לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 5 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:
הפרעה לרכב הנוסע בנתיב השמאלי.
אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני, או מצדו השמאלי, אלא אם כן סומן אחרת.
אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?
תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?
לרוכב האופנוע (1) ולאוטובוס (2).
אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?
לרכב הכחול (1).
אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?
לרוכב האופנוע (1) ולרוכב האופניים (2).
אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?
משאית האשפה תיכנס ראשונה (1), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף אתה (3).
אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?
רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?
רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1), הרכב שאתה נוהג בו (3).
אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?
רוכב האופניים (1).
אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?
רוכב האופניים עלול לרדת אל הכביש או למעוד וליפול אל הכביש.
אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?
שמור רווח מספיק מן הרכב שלפניך.
אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:
עבור רק מימין. לתחבורה ציבורית בלבד מותר לעבור גם משמאל.
אתה נוהג ברכב משא כבד היורד בירידה תלולה וארוכה. מתי עליך לשלב הילוך מתאים נמוך?
יש לשלב הילוך נמוך בתחילת הירידה.
אתה נוהג ברכב נוסעים פרטי שמשקלו הכולל 1,520 ק"ג. מהו המשקל הכולל המרבי של גרור שמותר לך לגרור?
750 ק"ג.
אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:
מצדו הימני, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?
המשך לנסוע באטיות בעקבות העגלה.
אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
אסור לך לחצות את קו ההפרדה.
אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?
בקרוב יסומן קו הפרדה רצוף כפול.
אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?
הרכב מימין (1), אתה אחריו (3) ולבסוף הרכב משמאל (2).
אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:
כדאי לחלוף על פניו משמאלו, רחוק ככל האפשר.
אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:
מותר לך לעקוף, בתנאי שלא תחצה את קו ההפרדה הרצוף.
אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:
אתה מסתכן באפשרות הופעת רכב בנתיב הנגדי.
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?
3
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?
7
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?
6
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?
4
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?
2
באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?
במקביל לשפת הכביש או לפי הסימון.
באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?
רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.