לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 35 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מהו הגובה המרבי של מטען שמותר להובילו ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מ-8,000 ק״ג ועד 15,000 ק״ג?
4.00 מטרים.
מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?
הדבר מסייע למילוט קצר ומיידי לשול הדרך במקרה של סכנה.
מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?
מרחקי התגובה, הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר.
מהו הלחץ התקין במערכת בלימה פנאומטית (אוויר דחוס) ברכב?
הלחץ שקבע יצרן הרכב.
מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?
40 סנטימטרים.
מהו המרחק הנדרש בין תא הנהג של התומך לבין הדופן הקדמית של הנתמך ברכב מסוג "תומך"?
מרחק שיאפשר תנועה של השניים בכל כיוון בלי לפגוע זה בזה וכן מאפשר תנועה חופשית של החיבורים בפנייה מרבית.
מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?
נהג הרכב אינו שומר על ימין הכביש והוא חשוף לתאונה חזיתית.
מהו המשפט הנכון לגבי הנראה בתמונה?
נהג המכלית אינו שומר על ימין הכביש.
מהו המשפט הנכון?
אין לסמוך על נהגים אחרים שייתנו לך תמיד זכות קדימה.
מהו המשקל הכולל המותר של נתמך בעל שני סרנים או יותר המיועד להובלת מכולה?
לא יפחת מ-29,000 ק״ג.
מהו המשקל הכולל המותר של רכב מסחרי החייב בבדיקה של מערכת הבלמים לפחות פעם אחת בחצי שנה?
16,000 ק״ג או יותר.
מהו הסיכון העיקרי בהתקרבות לצומת בכביש רטוב?
הרכב עלול להחליק לתוך שטח הצומת בגלל הכביש הרטוב.
מהו העיקרון החשוב ביותר בפנייה ימינה בצומת?
להתחיל ולסיים את הפנייה סמוך לשפת הכביש הימנית.
מהו הפתרון היעיל לבעיית העייפות של הנהג?
לעצור ולנוח.
מהו הרווח המינימלי שעליך לשמור בינך ובין הרכב הנע לפניך, על פי החוק?
מרחק נסיעה של שנייה אחת לפחות.
מהו מספר ימי המנוחה בשנה המגיעים לנוהג ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג?
52 יום לפחות.
מהו נתיב?
חלק מרוחבו של כביש המספיק לתנועת טור אחד של רכב, למעט רכב דו-גלגלי.
מהו סדר הפעולות לעצירה או לחנייה?
לבדוק אם מותר, לבצע בדיקה היקפית ולהאט בזהירות.
מהו סדר הפעולות שעל הנוהג ברכב לעשות לפני האטה?
להסתכל במראות, להרפות מדוושת הדלק ולהשתמש בבלמים או בהילוכים.
מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
אתה הרכב הפונה שמאלה (3), אחריך הטרקטור (2), אחריו הרכב הכחול (1).
מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?
הרכב האדום (1), האופנוע (2), הרכב שלך (3).
מהו רוחב מטען שכדי להובילו נחוץ היתר של קצין משטרה?
רוחב מטען העולה על 3.40 מטרים.
מהו רכב היברידי (כלאיים):
רכב שבו מותקן מנוע חשמלי בנוסף למנוע הרגיל.
מהו רכב מסחרי על פי חוק שירותי הובלה?
רכב שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק״ג או יותר ורכב המוביל חומרים מסוכנים בכל משקל.
מהו ״ארגז מתחלף״ (על פי תקנות התעבורה)?
מכל או ארגז או אמצעי אחר להובלת טובין המתוכנן לטעינה ולפריקה על ידי ״מגבה נוע״.
מהו ״טכוגרף״?
מכשיר ברכב שמותקנת בו דיסקה המסמנת זמן, מרחק, מהירות נסיעה ושעות עבודתו של הנהג.
מהו ״משקל כולל מותר״:
המשקל העצמי של הרכב בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל.
מהו ״רכב מורכב״?
תומך שמחובר אליו נתמך.
מהו ״רכב משא״?
רכב מנועי המשמש – או המיועד על פי מבנהו לשמש – להובלת טובין (סחורה).
מהו ״רכב עבודה"?
רכב שמורכב עליו ציוד המשמש לביצוע עבודה ואינו מיועד להובלת מטען ולהסעת נוסעים.