לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 9 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
האם חובה לציית להוראות ולאותות של פקח עירוני במדים?
כן, אם ההוראות קשורות לסדרי התנועה.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר במדים?
כן, בכל מצב, ובזהירות יתר.
האם חובה לציית להוראות ולאותות של שוטר צבאי במדים?
כן, כמו לשוטר אזרחי.
האם חובה לציית להוראות עובד של מחלקת עבודות ציבוריות במדים?
כן, במקום שנעשות בו עבודות סלילה או תחזוקה בכביש.
האם חובה לציית להוראות פקח עירוני שהוסמך לכך, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר צבאי, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חובה לציית להוראות שוטר שהזדהה בתעודת מינוי?
כן, אף אם ההוראות מנוגדות להוראות תמרור.
האם חובה לציית להוראות שוטר, גם כשההוראה או האות מנוגדים לתמרורים?
כן, חובה לציית, ובזהירות רבה.
האם חייבים להיות בטרקטור מחווני כיוון מלפנים ומאחור?
כן. בכל טרקטור שיש בו תא נהג.
האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא?
כן. החובה חלה על הנהג ועל כל הנוסעים בכל דרך.
האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?
כן, בכל עת.
האם טרקטור חייב בהתקנת זמזם לנסיעה אחורנית?
כן.
האם טרקטור רשאי להיכנס לדרך מהירה?
לא.
האם ייחשב נהג לשיכור כשריכוז האלכוהול בדמו עולה על המידה הקבועה בחוק?
כן. נהג ייחשב לשיכור גם אם הוא לא עבר עבירה אחרת.
האם כל עובר דרך חייב לציית לתמרורים?
כן. כל עובר דרך חייב בציות לתמרורים.
האם לנהג בעל רישיון נהיגה תקף לסוג רכב מסוים מותר לנהוג בכל רכב מאותו סוג?
כן, בתנאי שהנהג בקיא בהפעלתו ובשימוש בו.
האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?
אסור.
האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?
כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
האם מותר לגרור יותר מגרור אחד?
כן, אך נחוץ לשם כך אישור מרשות הרישוי.
האם מותר להחנות רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
אסור, אלא אם כן הוצב תמרור המורה אחרת.
האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?
אסור.
האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?
אסור, אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור.
האם מותר להכניס שינויים במבנה הרכב או בסוגו?
מותר, אבל רק באישור מוקדם ובכתב מאת רשות הרישוי.
האם מותר להכניס שינויים במסמכי הרכב או במסמכי הנהג?
אסור לשנות כל פרט במסמכים. רק רשות הרישוי מוסמכת לכך.
האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?
אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
האם מותר להסיר את אחת הידיים מההגה או מהכידון בעת הנהיגה?
אסור, פרט להחלפת הילוך או לאיתות במחוון הכיוון (וינקר) או להבטחת פעולתו התקינה של הרכב.
האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?
אסור, פרט לרכב נכה בעל תוית כמצויין בתמרור.
האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?
מותר.
האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?
אסור, אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת.
האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?
אסור, אלא אם כן התירה זאת רשות התמרור בתמרור או בסימון מתאים.