לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 43 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
תוקפו של התמרור עד:
לתמרור המבטל אותו.
תוקפו של התמרור עד:
לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
תוקפו של התמרור:
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
תוקפו של תמרור 424 הוא עד:
425
תחום הצומת נקבע על ידי:
קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על ידי הארכתם המדומה.
תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:
עצור בכל אחד משני הנתיבים.
תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:
תמרור הוריה או איסור.
תעריף 1 במונה של מונית הוא:
תעריף יום מהשעה 05:30 עד השעה 21:00.
תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:
למנוע תזוזה של הרכב בעת חנייתו.