לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 8 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
בהובלת תפזורת, מהו הגובה המרבי המותר של המטען?
אסור שהמטען או חלק כלשהו ממנו יהיה גבוה יותר מגובה הדופנות או הסולמות שהותקנו כחוק.
בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):
תמיד.
בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?
אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך, משמאל ומימין.
בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:
באור הגבוה - לפחות 100 מטרים; באור הנמוך - לפחות 30 מטרים.
בהתאם לתמרור המוצב בתחנת האוטובוס, החנייה בתחנת אוטובוס בשבתות ובחגים מותרת:
לרכב פרטי בלבד.
בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:
עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.
בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:
למסור הודעה לנהג על הפסקת השימוש ברכב ולקחת את רישיון הרכב.
בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:
אסור לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
בחר במשפט הנכון והיחיד:
מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה.
בחר במשפט הנכון:
שמירת רווח מתאים מאפשרת לרכב עוקף להיכנס למרווח שלפנים.
בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:
כל התשובות נכונות.
בית משפט רשאי להטיל על נהג שהורשע בעבירת תנועה את העונשים האלה:
פסילת רישיון נהיגה, מאסר, קנס כספי ועונשים אחרים שנקבעו בחוק.
בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?
לעבור מימין, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:
לפי התמרור אסורה העצירה בימין הכביש וכן בשול.
בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?
הנהיגה בניגוד לכיוון הנסיעה אסורה, אלא אם כן מדובר ברכב ביטחון בתפקיד או בציות להוראות של שוטר.
בכביש צר, כששני כלי רכב הבאים מכיוונים נגדיים אינם יכולים לעבור בעת ובעונה אחת:
שני כלי הרכב חייבים לסטות ימינה ככל האפשר ואף לרדת לשוליים.
בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?
על פי הסימונים, נעשות עבודות בכביש שלפניך – הגבלת המהירות ואיסור עקיפה למשאיות.
בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?
401
בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:
להאט את מהירות הנסיעה.
בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?
402
בלימת פתע מותרת כאשר:
אין דרך אחרת למנוע תאונת דרכים.
בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:
לאבטחת רכבו מפני תזוזה.
בלם עזר (חנייה) משמש:
גם כבלם חירום (אך יכולתו מוגבלת).
בנסיעה בדרך משובשת צריך:
להאט את הנסיעה ולהגביר את הערנות.
בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:
אסור לעקוף.
בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:
סכנת החלקה והתהפכות, המתגברת ככל שהמהירות גבוהה יותר.
בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:
האט והיצמד לימין ככל האפשר – אל תביט לתוך האורות.
בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?
מהנתיב הזה חייבים לפנות שמאלה בצומת הקרוב.
בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:
למשרד הפנים.
בעקומה חדה האט את הרכב:
לפני הכניסה לעקומה.