לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 6 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
באילו מקרים חלה חובת האטה?
בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.
באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?
אסור בכל מקרה. בנהיגה בירידה אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.
באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?
כשהנתיב הימני מיועד לסוג אחר של משתמשים בדרך (למשל, נתיב לתחבורה ציבורית).
באילו מקרים ניסע שלא בצדו הימני הקיצוני של הנתיב הימני?
בפנייה שמאלה מכביש דו-סטרי.
באילו מקרים עליך לאותת במחוון הכיוון?
כאשר אתה מתכוון להתחיל בנסיעה או להפנות את רכבך או לסטות מנתיבך.
באילו סיבובים לדקה (סל"ד) יש להפעיל את מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?
תמיד בסל"ד שממליץ עליו יצרן הטרקטור.
באילו תנאים אין אדם יכול לקבל רישיון נהיגה או לחדשו?
כאשר הוא נפסל מלקבל רישיון נהיגה או שנתגלו אצלו ליקויי בריאות המסכנים אותו ואת האחרים.
באילו תנאים ובאיזה מצב עליך להאט את נסיעתך?
כאשר צפויה סכנה לרכבך, לעוברי דרך או לרכוש.
באילו תנאים כדאי ביותר להדליק אורות גם ביום?
כשהשמש מאחורי הנהג.
באילו תנאים מותר להסיע נוסע בטרקטורון בנוסף לנהג?
כאשר יש לכך היתר מרשות הרישוי, וההיתר רשום ברישיון הרכב.
באילו תנאים מותר להעמיד רכב שלא במקביל למדרכה (חנייה זוויתית)?
אם יש סימון זוויתי על הכביש ובהתאם לסימון.
באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?
באישור רשות הרישוי בלבד.
באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?
כשהמפגש פנוי, המחסום מורם ואפשר להשלים את החצייה בבטחה.
באילו תנאים מותר לנהוג ברכב מנועי?
הנוהג ברכב חייב להיות בעל רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב.
באילו תנאים מותר לנוהג בטרקטור משא להסיע נוסע?
כאשר יש לכך היתר מאת רשות הרישוי.
באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?
בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?
בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
באילו תנאים מותר לעקוף רכב אחר?
כשהדרך פנויה והעקיפה נעשית בבטחה וללא הפרעה לרכב אחר.
באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?
כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
באילו תנאים מותר לשאת ברכב את צילומי מסמכי הרכב במקום מסמכי הרכב המקוריים?
הדבר מותר רק כשהרכב בבעלות תאגיד, וקצין הבטיחות אישר בחתימתו ובחותמתו על הצילומים את תוקף המסמכים.
באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?
אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?
לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:
על פי התמרור אסור לשניהם להיות בדרך הזאת.
בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?
אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.
בהגיעך לגשר צר אתה נדרש:
להאט בהתקרבך לגשר וכשאתה עובר עליו.
בהחניית הרכב צריך להפעיל את בלם עזר (חנייה):
תמיד.
בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?
אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך, משמאל ומימין.
בהתאם לחוק, המרחק המואר באורות החזית לפני הרכב בלילה ובמזג אוויר נאה יהיה:
באור הגבוה - לפחות 100 מטרים; באור הנמוך - לפחות 30 מטרים.
בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:
עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.