לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 32 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
חנייה לכלי רכב.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לאופניים.
מה פירוש התמרור?
מעבר חצייה להולכי רגל לפניך.
מה פירוש התמרור?
דרך לרכב מנועי בלבד.
מה פירוש התמרור?
הולכי רגל בקרבת מקום.
מה פירוש התמרור?
תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה מתחילה כ-2,500 מטר לפניך.
מה פירוש התמרור?
קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
עבור לנתיב הסמוך מימין, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.
מה פירוש התמרור?
הגבלת גובה לרכב. אסורה הכניסה לרכב שגובהו יחד עם המטען יותר מן הגובה הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.
מה פירוש התמרור?
אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. (הפנייה לדרך הצדדית אסורה). על הנוסעים בה לתת לך זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
מה פירוש התמרור?
סע ימינה. פנה לפני התמרור.
מה פירוש התמרור?
מנהרה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
סכנת החלקה.
מה פירוש התמרור?
צומת הצטלבות.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור מיתון תנועה.
מה פירוש התמרור?
מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב המוביל חומר מסוכן.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה להולכי רגל – גם שולי הדרך.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
ירידה תלולה.
מה פירוש התמרור?
הכוונה מוקדמת ליעדים לפני צומת בדרך שאינה עירונית.
מה פירוש התמרור?
תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה בלבד (ההמתנה בתחנה אסורה).
מה פירוש התמרור?
מכאן ולאורך קטע של 2,500 מטרים יש ירידה תלולה.
מה פירוש התמרור?
זהירות! פסי האטה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
צומת קמץ לפניך.