לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 8 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
בכניסה לדרך הוצב התמרור 401. איזה תמרור יוצב בכניסה מצדה האחר של הדרך?
401
בכניסה לעקומות ובנסיעה בהן על נהג הרכב:
להאט את מהירות הנסיעה.
בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?
402
בלימת פתע מותרת כאשר:
אין דרך אחרת למנוע תאונת דרכים.
בלם עזר (חנייה) משמש את הנוהג ברכב:
לאבטחת רכבו מפני תזוזה.
בלם עזר (חנייה) משמש:
גם כבלם חירום (אך יכולתו מוגבלת).
בנסיעה בדרך משובשת צריך:
להאט את הנסיעה ולהגביר את הערנות.
בנסיעה בכביש דו-סטרי, כאשר הראות לקויה:
אסור לעקוף.
בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:
סכנת החלקה והתהפכות, המתגברת ככל שהמהירות גבוהה יותר.
בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:
האט והיצמד לימין ככל האפשר – אל תביט לתוך האורות.
בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?
מהנתיב הזה חייבים לפנות שמאלה בצומת הקרוב.
בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:
למשרד הפנים.
בעקומה חדה האט את הרכב:
לפני הכניסה לעקומה.
בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:
מספר הקילומטרים שנסע הרכב על פי הרשום במד המרחק של הרכב.
בעת נסיעתך לאחור:
מותר להשתמש באדם שיכוון אותך.
בפני איזו בעיה עומד נוהג ברכב הנוהג במהירות גבוהה?
הזמן העומד לרשות הנהג להגיב נכון על אירועים בדרך מצומצם מאוד.
בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?
117
בצומת ללא תמרור צריך לתת זכות קדימה:
לרכב הבא מימין.
בצומת שלפניך לא מוצבים תמרורים. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב שהגיעו יחד לצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה?
הרכב הירוק (1), אחריו אתה (3), ואחרון ייכנס הרכב האדום (2).
בקטע כביש דו-סטרי בעל נתיב אחד לכל כיוון שבין הנתיבים מפריד קו הפרדה רצוף:
העצירה והחנייה אסורות אף בשול הדרך.
בראותך כי הרכב הכסוף העוקף מתכוון לסטות לנתיב הימני:
עליך לאפשר לו לסטות בבטחה וללא הפרעה.
ברחוב הרצל סומנו 4 מקומות חנייה רצופים לנכים. כל המקומות פנויים כרגע:
לרכב ללא תוית חנייה כבתמרור אסור לחנות בחניית נכים, גם אם המקומות שיועדו לנכים פנויים כולם.
ברישיון הרכב של אוטובוס זעיר פרטי מצוין שמותר להסיע בו עד 16 נוסעים פרט לנהג. מחזיק רישיון נהיגה מסוג B, עד כמה נוסעים רשאי הוא להסיע באוטובוס זה?
8 נוסעים, נוסף לנהג.
ברכב היברידי (רכב כלאיים):
צריכת הדלק נמוכה יותר מאשר ברכב רגיל.
ברכב נשברה עדשה של פנס חזית. למה יגרום הדבר?
למיקוד לקוי של אלומת האור ולהטרדת נהגים אחרים.
ברכב שבו מותקנות כריות אוויר:
חשוב מאוד לחגור חגורות בטיחות בכל עת שהרכב בתנועה.
ברכב שמותקנת בו מצלמה אחורית:
המצלמה מגלה את השטח המת שנוצר מאחורי הרכב.
ברמזור דולק אור ירוק אך הצומת חסום בכלי רכב:
אין להיכנס לצומת כשהוא חסום.
בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בבית משפט בעבירת:
נהיגה ללא מלווה.
בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:
נהיגה ברכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.