לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 6 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?
בהדלקת אורות הבלימה.
באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?
קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?
רחוב א' (A).
באיזה מספר מסומן "רוחק הסרנים" ברכב הנראה בתמונה?
14
באיזה מספר מסומן אורך "שלוחה אחורית" ברכב?
7
באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?
כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?
עליהם להיות בכל עת ברכב, במצב נקי וניתנים לקריאה.
באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה ממושכת במורד?
ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך נמוך.
באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?
במקום הנראה לעין, שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?
בזמן שאנחנו עוקפים רכב.
באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?
מ-50 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 50 מטרים אחרי היציאה ממנה.
באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?
בכל כביש.
באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש?
בכל רכב מנועי, למעט רכב נוסעים פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת-אופנוע.
באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?
בכל רכב מנועי.
באיזה רכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?
בכל רכב, למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת אופנוע.
באיזה רכב חייבים להיות "נעלי בטחון"?
בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
באיזה רכב חייבים להיות "נעלי ביטחון"?
בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק"ג, פרט לאוטובוס.
באיזה רכב שהיה הכרח להעמידו בדרך שאינה עירונית ב"זמן תאורה" חייבים להפעיל פנסי מצוקה או להציב פנס צהוב מהבהב?
כל רכב מנועי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג, אוטובוס ורכב עבודה.
באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?
מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?
בתחום של שני מטרים.
באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?
על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?
בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 20 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?
רק בעת עצירה, ובתנאי שהזרקור לא יופנה אל מול רכב אחר או לאורך הדרך.
באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור חגורת בטיחות?
בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות.
באילו כלי רכב חייבים להימצא מטפי כיבוי אש?
ברכב מנועי, למעט רכב נוסעים פרטי, טרקטור ואופנוע.
באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?
מותר להשתמש בצופר רק כדי למנוע סכנה קרובה שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?
בעקיפת רכב.
באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?
כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.
באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?
כשהראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל.