לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: A (אופנועים וקטנועים)

אתם נמצאים בעמוד 5 מתוך: 37 עמודים.
שאלהתשובה
באיזה אופן יש להסיע נוסע נוסף באופנוע?
כשרגלי הנוסע משני צדי האופנוע והן מונחות על הרגליות.
באיזה אופן יש לנהוג באופנוע בזמן חציית כתם שמנוני על הכביש?
בקו ישר בלי להאיץ ובלי לבלום.
באיזה אופן מותר להשתמש במכשיר הטלפון הנייד בעת הנהיגה?
רק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו.
באיזה אמצעי יינתן אות לבלימה?
בהדלקת אורות הבלימה.
באיזה חלק של הכביש ינהג רוכב אופניים?
קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית.
באיזה מהרחובות שבציור הכביש חד-סיטרי ?
רחוב א' (A).
באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?
כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
באיזה מצב יש להחזיק את מסמכי הנהג ומסמכי הרכב בזמן הנהיגה?
עליהם להיות בכל עת ברכב, במצב נקי וניתנים לקריאה.
באיזה מצב תהיה תיבת ההילוכים בזמן נסיעה ממושכת במורד?
ידית תיבת ההילוכים תהיה משולבת בהילוך נמוך.
באיזה מקרה מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כשהרכב האחר מתכוון לפנות שמאלה ומאותת על כך.
באיזה מקרה ניסע שלא בנתיב הימני?
בזמן שאנחנו עוקפים רכב.
באיזה מרחק ממנהרה אסורה העקיפה?
מ-50 מטרים לפני הכניסה למנהרה ועד 50 מטרים אחרי היציאה ממנה.
באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?
בכל כביש.
באיזה רכב חייב להימצא אפוד זוהר?
בכל רכב מנועי.
באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?
מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?
בתחום של שני מטרים.
באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?
על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?
בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 20 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
באיזה תנאי מותרת רכיבה על אופנוע?
על הרוכב לחבוש קסדה תקנית, שתהיה מרותקת אל ראשו באופן שתימנע נפילתה בשעת הנסיעה.
באילו מצבים מותר להשמיע אות אזהרה בצופר בדרך עירונית?
מותר להשתמש בצופר רק כדי למנוע סכנה קרובה שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
באילו מצבים ניסע שלא בימין הכביש?
בעקיפת רכב.
באילו מקרים אסור לך לעקוף רכב אחר?
כאשר הרכב האחר עצר לפני צומת או לפני מעבר חצייה או לפני מפגש מסילת ברזל.
באילו מקרים אסור לעקוף או לנסות לעקוף רכב אחר?
כשהראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל.
באילו מקרים החוק מחייב להאט?
בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.
באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורות הרכב?
כשהוא נוסע בעקבות רכב אחר כשאלומת האור הגבוה מאירה את החלק האחורי של הרכב הנוסע לפניו.
באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את אורותיו?
כאשר הרכב עומד.
באילו מקרים חייב הנוהג ברכב מנועי לעמעם את האורות?
כשהוא נוסע לקראת רכב אחר הנוסע באותה הדרך או בדרך סמוכה.
באילו מקרים חלה חובה לעצור לפני מפגש מסילת ברזל?
כשרכבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה.
באילו מקרים חלה חובת האטה?
בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
באילו מקרים מותר לך לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כשאתה נוהג בנתיב המיועד רק לפנייה ימינה.