לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: D (רכב ציבורי)

אתם נמצאים בעמוד 31 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
צומת קמץ לפניך.
מה פירוש התמרור?
דרך מפותלת.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
הנסיעה בנתיב זה אסורה.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לאופניים.
מה פירוש התמרור?
הגדרת תנועות בנתיבים שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.
מה פירוש התמרור?
מחסום לפני מפגש מסילת ברזל.
מה פירוש התמרור?
שביל לאופניים ולהולכי רגל בלבד.
מה פירוש התמרור?
זכות הקדימה בקטע הדרך הצרה היא שלך.
מה פירוש התמרור?
חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית חנייה כבתמרור.
מה פירוש התמרור?
מעבר חצייה להולכי רגל לפניך.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות שמאלה.
מה פירוש התמרור?
קצה הדרך המהירה.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור מיתון תנועה.
מה פירוש התמרור?
עקומה (פנייה) חדה ימינה.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה פירוש התמרור?
סע ימינה או שמאלה.
מה פירוש התמרור?
מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.
מה פירוש התמרור?
דרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע לפחות במהירות שצוינה בתמרור (בקמ״ש).
מה פירוש התמרור?
זהירות, רמזור לפניך.
מה פירוש התמרור?
סגור בפני כל רכב בשני הכיוונים.
מה פירוש התמרור?
אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. (הפנייה לדרך הצדדית אסורה). על הנוסעים בה לתת לך זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
מה פירוש התמרור?
שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל.
מה פירוש התמרור?
כניסה לכביש חד-סטרי.
מה פירוש התמרור?
תמרור של מסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים.
מה פירוש התמרור?
לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-300 מטרים לפני המפגש).
מה פירוש התמרור?
זהירות! פסי האטה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.