לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 32 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
רחוב מימין ללא מוצא.
מה פירוש התמרור?
מכאן ולאורך קטע של 2,500 מטרים יש ירידה תלולה.
מה פירוש התמרור?
לפניך התמזגות עם כביש משמאל. תן זכות קדימה ואל תפנה שמאלה.
מה פירוש התמרור?
התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
מה פירוש התמרור?
חנייה לכלי רכב.
מה פירוש התמרור?
היזהר, תנועת אופניים בדרך.
מה פירוש התמרור?
אסורה כניסת כל רכב מנועי, פרט לאופנוע בלי רכב צדי.
מה פירוש התמרור?
החנייה על המדרכה, בהתאם למסומן עליה, מותרת לרכב פרטי ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2,200 ק״ג.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה.
מה פירוש התמרור?
דרך לרכב מנועי בלבד.
מה פירוש התמרור?
צומת הצטלבות.
מה פירוש התמרור?
השתלב בתנועה בנתיב הסמוך מימין או משמאל.
מה פירוש התמרור?
הולכי רגל בקרבת מקום.
מה פירוש התמרור?
מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
מה פירוש התמרור?
התקרבות למפגש מסילת ברזל - כ-200 מטרים לפני המפגש.
מה פירוש התמרור?
עצור! (תמרור נייד), כל עוד התמרור מוצב לפניך.
מה פירוש התמרור?
תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה בלבד (ההמתנה בתחנה אסורה).
מה פירוש התמרור?
הכביש הולך וצר מצד ימין.
מה פירוש התמרור?
סע שמאלה - פנה לפני התמרור.
מה פירוש התמרור?
כביש ללא מוצא.
מה פירוש התמרור?
התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
מה פירוש התמרור?
מקום מפגש מסילת ברזל – מסילה אחת.
מה פירוש התמרור?
הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
קצה הקטע של מהירות מיוחדת.
מה פירוש התמרור?
שביל לאופניים בלבד.
מה פירוש התמרור?
קצה המקום או הקטע המותר לחנייה.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה.
מה פירוש התמרור?
סע ימינה. פנה לפני התמרור.