לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 35 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
חרוט להכוונה או לסימון מכשול במקום של עבודות בדרך.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני.
מה פירוש התמרור?
תחנת עזרה ראשונה.
מה פירוש התמרור?
לפניך התמזגות עם כביש משמאל. תן זכות קדימה ואל תפנה שמאלה.
מה פירוש התמרור?
מפגש מסילת ברזל.
מה פירוש התמרור?
גודש בתנועה לפניך (תמרור פולט אור).
מה פירוש התמרור?
אכסניית נוער.
מה פירוש התמרור?
הכביש הולך וצר מצד ימין.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית חנייה כבתמרור.
מה פירוש התמרורים?
מהירות מיוחדת: אסור לנסוע מהר יותר מהרשום בתמרור (בקמ"ש).
מה פירוש התמרורים?
הפניה הקרובה שמאלה או הפניה הקרובה ימינה - בהתאמה - אסורות.
מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?
הנסיעה בנתיב זה אסורה.
מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה?
שאף אחת מנורות האזהרה בלוח המחוונים אינה דולקת.
מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?
את תאריך הייצור של הצמיג, כדי לוודא שהצמיג אינו ישן מדי (קיים יותר משש שנים).
מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?
אם מערכת הבלימה פועלת כנדרש.
מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?
להודיע מיד על כך לרשות הרישוי.
מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?
להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
מה קובע "חוק שירותי הובלה"?
החוק קובע שאין לתת שירותי הובלה ברכב מסחרי שמשקלו הכולל 10,000 ק"ג או יותר ללא "רישיון מוביל".
מה רשאי שוטר לעשות לאחר שמצא כי משקלו של מטען ברכב מסחרי חורג מן המותר?
למסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב לתקופה של 30 יום.
מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?
האט והיכון לעצירה, כדי למנוע פגיעה בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב.
מה תפקיד המאט ברכב?
להאט את מהירות הרכב בזמן נסיעה שלא באמצעות מערכת הבלמים, למשל במורד ארוך.
מה תפקיד המתנע (סטרטר) ברכב?
להתניע את המנוע.
מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?
לאפשר בקרה על מערכות הרכב השונות ולקבל מידע מהן.
מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?
לשמר את יכולות ההיגוי והתמרון של הרכב גם בבלימת חירום.
מה תפקידה של מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ברכב, אי-אס-פי (ESP)?
לצמצם את סכנת ההחלקה של הרכב.
מהו "גרור" על פי החוק:
רכב שאינו מנועי, המיועד להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו.
מהו "זמן הלילה"?
פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
מהו "זמן תאורה" על פי החוק:
זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה בגלל תנאי מזג האוויר או בגלל סיבות אחרות.
מהו "מאט מהירות"?
מנגנון חשמלי או הידרולי שאינו קשור למערכת הבלמים ברכב והמשמש להאטת הרכב בעת הפעלתו.