לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 4 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
אין להעמיד רכב בדרך או להחנותו, אם רוחב הרכב יותר מ-:
2.50 מטרים.
אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:
20 מטרים לפחות.
אם אדם נאלץ ללכת בכביש, באיזה צד של הכביש חייב ללכת הולך הרגל?
סמוך לשפתו השמאלית של הכביש כשפניו אל מול התנועה.
אם ברישיון הנהיגה רשומות הגבלות:
נהג הרכב חייב לנהוג בהתאם להגבלות הרשומות.
אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב:
לעצור את רכבו, לכבות את הרדיו, לפתוח את חלון הרכב שלידו, להאזין ולהסתכל לאורך המסילה.
אם מערכת האיתות החשמלית יצאה מכלל פעולה, האם מותר לאותת אחרת?
חובה לאותת ביד בנסיבות אלה.
אם על הכביש סומנו קו הפרדה רצוף ולשמאלו קו קטעים:
אסור לחצות את הקווים.
אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:
מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?
הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
אסור להחנות רכב בתחום של:
12 מטרים לפני מעבר חצייה.
אסור להתחיל בעקיפה בלי לבדוק:
האם היא מותרת? האם אוכל להשלימה בבטחה ללא ספק?
אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:
אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.
אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:
12 מטרים ממנו.
אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:
כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום.
אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:
בכל מקרה.
את לחץ האוויר בצמיגים יש לבדוק:
כאשר הצמיגים קרים.
את רישיון הרכב חייב להחזיק?
הנהג בעת הנהיגה, גם אם אינו בעל הרכב.
אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:
אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת (למעט עקיפת רכב דו-גלגלי).
אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?
עליך לאותת על כוונתך ולהבטיח כי תוכל להשתלב בתנועה, בלי לסכן את עוברי הדרך האחרים.
אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:
אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתוך המנהרה ובתחום 50 מטרים לפני ואחרי המנהרה.
אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:
אסור לעקוף.
אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?
עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:
שים לב! מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב (לא מהבהב).
אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:
זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?
תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור.
אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?
הקפד על הסתכלות היקפית, שמור רווח מכל הצדדים ונהג במהירות סבירה.
אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:
אתה חייב לנסוע בנתיב הימני, אלא אם כן אתה עוקף או פונה שמאלה.
אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:
עליך להביא בחשבון את סטייתו האפשרית של הרכב שמאלה, ולאפשר לו לעשות כן.
אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:
האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו.