לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 7 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?
כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?
כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים.
באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?
כאשר צפויה סכנה לרכבך, לעוברי דרך או לרכוש.
באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?
כשהשמש מאחורי הנהג.
באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?
אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון.
באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?
באישור רשות הרישוי בלבד.
באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?
כשהמפגש פנוי, המחסום מורם ואפשר להשלים את החצייה בבטחה.
באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?
הנוהג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב.
באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?
בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?
בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?
כשהדרך פנויה והעקיפה נעשית בבטחה וללא הפרעה לרכב אחר.
באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?
כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?
הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד, וקצין הבטיחות אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים.
באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?
אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?
לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
בגרור או בנתמך יש להתקין על הדופן האחורית טבלאות מחזירות אור למטרות בטיחות. לפיכך, איזה מהמשפטים הבאים נכון?
ברכב שרוחבו יותר מ-150 ס"מ חובה להתקין שתי טבלאות: המסגרת בצבע אדום והשאר בצבע צהוב.
בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:
על פי התמרור אסור לשניהם להיות בדרך הזאת.
בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?
אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.
בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:
להאט בהתקרבך לגשר וכשאתה עובר עליו.
בהובלת תפזורת, מהו הגובה המרבי המותר של המטען?
אסור שהמטען או חלק כלשהו ממנו יהיה גבוה יותר מגובה הדופנות או הסולמות שהותקנו כחוק.
בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):
תמיד.
בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?
אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך, משמאל ומימין.
בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:
באור הגבוה - לפחות 100 מטרים; באור הנמוך - לפחות 30 מטרים.
בהתאם לתמרור המוצב בתחנת האוטובוס, החנייה בתחנת אוטובוס בשבתות ובחגים מותרת:
לרכב פרטי בלבד.
בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:
עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.
בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:
למסור הודעה לנהג על הפסקת השימוש ברכב ולקחת את רישיון הרכב.
בזמן עקיפה או מעבר על פני רכב אחר:
אסור לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
בחר במשפט הנכון והיחיד:
מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה.
בחר במשפט הנכון:
שמירת רווח מתאים מאפשרת לרכב עוקף להיכנס למרווח שלפנים.
בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:
כל התשובות נכונות.