לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 40 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:
יזומן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה ויחויב במבחן.
על פי שיטת הניקוד:
רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב נוסעים פרטי?
לא.
פניית פרסה מותרת:
מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
פנס לנסיעה אחורנית:
יופעל רק על ידי שילוב ההילוך האחורי ורק בזמן שההילוך האחורי משולב.
פנס ערפל אחורי:
אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים.
פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:
בצבע אחיד, לבן או צהוב בהיר.
פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:
אינם מאירים את הדרך כנדרש.
פנסי חזית שאינם מכוונים:
אינם מאירים את הדרך כנדרש בחוק.
צורתם של תמרורי אזהרה היא:
בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מעלה.
ציין את המשפט הנכון לגבי התנהגות הולכי רגל סמוך לצומת:
מקום החצייה הבטוח ביותר להולך הרגל הוא במעבר החצייה הסמוך לצומת, כי נהג הרכב חייב להאט באזור הצומת.
צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:
בעלי מידה שווה, בהתאם להוראות יצרן הרכב.
קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:
אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר חצייה.
קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:
אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, ויש חשד סביר לאשמתו.
רישיון נהיגה דרגה B מתיר לנהוג:
ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
רישיון נהיגה של נהג חדש לא יחודש כרישיון נהיגה רגיל, אלא יוארך בשנתיים כרישיון נהיגה של נהג חדש, אם הורשע הנהג בעבירה של:
אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהנסיבות מחייבות עצירה.
רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?
כל התשובות נכונות.
רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?
על בעל הרכב, אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי אדם אחר ומי היה אדם זה.
רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:
אסור לנהוג בו.
רכב של נכה (בעל תו נכה משותק רגליים) רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית:
גם אם ברכב נוהג אדם המתלווה לנכה.
רכב שניתנה עליו הודעת אי שימוש ברכב (הורדה מהכביש):
נאסר עליו לנוע בדרך, אלא אם כן אושרה תנועתו בטופס ההורדה.
רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל:
אסור לעקוף אותו.
שוטר עצר רכב בכביש. הוא דורש מהנהג לבצע "בדיקת נשיפה" בנשיפון. האם הנהג חייב לציית?
כן, אחרת ייחשב כשיכור.
שוטר רשאי לעכב רכב לצורך בדיקה בגלל:
רמת זיהום האוויר הנפלט ממנוע הרכב.
שוטר רשאי לתת הודעת אי שימוש לרכב אם:
הרכב מזהם את האוויר במידה העולה על המותר.
שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?
כן. "נתיב" יכול להיות מסומן ויכול להיות לא מסומן.
שולי הדרך אינם מיועדים לנסיעת רכב, למעט:
רכב שאינו מנועי, טרקטור ורכב אטי, המעכבים את התנועה שמאחור.
שימוש מופרז בבלמי הרכב עלול לגרום:
חימום יתר של הבלמים והפחתת יעילות הבלימה.
שימוש רצוף בבלמי הרכב בירידה תלולה וממושכת, עלול לגרום:
לחימום יתר של הבלמים ולבלימה חלשה לעומת המצב הרגיל.
שמירת רווח מהרכב הנוסע לפניך נחוצה:
למניעת פגיעת חזית-אחור, בעת עצירה או האטה של הרכב שלפניך.