לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 4 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
אסור לעצור, להחנות או להעמיד רכב בתוך מעבר חצייה או לפניו בתחום של:
12 מטרים ממנו.
אסור לעקוף בדרך תלולה לפני פסגה:
כאשר שדה הראייה מוגבל או חסום.
אסור לעקוף לפני מעבר חצייה:
בכל מקרה.
אפר מרחף או מלט בתפזורת, אפשר להובילו:
רק ברכב שיועד לכך.
את רישיון הרכב חייב להחזיק?
הנהג בעת הנהיגה, גם אם אינו בעל הרכב.
אתה חוצה צומת שבו נתיב אחד לכל כיוון נסיעה:
אסור לעקוף ואסור לנסות לעקוף בתוך תחום הצומת (למעט עקיפת רכב דו-גלגלי).
אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?
עליך לאותת על כוונתך ולהבטיח כי תוכל להשתלב בתנועה, בלי לסכן את עוברי הדרך האחרים.
אתה מתקרב למנהרה שהוצב לפניה תמרור וברצונך לעקוף רכב אטי הנע לפניך:
אסור לעקוף או לנסות לעקוף בתוך המנהרה ובתחום 50 מטרים לפני ואחרי המנהרה.
אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:
אסור לעקוף.
אתה מתקרב למפגש מסילת ברזל, ולפני שהגעת למפגש ניתן אות אזהרה. מה חובתך?
עצור ואל תמשיך בנסיעתך.
אתה מתקרב לצומת כאשר ברמזור אור ירוק מהבהב:
שים לב! מיד אחריו יופיע אור צהוב יציב (לא מהבהב).
אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:
זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?
תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור.
אתה נוהג בדרך שיש בה תנועה כבדה. כיצד תוודא נסיעה בטוחה?
הקפד על הסתכלות היקפית, שמור רווח מכל הצדדים ונהג במהירות סבירה.
אתה נוהג בכביש בעל שני נתיבי נסיעה בכיוון נסיעתך:
אתה חייב לנסוע בנתיב הימני, אלא אם כן אתה עוקף או פונה שמאלה.
אתה נוהג בכביש דו-סטרי ולפניך נוסע רכב המאותת במחוון הכיוון השמאלי שלו:
עליך להביא בחשבון את סטייתו האפשרית של הרכב שמאלה, ולאפשר לו לעשות כן.
אתה נוהג בכביש דו-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
יש לעבור את המקום מצדו הימני, אלא אם כן סומן אחרת.
אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:
האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו.
אתה נוהג בכביש חד-סטרי דו-נתיבי ומנסה לעקוף רכב הנוסע לפניך. הסכנה העיקרית בסטייה שמאלה היא:
הפרעה לרכב הנוסע בנתיב השמאלי.
אתה נוהג בכביש חד-סטרי ומולך יש מבנה, עמוד או שטח סגור. כיצד עליך לנהוג?
מותר לך לעבור את המקום מצדו הימני, או מצדו השמאלי, אלא אם כן סומן אחרת.
אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?
תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?
לרוכב האופנוע (1) ולאוטובוס (2).
אתה נוהג ברכב 3. למי אתה חייב לתת זכות קדימה?
לרכב הכחול (1).
אתה נוהג ברכב 3. למי תיתן זכות קדימה?
לרוכב האופנוע (1) ולרוכב האופניים (2).
אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?
משאית האשפה תיכנס ראשונה (1), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף אתה (3).
אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?
רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?
רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1), הרכב שאתה נוהג בו (3).
אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?
רוכב האופניים (1).
אתה נוהג ברכב המתקרב מאחור לרוכב האופניים שבתמונה. מהי הסכנה הנשקפת מרוכב האופניים?
רוכב האופניים עלול לרדת אל הכביש או למעוד וליפול אל הכביש.
אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?
שמור רווח מספיק מן הרכב שלפניך.