לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 5 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:
עבור רק מימין. לתחבורה ציבורית בלבד מותר לעבור גם משמאל.
אתה נוהג ברכב נוסעים פרטי שמשקלו הכולל 1,520 ק"ג. מהו המשקל הכולל המרבי של גרור שמותר לך לגרור?
750 ק"ג.
אתה נוסע בכביש דו-סטרי ועל הכביש מסומן "אי תנועה". עליך לעבור על פניו:
מצדו הימני, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
אתה נוסע בכביש דו-סטרי צר, המסומן בקו הפרדה רצוף המפריד בין שני הנתיבים. לפניך נוסעת עגלה רתומה לסוס וממול אין תנועה. כיצד תפעל?
המשך לנסוע באטיות בעקבות העגלה.
אתה נוסע בכביש. לשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
אסור לך לחצות את קו ההפרדה.
אתה נוסע בכיוון החץ. מה פירוש הסימון על הכביש משמאלך?
בקרוב יסומן קו הפרדה רצוף כפול.
אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?
הרכב מימין (1), אתה אחריו (3) ולבסוף הרכב משמאל (2).
אתה נוסע ברכב נוסעים פרטי ומתקרב מאחור לרוכב אופניים הנוסע בימין הכביש:
כדאי לחלוף על פניו משמאלו, רחוק ככל האפשר.
אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:
מותר לך לעקוף, בתנאי שלא תחצה את קו ההפרדה הרצוף.
אתה עוקף רכב אחר בכביש דו-סטרי דו-נתיבי:
אתה מסתכן באפשרות הופעת רכב בנתיב הנגדי.
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן כביש באיור?
3
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?
7
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?
6
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?
4
באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומנת דרך באיור?
2
באיזה אופן יש להעמיד רכב בכביש?
במקביל לשפת הכביש או לפי הסימון.
באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?
רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?
בהדלקת אורות הבלימה.
באיזה חלק של הדרך מותר לרכב נוסעים פרטי לנסוע?
בכביש בלבד – במקום שיש בו כביש.
באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?
קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?
רחוב א' (A).
באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?
כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?
עליהם להיות בכל עת ברכב, במצב נקי וניתנים לקריאה.
באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני?
בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה.
באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה ממושכת במורד?
ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך נמוך.
באיזה מקום ברכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?
במקום הנראה לעין, שהגישה אליו נוחה להפעלה מהירה.
באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?
בזמן שאנחנו עוקפים רכב.
באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?
מ-50 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 50 מטרים אחרי היציאה ממנה.
באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?
בכל כביש.