לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 45 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
תוקפו של התמרור:
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
תוקפו של רישיון נהיגה ל "נוהג חדש" הוא:
שנתיים.
תוקפו של תמרור 424 הוא עד:
425
תחום הצומת נקבע על ידי:
קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על ידי הארכתם המדומה.
תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:
תקטין את צריכת הדלק ואת הבלאי של הרכב
תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:
עצור בכל אחד משני הנתיבים.
תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:
תמרור הוריה או איסור.
תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:
למנוע תזוזה של הרכב בעת חנייתו.
תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:
לאפשר ניקוז יעיל של המים בין הצמיג לבין כביש רטוב.
תקופת הליווי ל"נוהג חדש" ברכב נוסעים פרטי היא:
שלושה חודשים מיום קבלת רישיון הנהיגה לראשונה.
״מגבה נוע״ הוא:
מתקן המותקן באופן קבוע ברכב ומיועד להרמה או להורדה של ארגז מתחלף.