לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: B (רכב)

אתם נמצאים בעמוד 31 מתוך: 41 עמודים.
שאלהתשובה
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור מיתון תנועה.
מה פירוש התמרור?
עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
מה פירוש התמרור?
מקום מפגש מסילת ברזל - יותר ממסילה אחת.
מה פירוש התמרור?
מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.
מה פירוש התמרור?
כניסה לאזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
סע שמאלה - פנה לפני התמרור.
מה פירוש התמרור?
צומת הסתעפות ימינה.
מה פירוש התמרור?
קצה אזור דרכים עירוניות.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן לבעלי חיים לא רתומים.
מה פירוש התמרור?
זהירות! רכב עבודה או טרקטור חוצה בדרך שלפניך.
מה פירוש התמרור?
תחנת עזרה ראשונה.
מה פירוש התמרור?
מעגל תנועה לפניך.
מה פירוש התמרור?
מספרה של דרך ראשית.
מה פירוש התמרור?
התקרבות למפגש מסילת ברזל – כ-100 מטרים לפני המפגש.
מה פירוש התמרור?
כביש סגור – בשני הכיוונים – לכל רכב.
מה פירוש התמרור?
לפניך מפגש מסילת ברזל (כ-300 מטרים לפני המפגש).
מה פירוש התמרור?
קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.
מה פירוש התמרור?
מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
מה פירוש התמרור?
הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
מה פירוש התמרור?
הגבלת גובה לרכב. אסורה הכניסה לרכב שגובהו יחד עם המטען יותר מן הגובה הרשום בתמרור.
מה פירוש התמרור?
היכון לנסיעה עם הופעת האור הירוק.
מה פירוש התמרור?
תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
מה פירוש התמרור?
אתה מתקרב להתמזגות של דרך צדדית מימין. (הפנייה לדרך הצדדית אסורה). על הנוסעים בה לתת לך זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
מה פירוש התמרור?
חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תווית חנייה כבתמרור.
מה פירוש התמרור?
אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
מה פירוש התמרור?
לפניך התמזגות עם כביש משמאל. תן זכות קדימה ואל תפנה שמאלה.
מה פירוש התמרור?
סע ישר קדימה בלבד.
מה פירוש התמרור?
דרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע לפחות במהירות שצוינה בתמרור (בקמ״ש).