לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 36 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מהו "מושב בטיחות"?
מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות ומותקנות בו חגורות.
מהו "מושב מגביה" (בוסטר)?
מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב, שהיושב בו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.
מהו "מחלף"?
מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.
מהו "מעבר חצייה"?
חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי רגל.
מהו "מפגש מסילת ברזל"?
מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
מהו "מרחק העצירה" של רכב?
המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב.
מהו "מרכב אחוד" ברכב?
מרכב שבו תא הנהג ותא המטען מהווים יחידה אחת.
מהו "משקל כולל מותר"?
הסך הכולל של המשקל העצמי של הרכב, משקל האנשים שמותר להסיע בו והמטען שהתירה רשות הרישוי להוביל בו.
מהו "משקל עצמי"?
משקל הרכב ללא מטען וללא נהג.
מהו "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מד"א או אמבולנס אחר שאושר, רכב משטרה, רכב כיבוי אש או רכב אחר שאושר כרכב ביטחון, המפיץ אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
מהו "רכב מסחרי"?
רכב המשמש – או המיועד לשמש – להובלת משא בשכר או לעיסוקו של בעל הרכב.
מהו "רכב נוסעים פרטי"?
רכב מנועי פרטי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים נוסף לנהג, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
מהו "שביל"?
דרך או חלק מדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג מסוים של עוברי דרך.
מהו "שטח מת"?
שטח מסביב לרכב שהנהג אינו יכול להבחין בו ובנמצאים בתוכו.
מהו אורכו המרבי המותר בחוק של הרכב בתמונה?
18.75 מטרים.
מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?
בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.
מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?
להביט במראות ולסובב את הראש אל הכיוון שאליו אנחנו מתכוונים לנוע.
מהו הגובה המרבי המותר של רכב שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או פחות מזה, יחד עם המטען שעליו?
ארבעה מטרים.
מהו הגובה המרבי מעל פני הכביש של מטען שמותר להעמיס על רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר מ-3,501 ועד 8,000 ק"ג?
שלושה מטרים וחצי.
מהו הגובה המרבי של מטען שמותר להובילו ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מ-8,000 ק״ג ועד 15,000 ק״ג?
4.00 מטרים.
מהו הזמן הנכון לבדיקת שמן מנוע?
לפני התנעת המנוע ועל משטח אופקי.
מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?
הדבר מסייע למילוט קצר ומיידי לשול הדרך במקרה של סכנה.
מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?
מרחקי התגובה, הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר.
מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?
הלחץ שקבע יצרן הרכב.
מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?
40 סנטימטרים.
מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?
נהג הרכב אינו שומר על ימין הכביש והוא חשוף לתאונה חזיתית.
מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?
נהג המכלית אינו שומר על ימין הכביש.
מהו המשפט הנכון?
אין לסמוך על נהגים אחרים שייתנו לך תמיד זכות קדימה.
מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?
הרכב עלול להחליק לתוך שטח הצומת בגלל הכביש הרטוב.
מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?
להתחיל ולסיים את הפנייה סמוך לשפת הכביש הימנית.