לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 41 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
סמן את המשפט הנכון:
אין להחנות רכב על מעבר חצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?
עד לצומת הבא.
עד היכן תוקפו של התמרור?
עד לצומת הקרוב או עד למקום שנאסרה בו החנייה.
עד היכן תוקפם של התמרורים?
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת או עד תמרור הקובע קצה קטע של מהירות מיוחדת.
עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:
2 מ"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).
על אילו מסוגי רכב הרשומים למטה נאסר לחצות מסילת ברזל?
על רכב המסיע (או המיועד להסיע) 11 נוסעים או יותר, כולל הנהג, אם הדרך לפני המסילה המובילה למפגש אינה סלולה לאורך 20 מטרים באספלט או בבטון.
על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?
על מחלת לב ועל מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה שהתגלו.
על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?
על בדיקת תאריך הייצור של הצמיג, כדי לוודא שהצמיג אינו ישן מדי (גילו יותר משנתיים).
על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?
על הנוהג ברכב.
על מי חלה האחריות לניקיונו הפנימי של האוטובוס?
על נהג האוטובוס.
על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?
על כל אדם המשתמש בדרך.
על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?
על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, אלא אם כן הוא הוכיח שלא הוא הנהג ויצביע על הנהג שביצע את העבירה.
על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:
להאט, ואם צריך גם לעצור את הרכב.
על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?
302
על פי הדרישות, מה צריך להיות, בין היתר, באוטובוס המשמש להסעת נוסעים?
סל אשפה שאישרה הרשות – ליד כל דלת.
על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:
אסור לך להיכנס לצומת באור אדום.
על פי החוק, אוטובוס מפרקי:
חייב במדבקות מלבניות על הדופן האחורית של האוטובוס.
על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?
שנתיים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג עד 20 נקודות חובה.
על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:
להאט.
על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?
הכביש רטוב, הראות לקויה והתנועה צפופה.
על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?
אסור, בשל סימון קו הפרדה רצוף כפול על פני הכביש.
על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:
דרך ראשית שאינה עירונית.
על פי התמרורים, למה יש לצפות?
מפגש מסילת ברזל – לאחר שפנינו שמאלה.
על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:
יזומן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה ויחויב במבחן.
על פי שיטת הניקוד:
רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
פניית פרסה מותרת:
מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
פנס לנסיעה אחורנית:
יופעל רק על ידי שילוב ההילוך האחורי ורק בזמן שההילוך האחורי משולב.
פנס ערפל אחורי:
אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים.
פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:
בצבע אחיד, לבן או צהוב בהיר.
פנסי חזית שאינם מכוונים:
אינם מאירים את הדרך כנדרש בחוק.