לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 6 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
באיזה רכב חייב להיות מטפה לכיבוי אש?
בכל רכב מנועי, למעט רכב נוסעים פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת-אופנוע.
באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?
בכל רכב מנועי.
באיזה רכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?
בכל רכב, למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת אופנוע.
באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?
מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?
בתחום של שני מטרים.
באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?
על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?
בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 20 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
באיזה תנאי מותר להשתמש בדרך בזרקור?
רק בעת עצירה, ובתנאי שהזרקור לא יופנה אל מול רכב אחר או לאורך הדרך.
באיזו דרך מותרת לרכב נוסעים פרטי המהירות 110 קמ"ש?
דרך מהירה.
באילו כלי רכב חייבים הנהג והנוסעים לחגור חגורת בטיחות?
בכל רכב שבו מותקנות חגורות בטיחות.
באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?
מותר להשתמש בצופר רק כדי למנוע סכנה קרובה שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?
בעקיפת רכב.
באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?
כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.
באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?
כשהראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל.
באילו מקרים החוק מחייב להאט?
בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.
באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?
כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשאלומת האור הגבוה מאירה את החלק האחורי של הרכב הנוסע לפניו.
באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?
כאשר הרכב עומד.
באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?
כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנוסע באותה הדרך או בדרך סמוכה.
באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?
כשרכבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה.
באילו מקרים חלה חובת האטה?
בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.
באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?
אסור בכל מקרה. בנהיגה בירידה אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?
כשהנתיב הימני מיועד לסוג אחר של משתמשים בדרך (למשל, נתיב לתחבורה ציבורית).
באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?
בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי.
באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?
כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?
כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים.
באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?
כאשר צפויה סכנה לרכבך, לעוברי דרך או לרכוש.
באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?
כשהשמש מאחורי הנהג.
באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג?
כאשר יש לכך היתר מרשות הרישוי, וההיתר רשום ברישיון הרכב.
באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?
אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון.