לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 33 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן לבעלי חיים לא רתומים.
מה פירוש התמרור?
מספרה של דרך ראשית.
מה פירוש התמרור?
כניסה לאזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
סע ישר קדימה בלבד.
מה פירוש התמרור?
אכסניית נוער.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
מה פירוש התמרור?
חרוט להכוונה או לסימון מכשול במקום של עבודות בדרך.
מה פירוש התמרור?
מכאן ואילך החנייה מותרת.
מה פירוש התמרור?
מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור.
מה פירוש התמרור?
היכון לנסיעה עם הופעת האור הירוק.
מה פירוש התמרור?
עבור לנתיב הסמוך מימין, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכב עבודה או טרקטור חוצה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב התמרור.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות. תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה.
מה פירוש התמרור?
גודש בתנועה לפניך (תמרור פולט אור).
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה להולכי רגל – גם שולי הדרך.
מה פירוש התמרור?
לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה במקום הצבתו באתר עבודה בדרך.
מה פירוש התמרור?
מפגש מסילת ברזל.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה להולכי רגל במקום שבו מסומן מעבר החצייה בכביש.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
מה פירוש התמרור?
אתר מחנאות או חניון לילה.
מה פירוש התמרור?
מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל.
מה פירוש התמרור?
נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
מה פירוש התמרור?
מספרה של דרך מהירה.
מה פירוש התמרור?
מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן.
מה פירוש התמרור?
עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
מה פירוש התמרור?
תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.