לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 35 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
עד היכן תוקפו של התמרור המוצב לפניך?
עד לצומת הבא.
עד היכן תוקפו של התמרור?
עד לצומת הקרוב או עד למקום שנאסרה בו החנייה.
עד היכן תוקפם של התמרורים?
עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת או עד תמרור הקובע קצה קטע של מהירות מיוחדת.
על איזה סרן פועלים בלמי השירות בטרקטור?
על הסרן האחורי.
על אילו שינויי בריאות חייב הנהג לדווח למשרד הרישוי?
על מחלת לב ועל מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה או השמיעה שהתגלו.
על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?
על בדיקת תאריך הייצור של הצמיג, כדי לוודא שהצמיג אינו ישן מדי (גילו יותר משנתיים).
על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?
על הנוהג ברכב.
על מי מוטלת החובה להכיר את חוקי התנועה ולציית להם?
על כל אדם המשתמש בדרך.
על מי תחול האחריות לרכב החונה במקום האסור לחנייה?
על בעל הרכב הרשום ברישיון הרכב, אלא אם כן הוא הוכיח שלא הוא הנהג ויצביע על הנהג שביצע את העבירה.
על נהג רכב הנוסע בקרבת קבוצת ילדים:
להאט, ואם צריך גם לעצור את הרכב.
על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?
302
על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:
אסור לך להיכנס לצומת באור אדום.
על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?
שנתיים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג עד 20 נקודות חובה.
על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:
להאט.
על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?
הכביש רטוב, הראות לקויה והתנועה צפופה.
על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?
אסור, בשל סימון קו הפרדה רצוף כפול על פני הכביש.
על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:
דרך ראשית שאינה עירונית.
על פי התמרורים, למה יש לצפות?
מפגש מסילת ברזל – לאחר שפנינו שמאלה.
על פי שיטת הניקוד, נהג שצבר בין 12 נקודות ל-22 נקודות:
יזומן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה ויחויב במבחן.
על פי שיטת הניקוד:
רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
פניית פרסה מותרת:
מכל נתיב, אלא אם כן יש תמרור האוסר זאת.
פנסי החזית ברכב יאירו את הדרך באור:
בצבע אחיד, לבן או צהוב בהיר.
פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:
אינם מאירים את הדרך כנדרש.
צורתם של תמרורי אזהרה היא:
בדרך כלל משולש שקודקודו כלפי מעלה.
צמיגים המורכבים על אותו סרן ברכב חייבים להיות:
בעלי מידה שווה, בהתאם להוראות יצרן הרכב.
קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 30 יום:
אם עבר הנהג עבירה של סיכון הולך רגל במעבר חצייה.
קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה של נהג למשך 60 יום:
אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, ויש חשד סביר לאשמתו.
רכב התקלקל בדרך שאינה עירונית. הנהג עצר אותו בשול הימני. אין מדרכה. כיצד יש להשתמש באפוד הזוהר?
כל התשובות נכונות.
רכב צולם כחוק כשהוא עובר עבירה. על מי חלה האחריות לעבירה?
על בעל הרכב, אלא אם כן יוכיח שהרכב היה נהוג בידי אדם אחר ומי היה אדם זה.
רכב שדולף ממנו שמן או נפלט ממנו עשן במידה העולה על ההפרשה הרגילה:
אסור לנהוג בו.