לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 34 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג לעקוף (מותר לו לעקוף אופנוע).
מה פירוש התמרור?
אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן לבעלי חיים לא רתומים.
מה פירוש התמרור?
מספרה של דרך מהירה.
מה פירוש התמרור?
נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
מה פירוש התמרור?
סע שמאלה - פנה לפני התמרור.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה להולכי רגל במקום שבו מסומן מעבר החצייה בכביש.
מה פירוש התמרור?
אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.
מה פירוש התמרור?
כניסה לאזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
מה פירוש התמרור?
לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה במקום הצבתו באתר עבודה בדרך.
מה פירוש התמרור?
מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן.
מה פירוש התמרור?
החנייה על המדרכה, בהתאם למסומן עליה, מותרת לרכב פרטי ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2,200 ק״ג.
מה פירוש התמרור?
דרך מפותלת.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
הגדרת תנועות בנתיבים שלפניך.
מה פירוש התמרור?
קצה רחוב משולב.
מה פירוש התמרור?
זכות הקדימה בקטע הדרך הצרה היא שלך.
מה פירוש התמרור?
תמרור של מסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים.
מה פירוש התמרור?
קצה הקטע של מהירות מיוחדת.
מה פירוש התמרור?
סע ישר קדימה בלבד.
מה פירוש התמרור?
הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
מכאן ואילך החנייה מותרת.
מה פירוש התמרור?
תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.
מה פירוש התמרור?
כביש משובש.
מה פירוש התמרור?
שביל לאופניים ולהולכי רגל בלבד.
מה פירוש התמרור?
זהירות, רמזור לפניך.
מה פירוש התמרור?
קצה הדרך המהירה.