לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 32 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
זהירות! פסי האטה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מותר לנסוע בנתיב זה.
מה פירוש התמרור?
עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
מה פירוש התמרור?
מספרה של דרך ראשית.
מה פירוש התמרור?
מעבר חצייה להולכי רגל לפניך.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות ימינה.
מה פירוש התמרור?
הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
לך יש זכות קדימה בדרך הצרה לגבי התנועה מן הכיוון הנגדי.
מה פירוש התמרור?
תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכב עבודה או טרקטור חוצה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. (הפנייה לדרך הצדדית אסורה). על הנוסעים בה לתת לך זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
עבור לנתיב הסמוך מימין, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.
מה פירוש התמרור?
מספרה של דרך מהירה.
מה פירוש התמרור?
מחסום לפני מפגש מסילת ברזל.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכבת מקומית חוצה בשני הכיוונים בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
מה פירוש התמרור?
כניסה לאזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
לוח נייד מהבהב: איתות אזהרה והכוונה במקום הצבתו באתר עבודה בדרך.
מה פירוש התמרור?
תמרור של מסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים.
מה פירוש התמרור?
התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
מה פירוש התמרור?
כניסה לדרך מהירה.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן לבעלי חיים לא רתומים.
מה פירוש התמרור?
תנועה דו-סטרית לפניך.
מה פירוש התמרור?
קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
גודש בתנועה לפניך (תמרור פולט אור).
מה פירוש התמרור?
תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה בלבד (ההמתנה בתחנה אסורה).
מה פירוש התמרור?
תחנת עזרה ראשונה.
מה פירוש התמרור?
עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב התמרור.