לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 39 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מתי חובה להפעיל מאט מהירות בירידה?
כשמוצב תמרור המתריע על ירידה תלולה.
מתי חובה על נוהג ברכב להרכיב משקפיים או עדשות מגע?
אם צוין ברישיון הנהיגה שלו כי הוא חייב להרכיב אותם בעת הנהיגה.
מתי חייב הנהג להאיר את "הקופסה" במצב "פנוי" במונית?
בכל מצב שבו אין נוסעים במונית.
מתי חייב נהג אוטובוס להזדהות באמצעות תעודה?
בכל עת שאחד מנוסעי האוטובוס ידרוש זאת.
מתי חייבים לאותת כשמתכוונים לסטות לצורך עקיפה?
יש לאותת במרחק סביר לפני התחלת הסטייה לעקיפה.
מתי חלה חובה להאיר את פנים האוטובוס?
בזמן תאורה.
מתי חלה חובה להפעיל את מאט מהירות המותקן ברכב?
בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר על ירידה מסוכנת.
מתי חלה חובה להפעיל את מאטי המהירות לסוגיהם, המותקנים ברכב?
בנסיעה בקטע דרך שמוצב לפניו תמרור המזהיר מפני ירידה תלולה.
מתי חלה חובה להציב משולש אזהרה?
בכל מקרה שיש הכרח להעמיד רכב בדרך.
מתי חלה על הנהג חובת איתות?
כשהנהג מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו.
מתי יוכלו כלי הרכב שלפניך להמשיך בנסיעתם?
רק כשהמחסום ייפתח כולו ולאחר שהאור האדום ברמזור כבה.
מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום?
כאשר הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם ויש חשד סביר לאשמתו.
מתי לא ירשו נהג או כרטיסן את עלייתו של נוסע לאוטובוס?
כשהנוסע נועל לרגליו מתקן המשמש לגלישה או להחלקה.
מתי מותר השימוש בצופר?
מותר רק לצורך מניעת סכנה שלא ניתן למנוע אותה באופן אחר.
מתי מותר לבלום בלימת חירום?
כשרוצים למנוע תאונת דרכים שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?
אסור לחלוטין.
מתי מותר להפעיל "פנסי ערפל"?
רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?
רק בגשם שוטף, בערפל או בשלג.
מתי מותר להשתמש ב"פנס לנסיעה אחורנית"?
בשעת נסיעה אחורנית ובשילוב ההילוך האחורי בלבד.
מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?
בדרך שאינה עירונית, כשתנאי התנועה מאפשרים זאת ואין רכב ממול.
מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?
רק בכביש חד-סטרי, שאינו חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה.
מתי מותר לנהוג על מדרכה?
מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או יציאה מהם.
מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כשהרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה והוא מאותת שמאלה.
מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?
כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא סיכון.
מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?
כשאין איסור עקיפה ויש מרחק מספיק בנתיב העקיפה, להשלמת עקיפה כזו בלי סיכון.
מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?
פנייה כזו מותרת כשבכביש מסומנים שני נתיבים או יותר לפנייה שמאלה.
מתי מותרת הנסיעה אחורנית?
כאשר יש צורך תחבורתי בנסיעה זו, ואין דרך אחרת לקיים את הנסיעה.
מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?
כשהאורות הגבוהים דולקים.
מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?
כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק.
מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?
במצב שבו הראות לקויה או בנהיגה בכביש חלק או כשאנו עייפים.