לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 32 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
מהי השיטה הבדוקה והמומלצת לשמירת רווח מתאים מהרכב הנוסע לפנינו?
שיטת ספירת "שתי השניות".
מהי השפעתה של מהירות גבוהה בעת תאונת דרכים?
היא גורמת לעצמת התנגשות גבוהה יותר ולנזק ולפגיעה חמורים יותר.
מהי השפעתה של שמירת רווח מתאים מהרכב שלפניך בעת הנהיגה על צריכת הדלק והבלאי של הרכב?
שמירת רווח מתאים מפחיתה את שחיקת הבלמים ומקטינה את צריכת הדלק של המנוע.
מהי התדירות הנכונה לביצוע תחזוקה ברכב?
התדירות שעליה ממליץ יצרן הרכב.
מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?
האטת הרכב – ואף עצירה – בכל מקרה שצפויה סכנה.
מהי חובתו של בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו?
לא להרשות לאדם שאין ברשותו רישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב, לנהוג בו.
מהי חשיבותה של אחיזת הגה נכונה לשליטה על הרכב וליציבותו?
אחיזה נכונה של ההגה מאפשרת סיבוב מדויק של ההגה, הנחוץ להיגוי מדויק בכל עת.
מהי מהירות סבירה ?
מהירות סבירה שתאפשר לנהג שליטה ברכב, בהתחשב בכל הנסיבות ולא גבוהה מהרשום בחוק.
מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?
מהירות כחוק המותאמת לתנאי הדרך, הסביבה והתנועה, ושבה לנהג יש שליטה מלאה ברכבו.
מהירות סבירה היא:
המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
מהן הפעולות המקדימות שנוהג ברכב חייב לבצע בעת העלייה משול הדרך אל הכביש?
בדיקת מצב התנועה בכביש, מתן אות מתאים ועלייה מתונה.
מותר להוריד יד אחת מעל ההגה בעת הנהיגה לצורך:
החלפת הילוכים.
מותר לנהוג אם שותים משקה אלכוהולימסוג אחד בלבד ולא מערבבים סוגי משקאות": נכון או לא?"
לא נכון. מה שקובע הוא מידת האלכוהול בדם ביחס למידה הקבועה בחוק.
מותר לפנות פניית פרסה לשמאל בצומת לא מרומזר:
כאשר לא נגרמת הפרעה לתנועה, שדה הראייה פנוי ואין תמרור האוסר זאת.
מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:
מנתיב לפנייה שמאלה וכן מכל נתיב אחר שאין בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה.
מטרתו של תמרור מודיעין:
לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?
בעל הרכב הרשום והנהג.
מי אחראי לפליטת עשן מרכב מעל למידה הקבועה בחוק?
נהג הרכב.
מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?
בעל הרכב הרשום ורוכש הרכב.
מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?
נהג רכב המבקש לפנות שמאלה.
מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?
הנהג. עליו להאט ולהתכונן לעצירה.
מי משלושת כלי הרכב אינו נמצא בנתיב הנכון על פי התמרור?
הרכב הבהיר (הפרטי) (1).
מי נושא באחריות לרעש לא סביר ברכב?
הנוהג ברכב.
מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?
רכב המשמש לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?
בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה.
מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?
רק בעל מקצוע מוסמך במוסך מורשה.
מידת הצמיגים הנכונה ברכב היא:
המידה שקבע יצרן הרכב.
מיהו "עובר דרך"?
המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל מטרה אחרת.
מערכות השליטה ברכב הן:
הבלימה, ההיגוי וההאצה.
מערכת הבלמים ברכב תקינה וכוללת ABS:
לחיצה חזקה על דוושת הבלם תגרום לרעידות של הדוושה ולרעשים.