לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 33 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה פירוש התמרור?
סגור בפני כל רכב בשני הכיוונים.
מה פירוש התמרור?
קצה המקום או הקטע המותר לחנייה.
מה פירוש התמרור?
היכון לנסיעה עם הופעת האור הירוק.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-300 מטרים לפני המפגש).
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות שמאלה.
מה פירוש התמרור?
כניסה לכביש חד-סטרי.
מה פירוש התמרור?
אתר מחנאות או חניון לילה.
מה פירוש התמרור?
עקומה (פנייה) חדה ימינה.
מה פירוש התמרור?
עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב התמרור.
מה פירוש התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה פירוש התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
מה פירוש התמרור?
התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
מה פירוש התמרור?
שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל.
מה פירוש התמרור?
מקום מפגש מסילת ברזל – מסילה אחת.
מה פירוש התמרור?
רחוב מימין ללא מוצא.
מה פירוש התמרור?
השתלב בתנועה בנתיב הסמוך מימין או משמאל.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
דרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע לפחות במהירות שצוינה בתמרור (בקמ״ש).
מה פירוש התמרור?
עצור! (תמרור נייד), כל עוד התמרור מוצב לפניך.
מה פירוש התמרור?
מספרה של דרך ראשית.
מה פירוש התמרור?
התקרבות למפגש מסילת ברזל - כ-200 מטרים לפני המפגש.
מה פירוש התמרור?
סימון מקום מעבר צר או מכשול.
מה פירוש התמרור?
אסורה כניסת כל רכב מנועי, פרט לאופנוע בלי רכב צדי.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
כניסה לדרך מהירה.
מה פירוש התמרור?
הנסיעה בנתיב זה אסורה.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכב עבודה או טרקטור חוצה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל.