לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 34 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?
להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
מה קובע "חוק שירותי הובלה"?
החוק קובע שאין לתת שירותי הובלה ברכב מסחרי שמשקלו הכולל 10,000 ק"ג או יותר ללא "רישיון מוביל".
מה רשאי שוטר לעשות לאחר שמצא כי משקלו של מטען ברכב מסחרי חורג מן המותר?
למסור לנהג הודעת איסור שימוש ברכב לתקופה של 30 יום.
מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?
האט והיכון לעצירה, כדי למנוע פגיעה בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב.
מה תפקיד המאט ברכב?
להאט את מהירות הרכב בזמן נסיעה שלא באמצעות מערכת הבלמים, למשל במורד ארוך.
מהו "גרור" על פי החוק:
רכב שאינו מנועי, המיועד להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו.
מהו "הגלגל החמישי" ברכב מסוג "תומך"?
מתקן (צלחת) המיועד לחבר את הנתמך לתומך.
מהו "זמן הלילה"?
פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
מהו "זמן תאורה" על פי החוק:
זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה בגלל תנאי מזג האוויר או בגלל סיבות אחרות.
מהו "מאט מהירות"?
מנגנון חשמלי או הידרולי שאינו קשור למערכת הבלמים ברכב והמשמש להאטת הרכב בעת הפעלתו.
מהו "מושב מגביה" (בוסטר)?
מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב, שהיושב בו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.
מהו "מחלף"?
מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.
מהו "מעבר חצייה"?
חלק מהכביש המסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
מהו "מפגש מסילת ברזל"?
מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
מהו "מרחק העצירה" של רכב?
המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב.
מהו "מרכב אחוד" ברכב?
מרכב שבו תא הנהג ותא המטען מהווים יחידה אחת.
מהו "משקל כולל מותר"?
הסך הכולל של המשקל העצמי של הרכב, משקל האנשים שמותר להסיע בו והמטען שהתירה רשות הרישוי להוביל בו.
מהו "משקל עצמי"?
משקל הרכב ללא מטען וללא נהג.
מהו "נתמך" על פי החוק:
גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך.
מהו "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מד"א או אמבולנס אחר שאושר, רכב משטרה, רכב כיבוי אש או רכב אחר שאושר כרכב ביטחון, המפיץ אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
מהו "רכב מסחרי"?
רכב המשמש – או המיועד לשמש – להובלת משא בשכר או לעיסוקו של בעל הרכב.
מהו "שביל"?
דרך או חלק מדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג מסוים של עוברי דרך.
מהו "שטח מת"?
שטח מסביב לרכב שהנהג אינו יכול להבחין בו ובנמצאים בתוכו.
מהו אורכו המרבי המותר בחוק של הרכב בתמונה?
18.75 מטרים.
מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?
בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.
מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?
להביט במראות ולסובב את הראש אל הכיוון שאליו אנחנו מתכוונים לנוע.
מהו האורך הכולל המותר של רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג?
12 מטרים.
מהו הגובה הכללי (מעל לקרקע) של מטען שלהובלתו נחוץ היתר של קצין משטרה?
יותר מ-4.80 מטרים.
מהו הגובה המרבי המותר של רכב שמשקלו הכולל המותר 15,000 ק"ג או פחות מזה, יחד עם המטען שעליו?
ארבעה מטרים.
מהו הגובה המרבי של מטען שהוא יחידה אחת, שמותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-15,000 ק"ג (ללא היתר מקצין משטרה)?
4.80 מטרים.