לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 37 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?
לעצור ולנוח.
מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?
מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
מהו מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג?
כפי המצויין ברישיון הרכב ולא יותר משמונה נוסעים, בנוסף לנהג.
מהו מספר ימי המנוחה בשנה המגיעים לנוהג ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג?
52 יום לפחות.
מהו נווטן (ג'י-פי-אס – GPS) ברכב?
מערכת המספקת מידע על מקום הימצאותו של הרכב ומסייעת לנהג להגיע ליעדו.
מהו נתיב?
חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב, למעט רכב דו-גלגלי.
מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?
לבדוק אם מותר, לבצע בדיקה היקפית ולהאט בזהירות.
מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?
להסתכל במראות, להרפות מדוושת הדלק ולהשתמש בבלמים או בהילוכים.
מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
הרכב האדום (1), האופנוע (2), הרכב שלך (3).
מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
אתה הרכב הפונה שמאלה (3), אחריך הטרקטור (2), אחריו הרכב הכחול (1).
מהו רכב היברידי (כלאיים):
רכב שבו מותקן מנוע חשמלי בנוסף למנוע הרגיל.
מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?
רכב שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק״ג או יותר ורכב המוביל חומרים מסוכנים בכל משקל.
מהו תפקיד בלם עזר (חנייה) ברכב?
להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא יתדרדר בעת חנייה.
מהו ״ארגז מתחלף״ (על פי תקנות התעבורה)?
מכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ולפריקה על ידי ״מגבה נוע״.
מהו ״טכוגרף״?
מכשיר ברכב שמותקנת בו דיסקה המסמנת זמן, מרחק, מהירות נסיעה ושעות עבודתו של הנהג.
מהו ״משקל כולל מותר״:
המשקל העצמי של הרכב בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל.
מהו ״רכב משא״?
רכב מנועי המשמש – או המיועד על פי מבנהו לשמש – להובלת טובין (סחורה).
מהו ״רכב עבודה"?
רכב שמורכב עליו ציוד המשמש לביצוע עבודה ואינו מיועד להובלת מטען ולהסעת נוסעים.
מהי "בדיקת נשיפה"?
בדיקת אוויר שננשף לתוך מכשיר הנותן מידע על מידת ריכוז האלכוהול בדמו של הנבדק.
מהי "דרך" על פי החוק?
כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם.
מהי "פניית פרסה"?
פנייה שכתוצאה ממנה נהג רכב חוזר על עקבותיו לכיוון שממנו הגיע (מסתובב ונוסע בכיוון הנגדי).
מהי "תחזוקה מונעת" ברכב?
תחזוקה סדירה ומתוכננת, השומרת על תקינות הרכב ומערכותיו.
מהי אחריותו של בעל הרכב לגבי עבירה שנעשתה ברכבו?
אחריותו מוחלטת, אלא אם כן יוכיח מי נהג ברכב באותה שעה.
מהי הבעיה העיקרית העומדת לפני הנהג בהתקרבו אל צומת?
עומס המטלות שעליו לבצע בזמן קצר בעת ובעונה אחת.
מהי הגדרת "רכב מיושן" לגבי רכב נוסעים פרטי?
רכב נוסעים פרטי שעברו 19 שנים משנת ייצורו.
מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?
הסתכלות היקפית נכונה ורצופה וקצב נסיעה אטי.
מהי הדרך הנכונה לירידה מתוכננת לשול הדרך הנמוך מהכביש?
האטת הרכב למהירות נמוכה וירידה הדרגתית לשול.
מהי הדרך הנכונה לכוונון משענת הראש ברכב?
השפה העליונה של המשענת תימצא בקו אחד עם הקצה העליון של ראש הנהג.
מהי הדרך הנכונה לעבור מנתיב לנתיב?
בדיקה והסתכלות במראות, בדיקת הנתיב המיועד, איתות, הבטחת אפשרות המעבר וסטייה מתונה (באלכסון) מנתיב לנתיב.
מהי ההשפעה של שמירת רווח על שדה הראייה של הנהג?
ככל שנשמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנינו, כך ישתפר שדה הראייה.