לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 39 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מתי יידרש ליווי לרכב המוביל מטען חורג?
כשרוחב מטענו יותר מ-3.40 מטרים.
מתי יפסול קצין משטרה רישיון נהיגה של נהג למשך 90 יום?
כאשר הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם ויש חשד סביר לאשמתו.
מתי מותר השימוש בצופר?
מותר רק לצורך מניעת סכנה שלא ניתן למנוע אותה באופן אחר.
מתי מותר לבלום בלימת חירום?
כשרוצים למנוע תאונת דרכים שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?
אסור לחלוטין.
מתי מותר להפעיל "פנסי ערפל"?
רק כשיש ערפל או יורד גשם שוטף או יורד שלג.
מתי מותר להפעיל פנסי ערפל?
רק בגשם שוטף, בערפל או בשלג.
מתי מותר להשתמש ב"פנס לנסיעה אחורנית"?
בשעת נסיעה אחורנית ובשילוב ההילוך האחורי בלבד.
מתי מותר להשתמש באור הגבוה ברכב ב"זמן תאורה"?
בדרך שאינה עירונית, כשתנאי התנועה מאפשרים זאת ואין רכב ממול.
מתי מותר לחנות בשמאל הכביש?
רק בכביש חד-סטרי, שאינו חלק מדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה.
מתי מותר לנהוג על מדרכה?
מותר לנהוג על המדרכה לשם חצייתה לצורך כניסה לחצרים או יציאה מהם.
מתי מותר לעבור על פני רכב אחר מצדו הימני?
כשהרכב האחר נוסע בנתיב המיועד לפנייה שמאלה והוא מאותת שמאלה.
מתי מותר לעקוף בעקיפה אחת שני כלי רכב הנעים לפניך בנתיב שלך?
כשאין איסור עקיפה וכשאפשר להשלים את העקיפה ללא סיכון.
מתי מותר לעקוף יותר מרכב אחד בעקיפה אחת?
כשאין איסור עקיפה ויש מרחק מספיק בנתיב העקיפה, להשלמת עקיפה כזו בלי סיכון.
מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?
פנייה כזו מותרת כשבכביש מסומנים שני נתיבים או יותר לפנייה שמאלה.
מתי מותרת הנסיעה אחורנית?
כאשר יש צורך תחבורתי בנסיעה זו, ואין דרך אחרת לקיים את הנסיעה.
מתי נדלקת נורית אזהרה כחולה בתוך לוח השעונים?
כשהאורות הגבוהים דולקים.
מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?
כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק.
מתי עליך להפעיל פנס מהבהב צהוב מעל תא הנהג?
כשאורך המטען או אורך הרכב עולה על 20.00 מטרים.
מתי עלינו לשמור על רווח גדול יותר מהרגיל מהרכב הנוסע לפנינו?
במצב שבו הראות לקויה או בנהיגה בכביש חלק או כשאנו עייפים.
מתי פועל על הרכב כוח צנטריפוגלי?
כשהרכב נוסע בפניות ובעקומות .
מתי פטור נוהג ברכב מחגירת חגורת בטיחות?
במהלך נסיעה לאחור.
מתי צריך אישור של קצין משטרה כדי להוביל מטען גבוה?
ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק"ג וגובה מטענו מעל לקרקע יותר מ-4.80 מטרים.
מתי, על פי חוק, חייב נהג "להאט את מהירות הרכב"?
בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש.
נאסרו חנייה ועצירה בצד הדרך. איזה תמרור יוצב במקום?
433
נהג המבקש להחנות את רכבו בירידה:
יפנה את הגלגלים הקדמיים לכיוון המדרכה וישלב הילוך אחורי (באוטומט – P).
נהג המרגיש עייפות בלילה צריך:
לחפש מקום בטוח למנוחה ולתנומה קלה באופן שלא יפריע לתנועה.
נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:
יאט את נסיעתו וייסע במהירות סבירה המתאימה לשדה הראייה.
נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?
האט את מהירות נסיעתך – הוא עלול להידחף לנתיבך.
נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:
עליו לשלב הילוך נמוך לפי שיפוע הדרך.