה חלה חובה לנסוע בהילוך נמוך מתאים?
כן.
האם בעל מונית או הנהג רשאים לשנות את שכר הנסיעה במונית?
אסור להם.
האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?
כן. עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב בדרך שלפניך.
האם ההוראות בתקנות החלות על נוסעי אוטובוס יחולו גם על נוסעי מוניות?
כן.
האם הוראות הרמזור עדיפות מהוראת תמרור הקובע מתן זכות קדימה?
כן. הוראות הרמזור, למעט אור צהוב מהבהב, עדיפות מהוראת כל תמרור.
האם הורדת נוסעים מרכב ציבורי נחשבת עצירה?
כן, היא נחשבת עצירה.
האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס פרטי זעיר שמשקלו הכולל 2,700 ק"ג?
לא.
האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לאוטובוס ציבורי זעיר שמשקלו הכולל 3,300 ק"ג ?
לא.
האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לזוטובוס?
לא.
האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת לכל אוטובוס שמשקלו הכולל 4,500 ק"ג?
לא.
האם החנייה בתחום תמרור זה מותרת למונית שמשקלה הכולל 2,500 ק"ג?
לא.
האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת למונית ללא נוסעים?
כן.
האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת לאוטובוס זעיר?
כן.
האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת לאוטובוס ללא נוסעים?
כן.
האם הכניסה מותרת לאוטובוס המשמש ללימוד נהיגה כשמוצב התמרור שלפניך?
לא