לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C1 (משאית קלה)

אתם נמצאים בעמוד 31 מתוך: 45 עמודים.
שאלהתשובה
מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?
את קצה דופן הרכב ואת הדרך שבצדי הרכב.
מה פירוש האור המופיע ברמזור (צהוב שאינו מהבהב)?
עצור לפני הצומת, אלא אם כן אינך יכול לעצור בבטחה.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
עצור – אל תמשיך בנסיעה כל עוד דולק האור האדום.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
אור אדום - עצור.
מה פירוש האור המופיע ברמזור?
אתה רשאי להתקדם אם הצומת פנוי.
מה פירוש החץ הירוק המופיע ברמזור?
אתה רשאי להמשיך בנסיעה רק בכיוון החץ.
מה פירוש הסימון השחור-לבן ליד הכביש?
הסימון מיועד להדגשת הימצאותם של מדרכות ושל איי תנועה בנויים בסמוך לכביש.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו הפרדה הרצןף רצוף)?
הנסיעה משמאל לקו ההפרדה הרצוף אסורה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?
קו גבול המסמן את קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?
ציר הכביש או קו נתיב.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
קו עצירה – מקום עצירת רכב כשיש חובת עצירה.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
שינוי הייעוד של הנתיב השמאלי.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
מעבר חצייה להולכי רגל.
מה פירוש הסימון על פני הדרך?
מותר לחצות את הקווים רק אם קו הקטעים מסומן מצד ימין של הקו ההפרדה הרצוף.
מה פירוש הסימון על פני הכביש (מקום שיש בו מפרץ ואבני שפה)?
העצירה מותרת לסוג מסוים של רכב, הרשום בתמרור שהוצב במקום.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
איי תנועה (בצורות שונות) מסומנים על הכביש בצבע לבן.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
מקום שבו החנייה אסורה.
מה פירוש הסימון על פני הכביש?
מקומות חנייה לכלי רכב – מותר לחנות רק בהתאם לסימונים.
מה פירוש הסמל?
חנה וסע.
מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?
רמזור מיוחד לפני מפגש מסילת ברזל: עצור לפני המפגש ואל תמשיך בדרכך כל עוד האור האדום מהבהב.
מה פירוש התמרור המוצב לפניך?
עמודי הכוונה ואזהרה בצד הדרך.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות. תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה.
מה פירוש התמרור?
עבודות בדרך.
מה פירוש התמרור?
מחסום לפני מפגש מסילת ברזל.
מה פירוש התמרור?
שביל לאופניים בלבד.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות ימינה.
מה פירוש התמרור?
כביש ללא מוצא.
מה פירוש התמרור?
סע ימינה או שמאלה.
מה פירוש התמרור?
תנועת אופניים חוצה בדרך שלפניך.