לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 34 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
קצה רחוב משולב.
מה פירוש התמרור?
סימון מקום מעבר צר או מכשול.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
כביש משובש.
מה פירוש התמרורים?
הפניה הקרובה שמאלה או הפניה הקרובה ימינה - בהתאמה - אסורות.
מה פירוש התמרורים?
מהירות מיוחדת: אסור לנסוע מהר יותר מהרשום בתמרור (בקמ"ש).
מה פירושו של תמרור זה כשהוא מוצב מעל נתיב נסיעתך?
הנסיעה בנתיב זה אסורה.
מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?
את תאריך הייצור של הצמיג, כדי לוודא שהצמיג אינו ישן מדי (קיים יותר משש שנים).
מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?
אם מערכת הבלימה פועלת כנדרש.
מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?
להודיע מיד על כך לרשות הרישוי.
מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?
להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
מה קובע החוק בקשר למכירת כרטיסים או למתן עודף בידי נהג רכב ציבורי?
אסור למכור כרטיסים או לתת עודף כשהאוטובוס או המונית בתנועה.
מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?
האט והיכון לעצירה, כדי למנוע פגיעה בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב.
מה תפקיד המאט ברכב?
להאט את מהירות הרכב בזמן נסיעה שלא באמצעות מערכת הבלמים, למשל במורד ארוך.
מהו "זוטובוס"?
מונית שמשקלה מ-2,200 ק"ג עד 3,500 ק"ג המורשית להסיע עד עשרה נוסעים.
מהו "זמן הלילה"?
פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
מהו "זמן תאורה" על פי החוק:
זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה בגלל תנאי מזג האוויר או בגלל סיבות אחרות.
מהו "מאט מהירות"?
מנגנון חשמלי או הידרולי שאינו קשור למערכת הבלמים ברכב והמשמש להאטת הרכב בעת הפעלתו.
מהו "מחלף"?
מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.
מהו "מעבר חצייה"?
חלק הכביש שיועד על פי סימון או תמרור לחצייה של הולכי רגל.
מהו "מפגש מסילת ברזל"?
מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
מהו "מרחק העצירה" של רכב?
המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב.
מהו "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מד"א או אמבולנס אחר שאושר, רכב משטרה, רכב כיבוי אש או רכב אחר שאושר כרכב ביטחון, המפיץ אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
מהו "רכב סיור"?
רכב ציבורי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים מלבד הנהג, ושצוין ברישיון הרכב כרכב סיור.
מהו "שביל"?
דרך או חלק מדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג מסוים של עוברי דרך.
מהו "שטח מת"?
שטח מסביב לרכב שהנהג אינו יכול להבחין בו ובנמצאים בתוכו.
מהו אורכו המרבי המותר בחוק של האוטובוס בתמונה?
13.5 מטרים.
מהו אורכו המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?
15 מטרים.
מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?
בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.