לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 31 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
שביל לאופניים ולהולכי רגל בלבד.
מה פירוש התמרור?
היזהר, תנועת אופניים בדרך.
מה פירוש התמרור?
מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל.
מה פירוש התמרור?
מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
מה פירוש התמרור?
הנסיעה בנתיב זה אסורה.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה.
מה פירוש התמרור?
סימון מקום מעבר צר או מכשול.
מה פירוש התמרור?
אכסניית נוער.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות. תחילה ימינה ולאחר מכן שמאלה.
מה פירוש התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
מה פירוש התמרור?
נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
מה פירוש התמרור?
כביש מימין ללא מוצא.
מה פירוש התמרור?
זהירות, רמזור לפניך.
מה פירוש התמרור?
מכאן ולאורך קטע של 2,500 מטרים יש ירידה תלולה.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור מיתון תנועה.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה להולכי רגל במקום שבו מסומן מעבר החצייה בכביש.
מה פירוש התמרור?
קצה הקטע של מהירות מיוחדת.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
מפגש מסילת ברזל.
מה פירוש התמרור?
קצה המקום או הקטע המותר לחנייה.
מה פירוש התמרור?
לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-300 מטרים לפני המפגש).
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב שעם או בלי מטענו הוא גבוה מן הגובה הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
חנייה לכלי רכב.
מה פירוש התמרור?
מכאן ואילך החנייה מותרת.
מה פירוש התמרור?
מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן.
מה פירוש התמרור?
הגדרת תנועות בנתיבים שלפניך.
מה פירוש התמרור?
מנהרה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
כניסה לכביש חד-סטרי.
מה פירוש התמרור?
עקומה (פנייה) חדה ימינה.