לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 41 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
שני כלי רכב מתקרבים מצפון ומדרום לקטע דרך צר ותלול המאפשר מעבר רכב אחד בלבד:
הרכב היורד יעצור ויאפשר לרכב העולה לעבור.
תאונות הנגרמות בשל עייפותו של נהג עלולות להתרחש:
כאשר רמת הערנות של הנהג יורדת.
תאונת דרכים היא אירוע:
בלתי מכוון שתוצאתו פגיעה באדם, לרבות הנהג, או נזק לרכוש או שניהם.
תאר לעצמך את המצב שלפניך. באיזה אפשרות פעולה תבחר?
ילדים משחקים בכביש. אנקוט את כל הפעולות הדרושות כדי שלא לפגוע בהם, אפילו אעצור.
תאריך הייצור של הצמיג ברכב:
מוטבע על הצמיג.
תוקפו של איזה מהתמרורים האלה לא יפוג בצומת הקרוב?
424
תוקפו של התמרור עד:
לתמרור המבטל אותו.
תוקפו של התמרור עד:
לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
תוקפו של התמרור עד:
לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
תוקפו של התמרור:
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
תוקפו של רישיון נהיגה ל "נוהג חדש" הוא:
שנתיים.
תוקפו של תמרור 424 הוא עד:
425
תחום הצומת נקבע על ידי:
קווי שפות הכבישים הנפגשים בצומת או אבני השפה או על ידי הארכתם המדומה.
תחזוקת רכב סדירה בהתאם להנחיות יצרן הרכב:
תקטין את צריכת הדלק ואת הבלאי של הרכב
תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו:
עצור בכל אחד משני הנתיבים.
תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:
תמרור הוריה או איסור.
תפקידו העיקרי של בלם עזר (חנייה) ברכב הוא:
למנוע תזוזה של הרכב בעת חנייתו.
תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:
לאפשר ניקוז יעיל של המים בין הצמיג לבין כביש רטוב.
תקופת הליווי ל"נוהג חדש" ברכב נוסעים פרטי היא:
שלושה חודשים מיום קבלת רישיון הנהיגה לראשונה.