לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 9 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
האם חובה לאותת בעת סטייה מנתיב הנסיעה ימינה או שמאלה?
חובה לאותת לפני כל סטייה מנתיב הנסיעה, ועד להשלמתה.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?
כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?
כן, בכל מצב, ובזהירות יתר.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?
כן, כמו לשוטר אזרחי.
האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?
כן, במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה בכביש.
האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?
כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חייבים להתקין מראה באופנוע?
כן. החוק מחייב לפחות מראה אחת בכל סוגי האופנועים.
האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?
כן, בכל עת.
האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?
כן. נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה אחרת.
האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?
כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?
כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
האם מותר לאופנוע או לתלת-אופנוע לנסוע לצד אופנוע אחר באותו נתיב?
מותר רק לצורך עקיפה או כדי לעבור על פני רכב אחר כדין.
האם מותר לאופנוע לגרור?
אסור. הגרירה ברכב מנועי בעל שלושה גלגלים או פחות אסורה.
האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?
אסור.
האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?
כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
האם מותר לדחוף רכב בלי להפעיל את המנוע אל כביש שהכניסה אליו אסורה לכלי רכב?
לא, אסור להסיעו אפילו בדחיפה. דין הדוחף כדין נוהג ברכב.
האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?
אסור לחלוטין.
האם מותר להחליף את הצמיגים ברכב לצמיגים בעלי מידה אחרת?
מותר לשנות רק באישור מראש של רשות הרישוי במשרד התחבורה.
האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
אסור, אלא אם כן הוצב תמרור המורה אחרת.
האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?
אסור.
האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?
אסור, אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור.
האם מותר להחנות רכב על המדרכה?
אסור, למעט במקומות שהוסדרו וסומנו בתמרור.
האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?
אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?
אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
האם מותר להסיע נוסע על אופנוע כאשר רגליו של הנוסע מונחות בצד אחד של האופנוע?
אסור. מותר להסיע נוסע על האופנוע רק אם שתי רגליו משני צדי האופנוע.
האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?
אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.