לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 33 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
מה צריך הנהג לבדוק לפני התחלת הנסיעה?
שאף אחת מנורות האזהרה בלוח המחוונים אינה דולקת.
מה צריך לבדוק כאשר רוכשים צמיג חדש לרכב?
את תאריך הייצור של הצמיג, כדי לוודא שהצמיג אינו ישן מדי (קיים יותר משש שנים).
מה צריך לבדוק נוהג ברכב לאחר שחצה שלולית מים עמוקה בכביש?
אם מערכת הבלימה פועלת כנדרש.
מה צריך לעשות נהג כאשר חל שינוי במצב בריאותו?
להודיע מיד על כך לרשות הרישוי.
מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?
להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
מה תהיה תגובתך לסימנים המעידים שבתמונה?
האט והיכון לעצירה, כדי למנוע פגיעה בדלת הפתוחה או באדם היוצא מהרכב.
מה תפקיד המתנע (סטרטר) ברכב?
להתניע את המנוע.
מה תפקיד לוח המחוונים ברכב?
לאפשר בקרה על מערכות הרכב השונות ולקבל מידע מהן.
מה תפקידה של מערכת אי-בי-אס (ABS)?
לאפשר שליטה והיגוי ברכב בעת בלימה.
מה תפקידה של מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ברכב, אי-אס-פי (ESP)?
לצמצם את סכנת ההחלקה של הרכב.
מהו "זמן הלילה"?
פרק הזמן שבין תום רבע שעה אחרי שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה.
מהו "זמן תאורה" על פי החוק:
זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה בגלל תנאי מזג האוויר או בגלל סיבות אחרות.
מהו "מושב בטיחות"?
מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב והרתום לרכב באמצעות חגורת בטיחות ומותקנות בו חגורות.
מהו "מושב מגביה" (בוסטר)?
מושב תקני המיועד להסעת ילדים ברכב, שהיושב בו רתום בחגורת הבטיחות של הרכב.
מהו "מחלף"?
מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.
מהו "מעבר חצייה"?
חלק מהכביש המסומן כמיועד לחצייה של הולכי רגל.
מהו "מפגש מסילת ברזל"?
מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך.
מהו "מרחק העצירה" של רכב?
המרחק שעובר הרכב מרגע שנהג הרכב מבחין בסכנה שלפניו ועד לעצירתו של הרכב.
מהו "רכב ביטחון"?
אמבולנס של מד"א או אמבולנס אחר שאושר, רכב משטרה, רכב כיבוי אש או רכב אחר שאושר כרכב ביטחון, המפיץ אור מהבהב ומשמיע אות אזעקה.
מהו "רכב נוסעים פרטי"?
רכב מנועי פרטי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים נוסף לנהג, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
מהו "שביל"?
דרך או חלק מדרך שאינו כביש, שהוקצה לסוג מסוים של עוברי דרך.
מהו "שטח מת"?
שטח מסביב לרכב שהנהג אינו יכול להבחין בו ובנמצאים בתוכו.
מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?
בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.
מהו האופן הנכון של בדיקת הדרך בעת השתלבות בנסיעה, עם התחלת הנסיעה?
להביט במראות ולסובב את הראש אל הכיוון שאליו אנחנו מתכוונים לנוע.
מהו הגיל המינימלי הדרוש לקבלת רישיון מדרגה B?
17 שנים.
מהו הזמן הנכון לבדיקת שמן מנוע?
לפני התנעת המנוע ועל משטח אופקי.
מהו היתרון בנהיגה בימין הכביש?
הדבר מסייע למילוט קצר ומיידי לשול הדרך במקרה של סכנה.
מהו היתרון שיש לנהג בנסיעה במהירות נמוכה במצבים מסוכנים?
מרחקי התגובה, הבלימה והעצירה כולם קצרים יותר.
מהו המרחק המרבי ממדרכה שבו מותר להעמיד רכב במקביל לשפת הכביש?
40 סנטימטרים.
מהו המשפט הנכון ביותר לגבי הנראה בתמונה?
נהג הרכב אינו שומר על ימין הכביש והוא חשוף לתאונה חזיתית.