לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 37 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?
האטת הרכב – ואף עצירה – בכל מקרה שצפויה סכנה.
מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?
לא להרשות לאדם שאין ברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, לנהוג בו.
מהי חובתו של נהג שהרגיש שחלק מן המטען שהוא מוביל נפל על הכביש?
לעצור מיד ולדאוג לסילוקו המידי של המטען שנפל.
מהי חובתו של נוהג ברכב שמשקלו הכולל יותר מ-3,500 ק"ג בעת העמדת רכב ב"זמן תאורה" בדרך שאינה עירונית?
להציב משולש אזהרה תמיד וגם להציב פנס נייד או להפעיל את ארבעת מחווני הכיוון (אורות המצוקה).
מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?
אחיזה נכונה של ההגה מאפשרת סיבוב מדויק של ההגה, הנחוץ להיגוי מדויק בכל עת.
מהי מהירות סבירה ?
מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?
מהירות כחוק המותאמת לתנאי הדרך, הסביבה והתנועה, ושבה לנהג יש שליטה מלאה ברכבו.
מהי ״מכולה״?
מכל או ארגז משלוח, המשמש להובלת טובין והמותקן באופן המאפשר את ריתוקו בהתקן סובב- נועל ורוחבו אינו עולה על 250 ס"מ.
מהי ״תאורה היקפית״ על פי תקנות התעבורה?
מערכת תאורה בפנסים שאורם צהוב, הסדורים מסביב למטען החורג במרחק של 100 ס״מ זה מזה או פחות.
מהירות סבירה היא:
המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?
בדיקת מצב התנועה בכביש, מתן אות מתאים ועלייה מתונה.
מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:
החלפת הילוכים.
מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"
לא נכון. מה שקובע הוא מידת האלכוהול בדם ביחס למידה הקבועה בחוק.
מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:
כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:
מנתיב לפנייה שמאלה וכן מכל נתיב אחר שאין בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה.
מטען חורג הבולט מאחורי הרכב יש לסמן:
במשולש אדום מחזיר אור שכל אחת מצלעותיו באורך 60 ס"מ.
מטרתו של תמרור מודיעין:
לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?
בעל הרכב הרשום והנהג.
מי אחראי למטען ברכב, ליציבותו ולחלוקת משקלו הנכונה על הרכב?
הנהג ובעל הרכב.
מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?
נהג הרכב.
מי אחראי לתקינות מגביל המהירות המותקן ברכב?
הנהג ובעל הרכב.
מי אחראי על סידור המטען על הרכב ועל הבטחת תקינותו?
הנהג בלבד.
מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?
בעל הרכב הרשום ורוכש הרכב.
מי חייב ברישיון מוביל?
כל מי שנותן שירותי הובלה ברכב מסחרי שמשקלו הכולל 10,000 ק"ג או יותר.
מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?
נהג רכב המבקש לפנות שמאלה.
מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?
הנהג. עליו להאט ולהתכונן לעצירה.
מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?
הרכב הבהיר (הפרטי) (1).
מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?
הנוהג ברכב.
מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?
רכב המשמש לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
מי רשאי להוביל חומרים מסוכנים?
רק מי שהוכשר לכך ושקיבל היתר ממשרד התחבורה.