לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 43 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
תוקפו של תמרור 424 הוא עד:
425
תחום הצומת נקבע על ידי:
קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על ידי הארכתם המדומה.
תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:
עצור בכל אחד משני הנתיבים.
תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:
תמרור הוריה או איסור.
תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:
למנוע תזוזה של הרכב בעת חנייתו.
״מגבה נוע״ הוא:
מתקן המותקן באופן קבוע ברכב ומיועד להרמה או להורדה של ארגז מתחלף.