לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 37 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מהי הפעולה שעל הנהג לבצע לפני שחרור בלם עזר (חנייה) ברכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית לצורך התחלת נסיעה?
לחיצה על דוושת בלם הרגל, כדי למנוע את תזוזת הרכב.
מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?
שיטת ספירת "שתי השניות".
מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?
היא גורמת לעצמת התנגשות גבוהה יותר ולנזק ולפגיעה חמורים יותר.
מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?
שמירת רווח מתאים מפחיתה את שחיקת הבלמים ומקטינה את צריכת הדלק של המנוע.
מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?
האטת הרכב – ואף עצירה – בכל מקרה שצפויה סכנה.
מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?
לא להרשות לאדם שאין ברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, לנהוג בו.
מהי חובתו של הנוהג באוטובוס בהגיעו לתחנת היעד הסופית?
לא יעזוב את האוטובוס, אלא רק לאחר שאחרון הנוסעים ירד.
מהי חובתו של נוהג ברכב שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בעת העמדת רכב ב"זמן תאורה" בדרך שאינה עירונית?
להציב משולש אזהרה תמיד וגם להציב פנס נייד או להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון (אורות המצוקה).
מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?
אחיזה נכונה של ההגה מאפשרת סיבוב מדויק של ההגה, הנחוץ להיגוי מדויק בכל עת.
מהי מהירות סבירה ?
מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?
מהירות כחוק המותאמת לתנאי הדרך, הסביבה והתנועה, ושבה לנהג יש שליטה מלאה ברכבו.
מהי תדירות בדיקת הבלמים הנדרשת ברכב ציבורי על פי החוק?
לפחות פעם אחת בשישה חודשים ובמוסך מורשה.
מהי תדירות החיטוי של אוטובוס בקו שירות?
לפחות אחת לשנה.
מהירות סבירה היא:
המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?
בדיקת מצב התנועה בכביש, מתן אות מתאים ועלייה מתונה.
מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:
החלפת הילוכים.
מותר להחנות אוטובוס הפועל בקו שירות (שלא לצורך העלאה/הורדה של נוסעים):
בהתאם לרשום ברישיון הקו, אם הדבר נקבע על ידי "הרשות".
מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"
לא נכון. מה שקובע הוא מידת האלכוהול בדם ביחס למידה הקבועה בחוק.
מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:
כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:
מנתיב לפנייה שמאלה וכן מכל נתיב אחר שאין בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה.
מטרתו של תמרור מודיעין:
לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?
בעל הרכב הרשום והנהג.
מי אחראי להצגת הוראות הנסיעה ותעריף הנסיעה במונית?
הבעלים והנהג אחראים להציג הוראות לוח, תדריך והשכר שהורה עליו המפקח על התעבורה.
מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?
נהג הרכב.
מי אחראי על התקנת שלטי קו הנסיעה בתוך האוטובוס בקו שירות?
נהג האוטובוס.
מי אחראי על כניסתם של הנוסעים לאוטובוס ועל יציאתם ממנו?
נהג האוטובוס.
מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?
בעל הרכב הרשום ורוכש הרכב.
מי הרשות המוסמכת לתת רישיון להפעלת אוטובוס?
המפקח על התעבורה.
מי חייב לבדוק אם נמצא באוטובוס ציוד מלא של עזרה ראשונה?
נהג האוטובוס הוא החייב לבדוק שהציוד יימצא באוטובוס בכל עת.
מי חייב לבדוק את תקינות הבלמים, ההגה, האורות, הצופר, המגבים ופעולת הפתיחה והסגירה של הדלתות באוטובוס?
הנהג, לפני כל נסיעה.