לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 42 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:
אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר חצייה.
קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:
אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, ויש חשד סביר לאשמתו.
רוחב של רכב משא (פרט לרכב בעל מרכב קירור) לא יהיה גדול מ-:
2.55 מטרים.
רוחבו הכולל המותר של רכב מסחרי מסוג "מרכב קירור" לא יהיה יותר מ-:
2.60 מטרים.
רכב המוביל מטען יסומן בשלט ״זהירות מטען רחב״ כאשר:
רוחב המטען יותר מ-2.50 מטרים.
רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?
כל התשובות נכונות.
רכב מסחרי שמשקלו הכולל 12,000 ק"ג או יותר, חייבים להיות מותקנים בצדו האחורי:
שתי טבלאות מלבניות בצבע אדום/לבן.
רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?
על בעל הרכב, אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי אדם אחר ומי היה אדם זה.
רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:
אסור לנהוג בו.
רכב של נכה (בעל תו נכה משותק רגליים) רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית:
גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה.
רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:
אסור לעקוף אותו.
שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?
כן, אחרת ייחשב כשיכור.
שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:
רמת זיהום האוויר הנפלט ממנוע הרכב.
שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:
הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר.
שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?
כן. "נתיב" יכול להיות מסומן ויכול להיות לא מסומן.
שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:
רכב שאינו מנועי, טרקטור ורכב אטי, המעכבים את התנועה שמאחור.
שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:
חימום יתר של הבלמים והפחתת יעילות הבלימה.
שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:
לחימום יתר של הבלמים ולבלימה חלשה לעומת המצב הרגיל.
שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:
למניעת פגיעת חזית-אחור, בעת עצירה או האטה של הרכב שלפניך.
שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:
הרכב היורד יעצור ויאפשר לרכב העולה לעבור.
תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:
כאשר רמת הערנות של הנהג יורדת.
תאונת דרכים היא אירוע:
בלתי מכוון שתוצאתו פגיעה באדם, לרבות הנהג, או נזק לרכוש או שניהם.
תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?
ילדים משחקים בכביש. אנקוט את כל הפעולות הדרושות כדי שלא לפגוע בהם, אפילו אעצור.
תאריך הייצור של הצמיג ברכב:
מוטבע על הצמיג.
תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?
424
תוקפו של התמרור עד:
לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
תוקפו של התמרור עד:
לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
תוקפו של התמרור עד:
לתמרור המבטל אותו.
תוקפו של התמרור:
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".